А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

Окт

29

ВАСУ про скорочене провадження

Автор: юрист Денис Кучерявый

У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних із зверненням до негайного виконання постанов, прийнятих адміністративними судами у справах про оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат,

соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, у порядку скороченого провадження, (на підставі пункту 4 частини першої статті 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) у порядку надання методичної допомоги судам видав інформаційний лист вiд 19.08.2011 № 1302/11/13-11, яким роз’ясняє окремі моменти, що пов’язані з судовим розглядом таких справ.

Зокрема, ВАСУ підкреслює, що відповідно до частини першої статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС) скорочене провадження застосовується в лише адміністративних справах щодо:

1) зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;

2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

3) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи фізичних осіб — підприємців у випадках, передбачених законом;

4) стягнення грошових сум, які грунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений КАС строк оскарження.

Відповідно до частини шостої статті 183-2 КАС, у постанові, прийнятій у скороченому провадженні, зазначається обов’язок відповідача виконати постанову негайно. Водночас постанови суду, які виконуються негайно, визначені статтею 256 КАС. До таких постанов належать, зокрема, постанови суду про присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів — у межах суми стягнення за один місяць (пункт 1 частини першої статті 256 КАС) та постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження (абзац дев’ятий частини першої статті 256 КАС).

При цьому Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне звернути увагу на те, що звертаючи до виконання постанови суду у справах, зазначених у пункті 2 частини першої статті 183-2 КАС, необхідно застосовувати пункт 1 частини першої статті 256 КАС, який є спеціальним для цієї категорії справ.Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *