АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Гру

5

Новий порядок повірки лічильників

Автор: Advocat

2587Кабінет Міністрів України,01 rus відповідно до статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», своєю Постановою від 8 липня 2015 р. № 474 затвердив новий Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт.

Цей Порядок, вже більш-менш конкретно, визначає процедуру подання на періодичну повірку засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду, що є власністю фізичних осіб (далі – засоби вимірювальної техніки), а також процедуру їх обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу).

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання (далі – виконавці), а також споживачів відповідних послуг – фізичних осіб, у власності яких перебувають засоби вимірювальної техніки (далі – споживачі). Застосування у Порядку слова «споживач» є досить важливим, адже недвозначно підкреслює розповсюдження на ці правовідносини також вимог Закону України «Про захист прав споживачів».

Періодичній повірці, обслуговуванню та ремонту підлягають засоби вимірювальної техніки, які введені в експлуатацію в установленому порядку. Обслуговування засобу вимірювальної техніки здійснюється під час його періодичної повірки, якщо інше не передбачено нормативною документацією.

Подання засобу вимірювальної техніки на ремонт здійснюється на вимогу споживача або виконавця, якщо інше не передбачено нормативною документацією. Засіб вимірювальної техніки повинен подаватися на ремонт у місячний строк з дати отримання відомостей про необхідність його ремонту. Порядок проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

У Порядку чітко і недвозначно зазначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок виконавців.

При цьому, виконавець не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення за встановленою формою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем. Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки для проведення його періодичної повірки споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації. Інший строк доступу до засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

Демонтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом.

До початку демонтажу засобу вимірювальної техніки представник виконавця:

  • здійснює огляд засобу вимірювальної техніки щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;
  • перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра.

Також дуже важливо знати, що на час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки виконавець повинен встановити тимчасовий засіб вимірювальної техніки.

Споживач забезпечує у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, доступ представника виконавця до місця монтажу засобу вимірювальної техніки. У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника виконавця до місця монтажу засобу вимірювальної техніки споживач не пізніше ніж за п’ять календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації. Інший строк доступу до місця монтажу засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами. Тобто – слідкуйте за строками!

Монтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця також виключно у присутності споживача та оформляється актом. Опломбування засобу вимірювальної техніки здійснюється представником виконавця у день його монтажу, про що зазначається в акті про монтаж засобу вимірювальної техніки.

Особи, винні в порушенні вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

Слід мати на увазі, що набрання чинності новим Порядком відбудеться з 1 січня 2016 р.

Зацікавила публікація?
  • Одержуйте нові публікації по RSS або E-mail.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *