Адвокатское Интернет-бюро
Кучерявого Олега Петровича

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан

» ДТП

Апр

12

Про деякі аспекти захисту в справах про адмінправопорушення

Автор: Advocat

На відміну від переважної більшості інших кодексів, діючий на цей час Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) виявив незвичайну стійкість до життя. Прийнятий ще за радянських часів Верховною Радою УРСР 7 грудня 1984 року він, хоча й перетерпів окремих змін, але не здав свої позиції новим редакціям.   Читать дальше…

Апр

13

Часовий момент відшкодування шкоди, завданої в ДТП

Автор: Advocat

Під час досудових і судових спорів стосовно відшкодування шкоди, завданої пошкодженням транспортних засобів під час ДТП дуже часто виникає питання про те — на який саме часовий момент визначається розмір матеріального збитку, завданого власнику або законному користувачу транспортного засобу. Читать дальше…

Апр

12

Временной момент возмещения вреда при ДТП

Автор: Advocat

Во время досудебных и судебных споров относительно возмещения вреда, причиненного повреждением транспортных средств при ДТП очень часто возникает вопрос о том — на какой именно временной момент определяется размер материального ущерба, причиненного собственнику или законному пользователю транспортного средства. Читать дальше…

Сен

20

ЄСПЛ про неефективність розслідування

Автор: Advocat

648348978Європейський суд з прав01 rus людини (ЄСПЛ) нещодавно, а саме 26 травня 2016 року, виніс остаточне рішення проти України, яке може бути досить важливим для багатьох українців — справа «Тучін та Тучіна проти України» (Заява № 40458/08).

Справу було розпочато Читать дальше…

Сен

19

ЕСПЧ о неєффективном расследовании дела

Автор: Advocat

648348978Европейский суд по правам1 ukr_mova человека (ЕСПЧ) недавно, а именно 26 мая 2016 года, вынес окончательное решение против Украины, которое может быть довольно значимым для многих украинцев (а в принципе – и для жителей других государств) — дело «Тучин и Тучина против Украины» (Заявление № 40458/08).

Дело было начато Читать дальше…

Июл

31

Отмена «нулевого промилле» в России

Автор: Avtor

761d1d6e9279bНовый закон о введении погрешно­сти при работе алкотестеров, подписанный вчера президентом Владимиром Путиным, будет иметь обратную силу. Все водители, которые были лишены водительских прав по малым показателям приборов, вправе оспорить в апелляционном порядке судебные решения и вернуть себе дорожные корочки, говорит лоббировавший отмену нулевого промилле депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Читать дальше…

Май

7

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки

Автор: Advocat

znak231на русском языке1 березня 2013 року Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ своє постановою № 4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки» надав деякі роз’яснення стосовно однакового застосування судами законодавства, що регулює правові відносини з відшкодування такої шкоди. Відразу слід Читать дальше…

Май

6

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности

Автор: Advocat

znak231українською мовою1 марта 2013 года Пленум Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением № 4 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении споров о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности» издал некоторые разъяснения относительно однообразного применения судами законодательства, регулирующего правоотношения по Читать дальше…

Сен

21

Новини від ДАІ

Автор: admin

Напевне, що майже всі вже чули про зміни в наказах МВС, які стосуються зупинки транспортних засобів. Ці накази вже офіційно опубліковані і вступили в дію.  Зазначимо найбільш істотні положення цих двох наказів.

Наказом від 22.08.2011 р. N 618 затверджено зміни до Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС.

Цими змінами відносно чітко визначено випадки і підстави, за наявності яких працівники ДАІ мають право зупиняти транспортні засоби. Це у разі:

Читать дальше…

Июл

13

Дорожно-транспортные новости от власти

Автор: Advocat

Как уже неоднократно сообщалось в средствах массовой информации, Верховная Рада Украины с подачи Президента Украины Законом от 05.07.2011 № 3565-VI приняла ряд изменений в некоторые законодательные акты Украины. Как назвали это авторы и депутаты, они сделали это якобы для устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок.

Читать дальше…