А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

Ноя

12

Судові рішення необхідно виконувати!

Автор: admin

01 rusНашим адвокатським бюро неодноразово надавалися громадянамa_hm-1 послуги (в тому числі, в online-режимі) з підготовки заяв (скарг) до Європейського суду з прав людини. І в цьому році вже п’ять з таких заяв знайшли своє позитивне вирішення, оскільки були задоволені Європейським судом при розгляді двох об’єднаних справ, а саме в справі «Цибулько та інші проти України» (Заява N 65656/11 та 249 інших заяв), рішення по якій було постановлене 20 червня та у справі «Нечепоренко проти України» (Заява N 72631/10 та 249 інших заяв), рішення по якій було постановлене 1 жовтня.

Ці п’ять справ стосувалися невиконання українськими державними органами судових рішень з соціальних питань: щодо чорнобильських пенсій, пенсій учасникам бойових дій, оздоровчих виплат і виплат на дітей.

Європейський суд вже декілька років практикує об’єднання в одне провадження і об’єднаний розгляд багатьох справ з приблизно однорідними порушеннями прав людини. У зазначених справах Євросуд об’єднав заяви (скарги), в яких заявники скаржилися до ЄСПЛ на тривале невиконання рішень національних судів, ухвалених на їхню користь, та на відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг. Але, деякі заявники подали також інші скарги за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

При чому, деякі заявники до часу розгляду померли, але в окремих справах, в яких замість померлих осіб виявили бажання продовжувати справу родичі, і ними було в заявах доведено, що вони мають право претендувати на таке правонаступництво, Суд виніс позитивне рішення вже на користь цих родичів.

При розгляді справ, ЄСПЛ врахував усталену практику розгляду справ щодо невиконання національних рішень і при цьому у більшості заяв (вони вносяться до додатків № 2 рішень) встановив порушення державними органами України, а відповідно і Державою Україна (в цілому) прав людини, передбачених п. 1 статті 6 Європейської Конвенції з прав людини, тобто – порушення права на справедливий суд. Також в багатьох заявах, в тому числі, у підготовлених нами Суд виявив порушення Державою Україна прав людини, передбачених статтею 13 Конвенції (право на ефективний засіб юридичного захисту) та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції – права на захист власності.

При цьому суд оголосив прийнятними скарги заявників, наведені у Додатках 2 за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції щодо тривалого невиконання рішень, ухвалених на їхню користь, та щодо відсутності ефективних національних засобів юридичного захисту щодо цих скарг, постановив, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції та статті 13 Конвенції.

В обох справах Суд постановив, що:

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників, які залишаються невиконаними, та сплатити по дві тисячі євро кожному заявнику або його/її спадкоємцю у заявах, зазначених у Додатку 2; ці суми є відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також компенсацією судових витрат, і мають бути сплачені разом з будь-якими податками, що можуть нараховуватись, та конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

____________________________________________________________

Публікація — листопад 2013 р.

*******************************************************************

Адвокатське бюро надає послуги  по консультаціях з визначення прийнятності звернень і по підготовці заяв-скарг фізичних і юридичних осіб до Європейського Суду проти Україні та Росії, а також фізичних і юридичних осіб України та Росії проти інших країн – учасників Європейської Конвенції. 

Також надаються послуги з юридичного перекладу англомовних документів Європейського суду (й інших юридичних документів теж) на українську і російську мови.

Такі платні послуги надаються очно або засобами електронної пошти.

 Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *