Адвокатское Интернет-бюро
Кучерявого Олега Петровича

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан

» орган

Май

1

Всегда ли обоснованы стереотипы в судебной практике?

Автор: admin

Стереотипное и стандартное мышления и действия – это, в значительной мере, бич современного общества. Клише, шаблоны, стандарты встречаются на каждом шагу. «Все богатые воруют», «мужчины не плачут» — это мелочные примеры такого мышления. Стереотипы беспощадно обобщают и обязывают, расчёсывая всех под одну гребёнку, не учитывая индивидуальность каждого человека. А мышление стандартами ещё хуже. Читать дальше…

Апр

30

Чи завжди доречні стереотипи в судовій практиці?

Автор: Advocat

Стереотипні та стандартні мислення й дії – це, в значній мірі, батіг сучасного суспільства. Кліше, шаблони, стандарти зустрічаються на кожному кроці. «Усі багаті крадуть», «чоловіки не плачуть» — це дріб’язкові приклади такого мислення. Стереотипи нещадно узагальнюють і зобов’язують, розчісуючи всіх під одну гребінку, не враховуючи індивідуальність кожної людини. А мислення стандартами ще гірше. Читать дальше…

Дек

5

Типові та зразкові справи у новій редакції КАСУ

Автор: Avtor

Нещодавно був опублікований прийнятий на початку жовтня закон, яким вносяться зміни до діючих процесуальних кодексів. Зазначені зміни суттєво змінюють існуючі правила розгляду справ у відповідних процесах. Закон також запроваджує ряд абсолютно нових інститутів. Серед таких нововведень – категорії типових та зразкових справ в новому Кодексі адміністративного судочинства. Читать дальше…

Сен

21

Электронные обращения граждан

Автор: admin

2586128 октября 2015 г. в Украине состоится1 ukr_mova довольно знаковое событие — вступят в силу изменения в Закон Украины «Об обращениях граждан» относительно электронного обращения и электронной петиции.

В частности, согласно измененной статьи 5 этого Закона, обращения, которые адресуются органам государственной власти и органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям, независимо от формы собственности, Читать дальше…

Фев

4

Обчислення та сплата податку на нерухоме майно

Автор: admin

01 rusЮридичні особи — платники податку самостійно обчислюють суму16 податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою («Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Код J03021) у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу (ПКУ), з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Читать дальше…

Фев

2

Начисление и уплата налога на недвижимое имущество

Автор: admin

1 ukr_movaЮридические лица — налогоплательщики самостоятельно16 начисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта налогообложения декларацию по установленной форме («Налоговая декларация по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка» Код J03021) в порядке, предусмотренном статьей 46 Налогового кодекса (НКУ), с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально. Читать дальше…

Дек

21

Скасування державних актів на землю

Автор: юрист Денис Кучерявый

DAУ правовідносинах, що пов’язані з правом01 rus власності на землю, досить часто виникають питання, пов’язані з визнанням недійсними та скасуванням державних актів про право власності на землю. Іноді це пов’язано з проблемою визначення законності видачі такого акту, а в деяких випадках пов’язане з тими чи іншими істотними помилками, Читать дальше…

Апр

27

Обжалование решений о возбуждении уголовных дел и об отказе в возбуждении УД

Автор: Advocat

В соответствии со статьей 55 Конституции Украины, каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц. Именно во внедрении механизма реальной защиты гражданами своих прав в суде заключается осуществление функций правового государства и его утверждение как такового.

Читать дальше…

Апр

26

Оскарження рішень про порушення і про відмову в порушенні кримінальних справ

Автор: Advocat

на русском языкеВідповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Саме в запровадженні механізму реального захисту громадянами своїх прав у суді полягає здійснення функцій правової держави та її утвердження як такої.

Читать дальше…

Ноя

8

Порядок направления водителей на медосмотр

Автор: Advocat

Еще 25 октября прошлого года на сайте была опубликована статья «Можно ли пить за рулем«. В статье рассматривались нормы совместного приказа МВД и Минздрава Украины от 09.09.2009 г. N 400/666, которым была утверждена Инструкция о выявлении у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения, или пребывания под влиянием врачебных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции. Украинский перевод статьи был опубликован 7 ноября этого года.

Читать дальше…