А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

Дек

7

Оформлення повернення боргу

Автор: Advocat

На сайті вже були опубліковані два матеріали, якіна русском языке роз’яснюють деякі питання, пов’язані з борговими проблемами: «Борги и боргові розписки», «Образец долговой расписки» і «Розрахунок інфляції і відсотків по грошових боргах». Додатково слід звернути увагу відвідувачів сайту на судову практику, яка пов’язана з питанням оформлення повернення боргу.

Відповідно до вимог статті 545 ЦК України кредитор, прийнявши виконання зобов’язання, повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов’язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов’язку.

У разі відмови кредитора повернути борговий документ або видати розписку боржник має право затримати виконання зобов’язання. У цьому разі настає прострочення кредитора.

Статтею 527 ЦК України передбачено зобов’язання боржника виконати свій обов’язок, а кредитора — прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту, а також право кожної із сторін у зобов’язанні вимагати доказів того, що обов’язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і ризик наслідків непред’явлення такої вимоги.

Тобто, кошти, одержані в борг за борговою розпискою, необхідно повертати виключно тій особі, від якою Ви ці кошти одержали за змістом розпискою, вимагаючи від цієї особи повернення розписки. У разі, якщо з будь яких причин кредитор не може повернути розписку, він має на Вашу вимогу написати розписку про те, що борг йому сплачений у повній сумі (слід зазначити конкретну суму), інших матеріальних претензій не має, а розписку не повертає з таких-то причин.

У випадку смерті позикодавця (кредитора), гроші слід повертати виключно особі, яка одержала нотаріальне свідоцтво про право на спадщину. А якщо спадкоємців декілька – тому, у кого в цьому свідоцтві цей борг зазначено.

За судовою практикою по вирішенню спорів із зобов’язань, що виникають із договорів та інших правочинів, в тому числі, згідно з листом Вищого спеціалізованого суду від 27.09.2012 р. № 10-1390/0/4-12 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов’язань, що виникають із договорів та інших правочинів».

Заинтересовала публикация?
  • Получайте новые публикации по RSS или E-mail.

Ваш отзыв