АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лют

21

Приймання заяв про злочини в СБУ

Автор: admin

SBUВ попередньому матеріалі було роз’яснено вимогина русском языке МВС по реагуванню міліції на повідомлення про злочини. Але, як всім відомо, МВС не єдиний правоохоронний орган. Частину функцій по боротьбі зі злочинністю покладено також і на інші, як то кажуть – «силові структури», зокрема – СБУ. А тому слід розглянути, яким чином має реагувати на заяви громадян цей державний орган.

Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення затверджена Наказом Голови СБУ від 16 листопада 2012 № 515 (зареєстровано в Мінюсті 4.12.2012 р. за № 2022/22334). Наказ так і називається: «Про затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення».

Насамперед інструкція визначає окремі терміни, які у ній вживаються.

Зокрема, заява про кримінальне правопорушення (далі – заява), у інструкції – це є «усна чи письмова заява або повідомлення особи, державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, рапорт слідчого про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення».

«Приймальнею» в інструкції визначається підрозділ розгляду звернень громадян Управління режиму, документального забезпечення і контролю, регіонального органу СБУ. Слідчими підрозділами визначені Головне слідче управління, слідчі підрозділи регіональних органів СБУ. Вживаються у інструкції також абревіатури: УРДЗК – це є Управління режиму, документального забезпечення і контролю СБУ, ЦУ – Центральне управління СБУ. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України (КПК).

У ЦУ та регіональних органах СБУ на особистому прийомі заяви приймаються: у робочий час – слідчим, уповноваженим на те керівником слідчого підрозділу, в приміщенні приймальні або у приміщенні слідчого підрозділу; у неробочий час – співробітником чергової частини у приміщенні ЦУ або регіонального органу СБУ.

У міжрайонних, районних та міських підрозділах регіональних органів та органах військової контррозвідки СБУ заяви приймаються службовою особою, уповноваженою на те керівником відповідного підрозділу або органу військової контррозвідки.

Після реєстрації у режимно-секретному підрозділі (далі – РСП) відповідного підрозділу або органу заява про кримінальне правопорушення невідкладно передається або надсилається начальнику слідчого підрозділу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Заява повинна містити такі відомості:

  • прізвище, ім’я та по батькові заявника, адресу місця проживання, підпис. У разі подання заяви працівником (службовою або посадовою особою) організації зазначаються також посада, найменування та адреса місцезнаходження організації;
  • короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Перед прийманням заяви на особистому прийомі заявнику роз’яснюються положення статті 383 Кримінального кодексу України (КК) про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, що засвідчується особистим підписом заявника на заяві чи в протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення за формою, затвердженою цим самим наказом. Про отримання такої заяви робиться запис у журналі прийому відвідувачів, що ведеться в порядку, визначеному Інструкцією про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян, затвердженою наказом СБУ від 27.01.2005 року № 44. Заявник має право отримати від особи, яка прийняла заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію. Потерпілому вручається пам’ятка, передбачена частиною другою статті 55 КПК.

У разі подання заявником усної заяви складається протокол усної заяви з дотриманням вимог статей 60, 104 та 214 КПК. Заявнику роз’яснюється положення статті 383 КК про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, про що робиться запис у протоколі, який скріплюється особистим підписом заявника.

Протокол реєструється як підготовлений документ у встановленому СБУ порядку. Отримана заява після її реєстрації в РСП слідчого підрозділу невідкладно доповідається керівнику слідчого підрозділу.

Заява, що надійшла до ЦУ, регіонального органу або органу військової контррозвідки СБУ засобами поштового, телеграфного або факсимільного зв’язку, реєструється: приймальнею як звернення громадянина, якщо заявником є фізична особа; УРДЗК або РСП як вхідний документ, якщо заявником є юридична особа. Після реєстрації заява передається до РСП слідчого підрозділу для невідкладної доповіді керівнику слідчого підрозділу.

У разі самостійного виявлення слідчим обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, складається рапорт про виявлене кримінальне правопорушення. Рапорт реєструється як підготовлений документ у встановленому СБУ порядку. Після реєстрації рапорт невідкладно доповідається керівнику слідчого підрозділу. До рапорту додаються матеріали, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Усні заяви, що надходять засобами телефонного зв’язку, приймаються співробітниками підрозділів чергування (далі – оперативний черговий).

Під час приймання заяви засобами телефонного зв’язку заявнику пропонується особисто прибути до ЦУ або регіонального органу СБУ для подання письмової заяви. Якщо заява, що надійшла телефонним зв’язком, містить короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а особа, яка про це повідомила, відмовилася з’явитися для оформлення письмової заяви, оперативний черговий ЦУ або регіонального органу СБУ, який прийняв таку заяву, фіксує її зміст у рапорті, реєструє як підготовлений документ і невідкладно у робочий час передає до РСП слідчого підрозділу для доповіді керівнику слідчого підрозділу, а у вихідні, святкові дні та неробочий час інформує відповідальну особу слідчого підрозділу щодо поданої заяви.

Після реєстрації заява невідкладно доповідається керівнику слідчого підрозділу або уповноваженому ним слідчому.

Керівник слідчого підрозділу або слідчий за результатами розгляду заяви приймає рішення і діє в порядку, визначеному КПК. Якщо керівником слідчого підрозділу або слідчим за результатами розгляду заяви не встановлено обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, така заява невідкладно передається до РСП або приймальні з відповідним обґрунтуванням.

_____________________________________________________________

Публікація – лютий  2013 р.Коментарі закриті.