Интернет-бюро адвоката
Кучерявого Олега Петровича

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан

» банк

Июл

27

Як повернути сплачений судовий збір?

Автор: Avtor

В одних випадках Державна казначейська служб (ДКС) перекаже кошти самостійно, в інших — платнику доведеться проявити активність.

На практиці нерідко трапляються випадки, коли в особи виникає право на повернення сплаченого судового збору в повному обсязі або частково. Розглянемо особливості такої процедури на прикладі типових ситуацій. Читать дальше…

Сен

27

Стягнення аліментів з осіб, позбавлених батьківських прав

Автор: admin

01 rusВерховна Рада України Законом від 17 травня 2016 року №349782 1370-VIII «Про внесення змін до Сімейного кодексу України (СКУ) щодо обов’язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину» внесла зміни до статті 166 СКУ, а саме, з цієї статті виключено 2-й абзац частини 2, а саму статтю доповнено новою частиною 3, згідно з якою Читать дальше…

Ноя

2

Ще дещо стосовно договорів поруки

Автор: Advocat

01 rusУ листопаді 2012 року наш сайт публікував статтю, присвячену6731982 договору поруки у кредитних правовідносинах – «Поручишся – помучишся». Там розглядалася судова практика щодо припинення таких договорів, наприклад, у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя. На доповнення опублікованої у тій статті інформації варто звернути увагу відвідувачів сайту на ще деякі окремі моменти судової практики щодо договорів поруки. Читать дальше…

Ноя

1

Еще кое-что о договорах поруки

Автор: Advocat

1 ukr_movaВ ноябре 2012 года наш сайт публиковал статью, посвященную6731982 договорам поруки в кредитных правоотношениях – «Порука может стать мукой». Там рассматривалась судебная практика, касающаяся прекращения таких договоров, например, в случае изменения обязательства без согласия поручителя. В дополнение к информации, изложенной в той статье, следует обратить внимание посетителей сайта на дополнительные выводы судебной практики относительно договоров поруки. Читать дальше…

Сен

17

ВСУ о праве взыскания на предмет ипотеки по валютным кредитам

Автор: admin

1 ukr_mova7 июня 2014 года вступил в силу Закон Украины «О моратории493728 на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в обеспечение кредитов в иностранной валюте», согласно пункту 1 которого не может быть принудительно взыскано (отчужденное без согласия владельца) недвижимое жилое имущество, которое считается предметом залога соответственно статье 4 Закона Украины «О залоге» и/или предметом ипотеки согласно со статьей 5 Закона Украины «Об ипотеке», если Читать дальше…

Авг

17

Новий порядок повернення вкладів в разі ліквідації банку

Автор: admin

01 rusУ разі відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку Фонд258 гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації. Відповідну норму містить Закон України від 16.07.2015 № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення Читать дальше…

Авг

16

Новый порядок возврата вкладов при ликвидации банка

Автор: admin

1 ukr_movaВ случае отзыва банковской лицензии и ликвидации банка Фонд258 гарантирования вкладов физических лиц обеспечивает каждому вкладчику банка возмещения средств по вкладам, включая проценты, на день начала процедуры ликвидации. Соответствующую норму содержит Закон Украины от 16.07.2015 № 629-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы Читать дальше…

Май

16

Депутати дозволили банкам не повертати депозити достроково

Автор: Advocat

19-1Верховна Рада України ухвалила01 rus Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів» (реєстраційний номер 1195). Законом внесено зміни до Цивільного кодексу України, відповідно до яких за договором банківського вкладу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Умова договору вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною. Читать дальше…

Май

15

Депутаты разрешили банкам не возвращать депозиты досрочно

Автор: Advocat

19-1Верховная Рада Украины приняла1 ukr_mova Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий возвращения срочных депозитов» (регистрационный номер 1195). Законом внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, согласно которым по договору банковского вклада банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика. Условие договора вклада по требованию об отказе от права на получение вклада по первому требованию является никчемным. Читать дальше…

Окт

15

«Фінанси можуть заспівати романси?»

Автор: admin

8467Фонд гарантування внесків фізичних осіб01 rus (ФГВФО), як слід розуміти з його назви, є гарантом повернення коштів, вкладених до банку у випадку його банкрутства.

З початку року в нашій країні отримали тимчасову адміністрацію 22 банки, до кінця тижня така доля може спіткати ще 3 банки, половина з них уже проходить процедуру ліквідації. Читать дальше…