А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

» земля

Дек

28

«Ящик Пандоры» остался открытым…

Автор: Advocat

Большая Палата украинского Верховного Суда не закрыла «ящик Пандоры», ранее открытый бывшим Верховным Судом Украины: 20 ноября 2018 года ею было вынесено Постановление в деле № 922/3412/17 (производство № 12-182гс18) по иску Харьковского городского совета до одного из обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО) о взыскании средств за пользования земельным участком.

В иске речь шла о том, что ООО приобрело право собственности на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке коммунальной формы собственности, надлежащим образом не оформило и не зарегистрировало вещевые права на этот земельный участок, не вносило Читать дальше…

Дек

25

«Скриня Пандори» залишається не зачиненою…

Автор: Advocat

Велика Палата українського Верховного Суду не зачинила «скриню Пандори»: 20 листопада 2018 року нею було винесено Постанову у справі № 922/3412/17 (провадження № 12-182гс18) за позовом Харківської міської ради до одного з товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) про стягнення коштів за користування земельною ділянкою.

В позові йшлося про те, що ТОВ, набувши право власності на об’єкти нерухомості, розташовані на земельній ділянці комунальної форми власності, належним чином не оформило та не зареєструвало речові права на цю земельну ділянку, не вносило Читать дальше…

Апр

18

Стоит ли связываться с эмфитевзисом?

Автор: Avtor

Павел Кулинич

В последние годы вследствие неоднократного продления действия земельного моратория некоторые сельскохозяйственные предприятия начали обращаться к селянам-владельцам земли с заманчивым предложением о заключении вместо договора аренды земли иного договора — об установлении эмфитевзиса. В качестве стимула селянам предлагают сразу заплатить по этому договору значительно большую сумму денег, чем годовой размер арендной платы, которая оплачивается по договору аренды земли. Но следует ли соглашаться на замену договора аренды земли договором об установлении эмфитевзиса? Читать дальше…

Апр

16

Чи варто зв’язуватися з емфітевзисом?

Автор: Avtor

Павло Кулинич

Останніми роками через неодноразове продовження дії земельного мораторію деякі сільськогосподарські підприємства почали звертатися до селян — власників землі із заманливою пропозицією про укладення замість договору оренди землі іншого договору — про встановлення емфітевзису. В якості стимулу селянам пропонують відразу заплатити за цим договором значно більшу суму грошей ніж річний розмір орендної плати, що сплачується за договором оренди землі. То чи варто погоджуватися на заміну договору оренди землі договором про встановлення емфітевзису? Читать дальше…

Сен

10

Держреєстраторів зобов’язали перевіряти рішення суду на можливість підробки

Автор: admin

648258rКабінет Міністрів України01 rus ухвалив розроблену Міністерством юстиції України постанову, якою зобов’язав нотаріусів та інших суб’єктів реєстрації перевіряти судові рішення на можливість підробки перед вчиненням реєстраційних дій.

«Сьогодні була Читать дальше…

Сен

9

Госрегистраторов обязали проверять решение суда на вероятность подделки

Автор: admin

648258rКабинет Министров1 ukr_mova Украины принял разработанное Министерством юстиции Украины постановление, которым обязал нотариусов и других субъектов регистрации проверять перед совершением регистрационных действий судебные решения на возможность подделки.

«Сегодня было Читать дальше…

Авг

6

«Помилки» в реєстрації нерухомості?

Автор: admin

654654987У статті «Новий порядок реєстрації01 rus нерухомості» від 26 січня 2016 року наш сайт писав про набрання чинності з 1 січня 2016 року Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і їхні обтяження». При цьому вже тоді ми прогнозували, що це «реформаторство» призведе до масових порушень при проведенні держреєстрації нерухомого майна, до росту числа рейдерських захоплень такого майна.

На жаль, цей прогноз Читать дальше…

Авг

2

«Ошибки» в регистрации недвижимости?

Автор: admin

654654987В статье «Новый порядок регистрации1 ukr_mova недвижимости» от 26 января 2016 года наш сайт писал о вступившем в силу с 1 января 2016 года Постановлении Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 г. № 1127 «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их отягощений». При этом уже тогда мы прогнозировали, что это «реформаторство» приведет к массовым нарушениям при проведении госрегистрации недвижимого имущества, к росту числа рейдерских захватов такого имущества.

К сожалению, этот прогноз Читать дальше…

Июл

29

Позови про повернення майна у Крыму

Автор: Advocat

01 rus14 червня 2016 року відбулася досить знакова подія: одне ізkrum чернівецьких підприємств, що займаються роздрібною торгівлею пально-мастильними матеріалами виграло в кримському суді, а саме – в Арбітражному суді міста Севастополя справу № А 84-1048/2016 (рішення можна знайти на сайті цього суду) за позовом до уряду Севастополя й до севастопольського Державного унітарного підприємства «Міський автозаправний комплекс» про Читать дальше…

Июл

29

Иски о возврате собственности в Крыму

Автор: Advocat

1 ukr_mova14 июня 2016 года произошло достаточно знаковое событие: одноkrum из черновицких предприятий, занимающихся розничной торговлей горюче-смазочными материалами выиграло в крымском суде, а именно – в Арбитражном суде города Севастополя дело № А84-1048/2016 (решение можно найти на сайте суда) по иску к правительству Севастополя и к севастопольскому Государственному унитарному предприятию «Городской автозаправочный комплекс» о Читать дальше…