АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2020 » Січень

Січ

17

Новий порядок вручення судових повісток

Автор: admin

Кабінет Міністрів України постановою від 27 грудня 2019 року № 1149 вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку.

Тепер судові повістки листоноша повинен вручати особисто адресатові, а якщо він відсутній – повнолітньому члену родини.

У випадку відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його родини) працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає в поштову скриньку повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка». Читати далі…

Січ

15

Новый порядок вручения судебных повесток почтой

Автор: admin

Кабинет Министров Украины постановлением от 27 декабря 2019 года № 1149 внёс изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. Теперь судебные повестки почтальон должен вручать лично адресату, а если он отсутствует – совершеннолетнему члену семьи.

В случае отсутствия адресата (кого-либо из совершеннолетних членов его семьи) работник почтовой связи информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в почтовый ящик уведомление о поступлении заказного письма с отметкой «Судебная повестка». Читати далі…

Січ

13

Чи є доказом електронне листування?

Автор: admin

Верховний Суд у справі № 922/788/19 розглянув питання про можливість використання роздруківки електронного листування без електронного підпису в якості доказу в справі.

Суд ухвалив, що угода може відбуватися усно або в письмовій (електронної) формі. Сторони мають право обирати форму угоди, якщо інше не визначене законом. Угода, для якої законом не встановлена ​​обов’язкова письмова форма, вважається вчиненою, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків. Читати далі…

Січ

11

Является ли доказательством электронная переписка?

Автор: admin

Верховный Суд в деле № 922/788/19 рассмотрел вопрос о возможности использования распечатки электронной переписки без электронной подписи в качестве доказательства по делу.

Суд постановил, что сделка может совершаться устно или в письменной (электронной) форме. Стороны имеют право избирать форму сделки, если иное не установлено законом. Сделка, для которой законом не установлена ​​обязательная письменная форма, считается совершенной, если поведение сторон удостоверяет их волю к наступлению соответствующих правовых последствий. Читати далі…

Січ

5

Уряд зробив крок для забезпечення функціонування суду присяжних

Автор: admin

Кабінет Міністрів України схвалив проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя» та «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку присяжних», передає «ЗіБ».

Як повідомили в Мін’юсті, законопроектами планується покласти на суд присяжних вирішення питань про винуватість чи невинуватість обвинуваченого. Дане нововведення стосуватиметься розгляду кримінальних проваджень, у яких за вчинення злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Рішення у цих справах прийматимуться судом присяжних у складі одного судді та семи присяжних, а за клопотанням обвинуваченого – колегіально судом у складі трьох суддів.

Читати далі…

Січ

4

Очередной шаг к обеспечению функционирования суда присяжных

Автор: admin

Кабинет Министров Украины одобрил проекты законов Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения участия граждан в осуществимые правосудия» и «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно усовершенствования порядка формирования списка присяжных», передаёт «ЗіБ».

Как сообщили в Минюсте, законопроектами планируется возложить на суд присяжных решение вопроса о виновности или невиновности обвиняемого. Данное нововведение будет касаться рассмотрения криминальных производств, Читати далі…

Січ

1

С Новым 2020-м годом! Здоровья Вам и успехов!

Автор: admin