АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Чер

12

Виплата грошової допомоги при загибелі або інвалідності військовослужбовця

Автор: admin

Порядок призначення й виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі або інвалідності військовослужбовця встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 року № 975 (у редакції від 22.11.2017 року).

Одноразова допомога призначається у випадку загибелі військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста, якщо смерть настала:

 1. при виконанні військовослужбовцем обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням їм обов’язків військової служби;
 2. у період проходження військовослужбовцем військової служби або внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження їм військової служби;
 3. при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві військовослужбовцем строкової служби, військовозобов’язаних і резервістів, які покликані на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори.

 

Одноразова допомога призначається й виплачується в рівних частках членам родини, батькам і утриманцям загиблого військовослужбовця, військовозобов’язаного й резервіста:

 • у випадку загибелі військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста при виконанні обов’язків військової служби – у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;
 • у випадку смерті військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста в період проходження служби або на зборах, – у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

 

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від одержання одноразової грошової допомоги, його частка розподіляється між іншими членами родини або утриманцями, що мають право на її одержання. Заява про відмову від одержання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Члени родини, батьки й утриманці загиблого, яким призначається й виплачується одноразова грошова допомога, подають за місцем проходження служби (зборів) або вповноваженому структурному підрозділу державних органів, на які покладають функції по підготовці необхідних для призначення пенсії документів, наступні документи:

 • заява кожного повнолітнього члена родини, батьків і утриманців загиблого (померлого), що мають право на одержання допомоги, а у випадку наявності неповнолітніх дітей – другого з батьків або опікунів або піклувальників дітей про виплату одноразової допомоги;
 • виписка з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного й резервіста зі списків особового складу військової частини (підрозділу, органа);
 • виписка з особистої справи про склад родини військовослужбовця, військовозобов’язаного й резервіста, покликаного на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві.

 

До заяви додаються копії:

 • документу, що свідчить про причини й обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного й резервіста, зокрема про те, що вона не пов’язана зі здійсненням ним кримінального або адміністративного правопорушення або не є слідством здійснення їм дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження або самогубства;
 • свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного й резервіста;
 • свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного й резервіста – для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 • свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації або органу місцевого самоврядування про склад родини військовослужбовця, військовозобов’язаного й резервіста;
 • сторінок паспортів повнолітніх членів родини з даними про прізвище, ім’я, по-батькові й місця реєстрації;
 • свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
 • документу, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка в чинність своїх релігійних переконань відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, – копію сторінки паспорта з такою позначкою);
 • висновок районної, районної в мм. Києві й Севастополі держадміністрації, виконавчого органа міського, районного в місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківської опіки, опіки, піклування (у випадку здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного й резервіста);
 • рішення суду або нотаріально засвідченої угоди, що підтверджують факт перебування заявника на втриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами родини загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

 

 

Виплата допомоги у випадку інвалідності військовослужбовця

 

 

Одноразова допомога призначається й виплачується:

1) військовослужбовцеві (крім військовослужбовців строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого їм при виконанні обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням їм обов’язків військової служби, або встановлення інвалідності після звільнення з військової служби, внаслідок зазначених причин, у розмірі:

 • 400-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності I групи;
 • 300-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності II групи;
 • 250-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності III групи;

 

2) військовослужбовцеві (крім військовослужбовців строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного із проходженням їм військової служби, або встановлення особі, звільненої з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з військової служби або після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби, у розмірі:

 • 120-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності I групи;
 • 90-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності II групи;
 • 70-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності III групи;

3) військовослужбовцеві строкової служби, військовозобов’язаному або резервістові, покликаному на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори або для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяних при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження таких зборів, служби у військовому резерві, у розмірі:

 • 120-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності I групи;
 • 90-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності II групи;
 • 70-кратного прожиткового мінімуму, установленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – у випадку встановлення інвалідності III групи.

 

Якщо протягом двох років буде встановлена вища група або інша причині інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає їм право на одержання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата проводиться з врахуванням раніше виплаченої суми.

У випадку повторного встановлення (зміни) групи інвалідності, причин її виникнення або ступенюі втрати працездатності понад дворічний строк після первинного встановлення інвалідності виплата одноразової допомоги не проводиться.

Військовослужбовець, військовозобов’язаний і резервіст, якому виплачується одноразова допомога у випадку настання інвалідності або втрати працездатності без установлення йому інвалідності, подає вповноваженому органу наступні документи:

 • заяву про виплату одноразової допомоги у зв’язку із установленням інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності;
 • довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із вказівкою причинного зв’язку інвалідності або втрати працездатності.

 

До заяви додаються копії:

 • постанови відповідної військово-лікарської комісії із установлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
 • документу, що свідчить про причини й обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов’язане зі здійсненням особою кримінального або адміністративного правопорушення або не є слідством здійснення їм дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;
 • сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по-батькові й місце реєстрації;
 • документу, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка в чинність своїх релігійних переконань відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, – копію сторінки паспорта з такою позначкою).

 

 

Джерело: prostopravo.com.ua

 

_____________________________________________________

 

Публікація на нашому сайті – червень 2018 року

 

 

Зацікавила публікація?
 • Одержуйте нові публікації по RSS або E-mail.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *