А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

» банк

Авг

16

Новый порядок возврата вкладов при ликвидации банка

Автор: admin

1 ukr_movaВ случае отзыва банковской лицензии и ликвидации банка Фонд258 гарантирования вкладов физических лиц обеспечивает каждому вкладчику банка возмещения средств по вкладам, включая проценты, на день начала процедуры ликвидации. Соответствующую норму содержит Закон Украины от 16.07.2015 № 629-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы Читать дальше…

Май

16

Депутати дозволили банкам не повертати депозити достроково

Автор: Advocat

19-1Верховна Рада України ухвалила01 rus Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів» (реєстраційний номер 1195). Законом внесено зміни до Цивільного кодексу України, відповідно до яких за договором банківського вкладу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Умова договору вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною. Читать дальше…

Май

15

Депутаты разрешили банкам не возвращать депозиты досрочно

Автор: Advocat

19-1Верховная Рада Украины приняла1 ukr_mova Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий возвращения срочных депозитов» (регистрационный номер 1195). Законом внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, согласно которым по договору банковского вклада банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика. Условие договора вклада по требованию об отказе от права на получение вклада по первому требованию является никчемным. Читать дальше…

Окт

15

«Фінанси можуть заспівати романси?»

Автор: admin

8467Фонд гарантування внесків фізичних осіб01 rus (ФГВФО), як слід розуміти з його назви, є гарантом повернення коштів, вкладених до банку у випадку його банкрутства.

З початку року в нашій країні отримали тимчасову адміністрацію 22 банки, до кінця тижня така доля може спіткати ще 3 банки, половина з них уже проходить процедуру ліквідації. Читать дальше…

Ноя

30

Поручишся — помучишся!

Автор: Advocat

Продовжуючи «кредитну» тему, слід звернути увагу також і на договори поруки, що часто пов’язані з кредитними договорами. «За кого поручишся, за того помучишся» — це прислів’я ілюструє основне, що треба пам’ятати при укладенні договору поруки, — до поруки за боржника слід ставитися дуже розважливо, бо можна наразитися на чималі клопоти. І дуже часто саме так і відбувається. Якщо навіть не у більшості випадків…

Читать дальше…

Ноя

14

Небезпеки банківських кредитів

Автор: Advocat

Як повідомили ЗМІ, банківські об’єднання подали на розгляд Верховної Ради законопроект про поновлення права банків на можливість односторонньої зміни банками процентної ставки по кредитах. Враховуючи склад нашої Верховної Ради (чи то діючої, чи то новообраної) навряд можна сподіватися, що цей законопроект не приймуть, адже за нього будуть голосувати і «голубі» і «оранжеві», адже всі вони є представниками фінансово-промислових кіл.

Читать дальше…

Ноя

28

Деякі новини про банкрутство

Автор: Advocat

У останній статті ми писали про деякі законодавчі зміни, внесені Законом вiд 22.09.2011 № 3795-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг». Та цим законом були також внесені зміни і до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ці зміни можуть бути цікавими для багатьох суб’єктів підприємницької діяльності – як юридичних, так і фізичних осіб, тому ми оглянемо у цій статті декотрі новоспечені норми.

Читать дальше…

Окт

7

Валютно-обменный беспредел

Автор: Advocat

Большинство граждан, несомненно уже слышали о требовании Национального банка Украины относительно идентификации лиц, которые осуществляют куплю-продажу валюты в обменных пунктах. Эта идентификация осуществляется путем ксерокопирования в обменном пункте Вашего паспорта, если Вы решили купить или продать даже самую мизерную сумму валюты. Средства массовой информации активно обсуждали эту заумную новацию НБУ, при этом высказывались и чиновники.

Читать дальше…

Окт

7

Валютно-обмінний безлад

Автор: Advocat

Більшість громадян, напевне, вже чули про вимогу Національного банку України щодо ідентифікації осіб, які здійснюють купівлю-продаж валюти в обмінних пунктах. Ця ідентифікація здійснюється шляхом ксерокопіювання у обмінному пункті Вашого паспорту, якщо Ви вирішили купити або продати навіть саму мізерну суму валюти. Засоби масової інформації активно обговорювали цю зарозумну новацію НБУ, при цьому висловлювалися і чиновники.

Читать дальше…

Май

19

Новый порядок обжалования актов, действий и бездействия высших органов государственной власти и управления

Автор: Advocat

Верховная Рада Украины, стремясь несколько поправить законодательно установленный порядок обжалования по делам административного судопроизводства, довольно существенно изменила некоторые положения Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ) и внесла дополнения и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также в Закон «О Высшем Совете юстиции». Вероятно законодатели посчитали, что существовавшие до этого времени положения закона (прежде всего — КАСУ), предоставляли гражданам слишком много прав и возможностей на обжалование актов, действий и бездеятельности высших органов государственной власти и управления.

Читать дальше…