АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Січ

2

Стягнення заборгованості з підприємств ПЕК

Автор: Advocat

iна русском языке13 грудня 2012 року Конституційний Суд України (КСУ) виніс досить важливе для багатьох Рішення (№ 18-рп/2012) у справі за конституційним зверненням ТОВ „ДІД Конс“ щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» у взаємозв’язку з положеннями пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу“ від 23 червня 2005 року № 2711-IV (справа про стягнення заборгованості з підприємств паливно-енергетичного комплексу).

Чому воно є важливим? Суть в тому, що у 2005 р., на догоду власникам енергокомпаній, Верховна Рада прийняла закон „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу“, яким встановила мораторій на виконання судових рішень по стягненню коштів з енергокомпаній.

Законодавчий маразм призвів навіть до того, що люди, які зазнали каліцтва з вини підприємств енергетичного комплексу та члени сім’ї загиблих з вини таких підприємств не могли отримати жодної копійки компенсації за судовими рішеннями, які набрали законної сили.

Авторам цієї статті довелося брати участь у підготовці звернень з цього приводу до Європейського суду з прав людини, і ці звернення викликали відповідну реакцію ЄСПЧ, наслідком чого, насамкінець, стало, зокрема, внесення Верховною Радою змін до зазначеного закону і тепер рішення судів про стягнення з підприємств ПЕК заробітної плати, аліментів і шкоди, що завдана життю та здоров’ю громадян, будуть виконуватися (див. матеріал «Наш внесок у відновлення справедливості»).

Однак, все ж закон залишав і досі залишає можливість зупинення виконавчих проваджень по стягненню коштів з підприємств ПЕК, які геть «бідують». І тому, будівельна фірма з Коломиї звернулася до КСУ для роз’яснення низки питань, пов’язаних з такими нормами, спрямованими на ігнорування судових рішень. Зокрема, фірму цікавило:

– чи обумовлена можливість зупинення виконавчого провадження на підставі пункту 15 частини першої статті 37 Закону № 606 та абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону № 2711 характером заборгованості, а саме тим, що вона виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії, та колом осіб, на яких поширюється дія Закону № 2711;

– чи є факт внесення підприємства до Реєстру підприємств ПЕК, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону № 2711, безумовною підставою для зупинення виконавчого провадження.

Можливо, це, зокрема, було пов’язано з тим, що задля уникнення виконання рішень судів і вирішення інших шкірних питань, у цей реєстр хто лишень не позаписувався?

Вирішуючи порушене в конституційному зверненні питання, КСУ виходив з того, що виконання судового рішення є невід’ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, визначений у законі комплекс дій, спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави. Зі змісту Закону № 2711 вбачається, що його прийнято з метою сприяння поліпшенню фінансового стану підприємств ПЕК, запобіганню їх банкрутству, тощо; його дія поширюється на підприємства ПЕК, а також інших учасників розрахунків, які мають або перед якими є заборгованість, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії, і види якої визначені у Законі № 2711 (преамбула, пункти 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 статті 1, частина друга статті 2).

Наведене дало Конституційному Суду підстави для висновку, що положення Закону № 2711 не регулюють правовідносини стосовно погашення заборгованості, не визначеної у пункті 1.4 статті 1, зокрема такої, яка не стосується неповних розрахунків за енергоносії.

Законодавець установив, що не зупиняється здійснення щодо підприємств ПЕК, внесених до Реєстру, дій, спрямованих на примусове виконання рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості зі сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (те, про що ми вже писали вище).

Але, при цьому КСУ вважає, що наведений перелік підстав, за яких не зупиняється виконавче провадження, не є вичерпним, оскільки підприємства ПЕК, внесені до Реєстру, залишаються суб’єктами господарських, трудових та інших правовідносин, не пов’язаних з розрахунками за енергоносії.

По всьому, КСУ вирішив, що положення пункту 15 частини першої статті 37 Закону України „Про виконавче провадження“ у взаємозв’язку з положеннями, зокрема, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу“ слід розуміти так, що:

– обов’язкове зупинення виконавчого провадження та заходів примусового виконання судових рішень здійснюється лише щодо стягнення заборгованості, яка виникла через неповні розрахунки за енергоносії, та щодо учасників розрахунків, визначених Законом України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу“ (а не будь яких боргів);

– внесення юридичної особи, незалежно від форми власності, до Реєстру підприємств ПЕК, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, не є підставою для зупинення виконавчого провадження та заходів примусового виконання судових рішень щодо стягнення з неї заборгованості, яка не стосується неповних розрахунків за енергоносії і не визначена Законом України „Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу“.

Виходячи із цього, варто вважати, що тепер також повинні виконуватися й рішення судів про стягнення з підприємств ПЕК, наприклад і сум відшкодування моральної шкоди.

_____________________________________________________________

Публікація – січень 2013 р.

Адвокатське бюро надає послуги  по консультаціях з визначення прийнятності звернень і по підготовці заяв-скарг фізичних і юридичних осіб до Європейського Суду проти Україні та Росії, а також фізичних і юридичних осіб України та Росії проти інших країн – учасників Європейської Конвенції. 

Також надаються послуги з юридичного перекладу англомовних документів Європейського суду (й інших юридичних документів теж) на українську і російську мови.

Такі платні послуги надаються очно або засобами електронної пошти.Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *