АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Сер

14

Захист житлових прав дітей-сиріт

Автор: юрист Денис Кучерявый

Законом України вiд 01.07.2010 року № 2394-VI Верховна Рада внесла01 rus зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Зокрема, у Житловому кодексі (ЖК) статтю 39 доповнено частиною другою, згідно з якою, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Поза чергою жиле приміщення надається також громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення; дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.

Жиле приміщення тепер зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім’ї понад шість місяців також у випадках: влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; виїзду у зв’язку з виконанням обов’язків опікуна чи піклувальника, наданням батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого будинку сімейного типу – протягом усього часу виконання таких обов’язків.

До Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” введено нову редакцію статті 33, згідно з якою, діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття мають право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на його упорядження у разі, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.

Відповідно до змін до Закону України “Про охорону дитинства”, держава забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мали впорядковане житло, що зберігалося за ними, вселення їх у ці приміщення і повернення їм майна, що знаходилося в цих приміщеннях на день передачі дітей під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мали впорядкованого житла або вселення яких у приміщення, що зберігалося за ними, неможливе внаслідок його знищення чи пошкодження або з інших поважних причин, що унеможливлюють проживання там цих дітей, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, відповідні заклади в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або комунальних дитячих закладах, після досягнення повноліття забезпечуються житлом у порядку, встановленому статтею 33 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

За змінами до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами з їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у порядку, встановленому Кабміном. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї…

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання.

Перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Частину другу статті 13 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” доповнити абзацом третім такого змісту: “Взяття на соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – за їх заявою”.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Зверніть увагу, що Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

************************

Доповнення для всіх: постановка на облік осіб, які потребують житла, в тому числі – всіх осіб, що відносяться до пільгових категорій, в тому числі – сиріт, здійснюється виключно у виконкомах місцевих рад. Для постановки на облік необхідно звернутися до виконкому з письмовою заявою. Просто ходити і розпитувати в наші часи не має сенсу. Постановка на облік, як правило, можлива лише за місцем реєстрації (“прописки”).

____________________________________________________________

Публікація – серпень 2010 р. коментар 21

 1. Ольга :

  Шановний Денис Олегович!
  Якщо можливо, прошу Вас відповісти – чи має право згідно діючого законодавства особа 19 років з числа позбавлених батьківської опіки, яка навчається у професійно-технічному закладі в одному місті (і забезпечується там гуртожитком), а на обліку стоїть у іншому (за місцем походження) зараховуватися на квартирний облік за місцем походження і згодом отримати там житло, якщо вона не проживатиме в цьому місті під час свого навчання?
  Чи правомірна відмова місцевої влади зарахувати дитину на кварт. облік в місті, що є її місцем походження? Відмова аргументована тим, що дитина там не проживає постійно.

 2. admin :

  Ольге: відмова, скоріш за все правомірна, але можливі нюанси, які можуть бути виявлені при детальному вивченні Вашої справи. В рамках цього сайта повну і точну відповідь дати не можливо, раджу звернутися до адвоката або іншого юриста безпосередньо.

 3. віталій :

  мені 22 але я взагалі немаю постійного місця проживання,я ПБП. На данний час я навчаюсь. Можна стати на облік щоб мені дали моє постійне житло?Дякую….

 4. admin :

  Віталію: Ви можете стати на облік для отримання житла по місцю реєстрації

 5. Людмила :

  Шановний Денису Олеговичу! маю теж 22 роки , не маю житла.поки навчалась у ВНЗ не переймалася житловим питанням, бо забезпечували безкоштовно гуртожитком. чи дійсно я маю право на житло і на що посилатися, адже в нормативних актах фігурує поняття “дитини-сироти”, чи позбавленої батьківськ. піклування. Чи цей статус на мене ще поширюється? наді мною було встановлене піклування, а піклувальник продав квартиру матері не придбавши іншої. зареєструвати місце проживання не маю де, винаймаю в жінки кімнату, працюю не в місті мого походження. дякую

 6. admin :

  Людмилі: я би радив Вам безпосередньо звернутися до адвоката чи іншого юриста за місцем мешкання. Будь які конкретні рекомендації по такій проблемі без ретельного вивчення ситуації і документів будуть гаданням на кофейній гущі.

 7. юрист Денис Кучерявый :

  Людмилі: Як зазначено, вище у статті: “…Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання…”. Тобто певні пільги поширюються і після 18 років.

  Але, приєднуюсь до сказаного вище, конкретні рекомендації без ретельного вивчення ситуації давати важко.

 8. Людмила :

  Дуже дякую за відповідь. Мені трохи соромно,насправді я сама щойно закінчила юридичну академію, але мені важко розібратися з цим питанням. Працюю в РАЦСі, з забезпеченням житлом державних службовців так само глухо, кажуть, що нема житлового фонду. Так приємно, що Ви так безкорисно допомагаєте. Нехай Господь віддячить Вам за це!

 9. Володимир :

  Добрый день. Меня зовут Владимир. Мне 22 года. я нахожусь на картирном учете с 08-07-2006 года по статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, и до сих пор не получил квартиры.
  Подскажите пожалуйста на какой закон нужно сослаться чтоб ускорить получение жилья.
  Что означает “впорядковане житло”?

 10. admin :

  Володимир: кожна категорія пільговіків має свою чергу. Скоріш ніж у цій черзі до Вас дійде, Ви квартиру не отримаєте. Багато залежить від наявності житла. Квартири, що вивільняються даються то на одну, то на іншу чергу. Впорядковане – це житло, яке можна використовувати для проживання без додаткових робіт, тобто стіни не ободрані, з шпалерами, або пофарбовані, є вікна, двері, сантехніка, кухонна плита, вода, газ, світло.

 11. Володимир :

  Большее спасибо…)))

 12. Олег :

  Допоможіть розібратися із реальною проблемою. Четверо дітей позбавлені батьківського піклування. Найстарший з них (1992 р.н.) навчається в ПТУ, а троє молодших дітей
  є неповнолітніми і перебувають в дитячому будинку. у 1996 році при спадкуванні за законом 1/4 частина будинку відійшла до батька цих дітей, а 3/4 частини відішли до братів та сестер батька.Сам батько дітей вже помер.
  Близький той час, коли діти випустяться з дитячого закладу і їх потрібно буде заселити в цей будинок. Однак він знаходиться в непридатному для проживання стані, а його інші співвласники не бажають ні ремонтувати будинок, ні уступити його своїм племінникам.У звязку з цим сільська рада, на території якої знаходиться житло, взяла дітей на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов, але соціального житла не має і коштів, щоб придбати житло також не має.
  Мені, як практиканту в районній раді, треба відповісти на цей лист.

 13. admin :

  Олегу: зрозуміло, що діти є спадкоємцями першої черги після смерті батька, тобто 1/4. Як варіант – пробувати примусово (через суд) викупити у братів-сестер їх частку у власність сільради, але не можу сказати, наскліьки це відповідає можливостям сільради. Крім того, такій варіант можливий виключно в тому випадку, якщо таке рішення суду не буде суперечити інтересам братів-сестер.

 14. Надежда :

  У меня есть два брата и две сестры-мать лишена родительских прав. После окончания учебы один из братье приехал жить ко мне ему 20 лет. начали заниматься жильем- в администрации сказали что жилья нет(Другими словами – живи ребенок на улеце) У меня живет сестра под опекой ,есть муж и ребенок, скоро закончит учебу еще один брат и сестра и приедут к нам- тогда меня вместе с ними муж выгонет из дому и буду жить с ними я на улице а государству пофигу.администрация письменно никаких ответов недает- а суд обратится немогу.Что делать?????? !!!!!!

 15. Надежда :

  Подскажите как можна и где узнать точно за Государственный кредит для дедей сирот на жилье? Потому как в Администации города Пятихаток Днепропетровсой обл. незнают.

 16. admin :

  Надежда: для письменных ответов нужно письменное заявление, а не прийти – спросить. Если же писали и не дают ответа – напишите жалобу в прокуратуру, укажите – когда обращались, по какому вопросу. Еще лучше, если приложите копии Ваших обращений. Ну а насчет отсутствия жилья, то я Вам ничего по этому вопросу не скажу.

 17. admin :

  Надежда: я тоже не знаю

 18. Ирина :

  Подскажите, пожалуйста, если у студента, имеющего статус сироты или лишенного родительского попечения, нет жилья, кто должен заниматься постановкой его на квартирный учет? Заранее спасибо!

 19. admin :

  Ирина: сам студент, никто за него ничего делать не будет. Сирота обращается в исполком с заявлением о постановке на кварт. учет, и так далее… Можно, конечно обратиться за содействием в орган опеки и попечительства при местном Совете или РДА, если возникают проблемы, но не уверен, что они пошевеляться

 20. Надежда :

  Спасибо

 21. admin :

  Вибачте, але коментарі по цій темі закриті в зв’язку з великою кількістю спаму, який надходить на URL-адреcу цієї сторінки.
  До того ж, всі питання по цій статті надходять однотипові. Читайте, будь ласка уважно статтю та запитання – відповіді, які давалися попереднім відвідувачам. Там є все, що можливо відповісти по даній статті.