АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лип

19

Зміна способу виконання судових рішень по соціальних виплатах

Автор: Advocat

на русском языкеУ зв’язку з набранням чинності Законом України «Про гарантії державиIMG_0640 щодо виконання судових рішень» виникли труднощі з виконанням судових рішень, ухвалених у справах, пов’язаних із соціальними виплатами. Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) своїм листом від 13.06.2013 № 846/12/13-13, звертає увагу адміністративних судів на те, що відповідно до статті 2 цього Закону держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є, зокрема, державний орган. Водночас судові рішення у справах, пов’язаних із соціальними виплатами, які мають зобов’язальний характер щодо проведення таких виплат, не належать до зазначених у згаданій статті видів рішень, що унеможливлює їх виконання без зміни його способу.

Мається на увазі, що суди тривалий час виносили рішення не про стягнення коштів з органів, які здійснюють соціальні виплати, а про зобов’язання нарахувати і здійснити такі виплати.

Слід зазначити, що саме ВАСУ у своїх листах і вимагав від адміністративних судів саме таких рішень (наприклад – див. лист ВАСУ, який був виданий рівно за 1 рік до цього, а саме лист від 13.06.2012 № 1483/12/13-12) . Мабуть зрозумівши, що внаслідок такої практики тисячі чи навіть сотні тисяч рішень адміністративних судів були безсенсовою витратою часу суддів та позивачів, пустою витратою нервів людей, які і так постраждали внаслідок свавілля чиновників соціальних відомств і керівництва держави, ВАСУ вирішив роз’яснити, що це можна виправити. На жаль, мабуть для більшості таких невиконаних рішень це вже запізно, адже вони занедбані остаточно, виконавчі провадження по них закриті з формулюванням «неможливо виконати без участі боржника» і строки повторної подачі виконавчих листів до виконання закінчилися.

Та все ж, повернемось до роз’яснення ВАСУ. Як зазначається у листі ВАСУ від 13.06.2013 № 846/12/13-13, згідно з частиною першою статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення (відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо), державний виконавець може звернутися до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, із поданням, а особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження – із заявою про відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення.

При цьому ВАСУ підкреслює, що ця норма не містить виключного переліку обставин, що є підставою для вирішення питання про зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Суди повинні враховувати, що підставою для зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення є обставини, що роблять виконання судового рішення неможливим. Таким чином, зміни у правовому регулюванні порядку виконання судових рішень, боржником за якими є державний орган, яким не передбачено виконання рішень зобов’язального характеру, унеможливлюють їх виконання.

Така обставина є підставою для зміни чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. Вирішуючи це питання, суди повинні звертати увагу на те, що під зміною способу і порядку виконання рішення слід розуміти вжиття адміністративним судом нових заходів для реалізації рішення. І головне, що ці заходи повинні забезпечити виконання конкретного судового рішення і не поширюватися на відносини, які виникли після його ухвалення.

У категорії справ про соціальні виплати зміна способу і порядку виконання рішення можлива шляхом зміни зобов’язання здійснити виплати на стягнення цих виплат. Але ж, ВАСУ відразу зауважує, що така зміна можлива лише у разі виконання боржником зобов’язальної частини рішення про нарахування соціальних виплат. При цьому адміністративний суд повинен виходити з розміру заборгованості боржника перед стягувачем, що виникла під час виконання судового рішення.

Тобто, тепер у деяких стягувачів по справах про соціальні виплати, а саме в тих, котрим такі виплати були нараховані за рішеннями судів, з’явилася можливість звернутися до суду із заявою про зміну способу виконання рішення суду й зажадати стягнути із соціального відомства (УПФ, УПСЗН) відповідні суми коштів. Для цього, звичайно, потрібно мати документ про суму коштів, нарахованих відомством за рішенням суду.

А подальше виконання такого рішення буде провадитися за нормами закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

При цьому, слід бути готовим до того, що соціальні відомства, що б затягти реальне виконання рішень, обов’язково почнуть оскаржувати рішення судів про зміну способу виконання рішень.

_____________________________________________________________

Публікація – липень 2013 р.

Звертається увага відвідувачів сайту, що лист ВАСУ від 13.06.2013 № 846/12/13-13, про який йдеться у цій статті, відкликано згідно з листом ВАСУ від 11.02.2014   № 173/11/14-14. Тобто, викладене у ньому роз`яснення про зміну порядку виконання судових рішень вже не є діючим.  коментарі 42

 1. Ксения :

  Прочла статью, посмотрела ссылки на письма и закон и возникла масса вопросов: В исполнительной службе находится исполнительный лист с формулировкой: “Обязать пересчитать, доначислить и выплатить” социальное пособие. Ничего не выполняется.
  Исходи из прочитанного в законе, письме и Вашей статье
  1. гос.исполнитель должен добиться выполнения решения суда в части перерасчета и доначисления пособия (о чем получить соответствующие справки)
  2. гос.исполнитель должен получить письмо от должника о том, что выплата не может быть осуществлена в связи, например, с отсутствием денег на счету.
  3. гос.исполнитель (или нет?) должен обратиться в суд с просьбой изменить способ исполнения решения с “обязать” на “взыскать” или “установить способ и порядок исполнения судебного решения”.
  4. обратится в Гос.казначейскую службу с заявлением и исполнительным листом (я так понимаю, что это будет новый исполнительный лист?) о взыскании пособия. И это должен уже будет сделать гражданин, в чью пользу было решение суда, а не гос.исполнитель?
  Насколько правильно моё суждение?

 2. admin :

  Ксения, первые 2 пункта – правильно. По 3-му пункту – госисполнитель имеет право, а не обязан. Они стараются этим правом не пользоваться, если нет заинтересованности личного характера и рекомендуют обращаться в суд по этому вопросу самому взыскателю. Если в суд обращается взыскатель, то он привлекает исполнительную службу к участию в деле и новый исполнительный лист не нужен. Но в данном случае меняется исполнитель – им уже становится казначейство, поэтому нужен новый исп. лист и подача его в казначейство. Оригинал старого исп. листа при этом должен быть возвращен в суд

 3. Ксения :

  Цитата из Решения суда:
  “Таким чином, суд при винесенні постанови суду від 19.07.2012 року чітко виконав вимоги законодавства та зобов»язав відповідача здійснити нарахування та виплату належних сум. В даному випадку виносити рішення суду про стягнення суми перерахунку на користь стягувача немає потреби. Крім того, рішення суду приймаються на підставі поданих позовних заяв, а не в порядку встановлення чи зміни способу виконання рішення суду.”
  И видела ещё несколько подобных формулировок в Едином реестре суд.решений.
  Это значит, что первые 2 пункта должна выполнить ГИС, а далее нужно МНЕ подать новый административный иск с просьбой “Стягнути”?
  Ответчик УТСЗН??? (мой случай – “детские до 3-х лет”).
  Исполнительный лист будет на УТСЗН.
  И что дальше в том смысле – куда: в ГИС или в Казначейство?

  Как Вы посоветуете поступить?

 4. admin :

  Ксения, я считаю, что, по большому счету, Ваша цитата из решения суда, с точки зрения закона совершенно верна. Верховный суд, а за ним ВАСУ изначально запутали суды, потом ВАСУ попытался последним розъяснением исправить ошибку, но это очень шаткая попытка. Для принятия решения о взыскании нужен конкретный расчет подлежащих взысканию сумм. А если его нет, то как суд будет решать – сколько взыскать?
  Тем не менее, если все же в иске был конкретный расчет задолженности, можно пробовать подавать заявление об изменении способа решения и при этом надо обязательно ссылаться на последнее письмо ВАСУ, указанное в этой статье на сайте.
  Подача нового иска: “стягнути” тоже возможна, но будет проблемной, поскольку проивоположная сторона будет упираться в то, что спорные вопросы уже решены и кроме того, вопрос затянется из-за обжалования.
  Относительно подачи исполнительного листа о взыскании конкретных сум, то я в прошлый раз писал: в казначейство.

 5. Ксения :

  Большое Вам спасибо за разъяснения!

 6. Василина :

  Здравствуйте. Решение суда от января 2010г. по пенсии инвалиду-чернобыльцу. До 01.11.11 выполнялось частично, т.е не осуществлялся перерасчет пенсии в связи с изменением размера минимальной пенсии, а пенсия выплачивалась из расчета минимума установленого на 01.01.2010 г. Так только за период с 01.01.10 по 01.11.11г. образовалась задолженность мне по пенсии более 40 000 грн. Как взыскать их с УПФУ. ИС исполнительное производство закрыла. Сроки исполнительного листа истекли. Обращения в ИС, УПФУ, прокуратуру за все эти годы результата не дали. Какое правильное решение в этой ситуации?
  Заранее благодарна

 7. admin :

  Василина, в том виде – как Вы описали ситуацию, могут быть разные варианты ответов: от “ничего не возможно”, до “кое-что возможно”. Для конкретного ответа надо изучить документы исполнительного производства и решения судов по Вашему делу. Обратитесь с документами к адвокату или иному юристу по месту жительства для очной консультации.

 8. Максим :

  Здравствуйте. Недавно получил решение ВАСУ по детским выплатам. В решении сказано -зобовязати перерахувати і виплатити(без конкретных цифр). Увидел и прочитал Ваши коментарии. Позвонил знакомому исполнителю проконсультировался. И вот что он мне ответил- Такие же дела у него были, но заставить УПСЗН сделать хотя бы перерасчет так и не удалось(дважды накладывал штраф), потом подал в суд на изменение исполнения . Суд по изминению исполнения решения постановил-зобовязать перерахувать та стягнуть перераховану допомогу. Пункт перехування успешно игнорировался сотрудниками УПСЗН. Что дальше происходило он не знает т.к исполнительный лист был отозван. Лично я вижу сейчас основную задачу- как выбить из УПСЗН этот проклятый перерахунок. Может что то посоветуете. Заранние благодарен за ответ.

 9. admin :

  Максим, напишите заявление, они дадут Вам ответ. В любом случае, получите исполнительный лист и подайте его на исполнение.

 10. Максим :

  Спасибо за ответ. Исполнительный лист взял. Но представте мое удивление когда я сегодня получил письмо из Управління праці с перерасчетом выплат, но так же и письмо в котором говорят что не могут выплатить- бюджетом не передбачені такі видатки. Если отправить исполнительный лист на исп.службу то УПСЗН и им такое же письмо напишет.Как Вы думаете, может для ускорения процесса, лучше самому подать в суд заявление об изминении способа исполнения, и вообще не связываться с исполнительной службой

 11. admin :

  Максим, конечно можно не подавать на исполнение. Это Ваше право. А УПСЗН Вам за это потом спасибо скажет, им будет легче Вас посылать подальше (конечно, красивыми фразами). А если серьезно, то что: от Вас что-то отвалится, если Вы напишите заявление в исполнительную службу? Что значит: “связываться – не связываться с исполнительной службой”? Они что: бить Вас будут или деньги с Вас потребуют? Или какие-то усилия нужны при этой связи? Мне вообще не понятны даже причины таких вопросов. Зачем в суд-то тогда обращались?
  Вам, как и многим прочим получателям надо меньше думать о том – кто куда и что потом может быть напишет, а может не напишет, а надо делать то, что предусмотрено законом и что зависит от Вас. Если Вы не подадите в исполнительную службу, потом Вас же в этом и обвинят, скажут, что Вы и не пытались использовать законные способы защиты своих прав, сами не хотели исполнения решения. К тому же потеряете возможность обращения в Европейский суд, как лицо, которое по своей воле не использовало национальные средства защиты.
  Что касается заявления об изменении способа исполнения, то его можно подать и в ходе исполнительного производства, именно того, когда УПСЗН даст ответ исполнителю. Однако такое заявление может быть удовлетворено, если в материалах судебного дела есть расчеты надлежащих Вам выплат.

 12. Максим :

  Понятно, еще раз спасибо за советы.

 13. Оля :

  В мене в рішенні суду зазначо: Зобовязати управління прац. і соц. зах. здійснити перерахунок і виплату грошової допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період хххх-хххх в сум хххх грн.
  Тобто в рішенні зазначена конкретна сума яку потрібно виплатити. Виконавець повернув виконавчий лист з рекомендацією звернутися в казначейство. казначейство відмовило у звязку з тим що рішення зобовязального характеру вони не виконують.
  В мене таке питання: Якщо я звернуся в суд про зміну способу виконання рішення суду чи буде в мене суд вимагати ще довідку з УПТСЗ про нарахування, яке вони не хочуть робити? І яка перспектива такого звернення до суду семе в цьому конкретному випадку-коли сума зазначена в рішенні суду? Дякую

 14. admin :

  Оля, зверніться до суду з заявою про зміну способу виконання рішення суду та поставьте вимогу “стягнути…”. Довідка з УПСЗН, скоріш за все, буде потрібна і в ній має бути зазначено, що вони або нарахували, або ненарахували, виплатили чи не виплатили.

 15. Ксения :

  Добрый день, Олег Петрович.
  Я к Вам обращалась в октябре 2013 года по вопросу изменения способа выполнения решения суда относительно пособия по уходу за ребёнком.
  Вы разъяснили, что для обращения в суд об изменении способа выполнения решения суда необходимо иметь документ, свидетельствующий о факте перерасчёте пособия (в решении суда никаких сумм указано не было).
  Такой документ мною получен в виде приложения к письму УТСЗН о невозможности осуществить выплату пересчитанного пособия. В письме упоминается, что произведен перерасчет и указана сумма; приложение к письму называется “Розрахунок УПСЗН допомоги_______ згідно постанови суду по справі № ______”, есть печать и подпись начальника УПСЗН.
  Исполнительный лист с формулировкой “обязать” находится в исполнительной службе.
  Какими должны быть дальнейшие действия:
  – подать иск об изменении способа исполнения решения суда,
  – обязательно ли при этом закрывать исполнительное производство. Если “да”, то каким должно быть основание: 1) возврат исполнительного листа “стягувачу”, т.е. мне, на основании невозможности выполнения решения суда или 2) на основании моего заявления о прекращении исполнительного производства (так советует госисполнитель)? Второй способ мне кажется сомнительным.
  – и что делать с исполнительным листом, имеющим формулировку “обязать” (к примеру, возвратить его в суд когда будет подаваться иск)?
  Спасибо за помощь и внимание.

 16. admin :

  Ксения, Вам надо подать в суд заявление об изменении способа исполнения решения суда по ст. 263 КАС. Закрывать исполнительное производство не надо. Это является частью исполнительного производства. С таким заявлением может обратиться в суд также и исполнитель. Если суд изменит способ исполнения решения, то в дальнейшем исполнение будет возложено на казначейство.

 17. Ксения :

  Благодарю за ответ.
  А что Вы можете сказать по поводу отзыва письма Высшего админ.Суда где разъясняется что можно изменить способ выполнения решения суда с “обязать” на “взыскать”?
  Получается, теперь судам дали новое указание насчёт соцвыплат и решение суда с формулировкой “обязать” выполнению не подлежит?
  Я, конечно же, подам заявление как Вы советуете (Ваш ответ от 22 марта 2014г.), но скорее всего добиться выполнения решения можно только через Европейский суд.

 18. admin :

  Ксения, спасибо, что сообщили об отзыве, я не знал, что его в феврале этого года отозвали. Под статьей будеи уведомлено читателей.
  По Вашему делу все же можно пробовать изменить способ исполнения, но на отозванное письмо ВАСУ лучше не ссылаться.

 19. Ксения :

  Доброго времени суток, Олег Петрович. Вот нашла Інформаційний лист ВАСУ від 18.02.2014 № 212/11/14-14, в котором в п.5 описана ситуация в связи с закрытием исполнительного производства по “чернобыльцам” в котором в частности говорится:
  – гос.исполнитель может и должен применять нормы 89 статьи Закона “Об исполнительном производстве” (т.е. наложение штрафов и т.д.);
  – если решение можно выполнить без участия должника, гос.исполнитель организовывает его исполнение в соответствии с его полномочиями;
  – если решение невозможно выполнить без участия должника, гос.исполнитель накладывает штраф на должника и “вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності”.
  На основании изложенного и исходя из незнания какие еще изменения или новшества введены нашей властью, может целесообразнее пожаловаться на бездеятельность гос.исполнителя? И при этом обратиться в суд с заявлением об изменении способа выполнения решения суда.Прошу прощения за мою назойливость и ещё раз спасибо.
  Письмо ВАСУ: http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=3255

 20. admin :

  Ксения, исполнитель все это безусловно обязан сделать, но это все малоэффективно, поскоьку потом все эти решения о наказании спускаются “на тормозах”. Обжаловать бездеятельность госисполнителя, а заодно и органа соцзащиты по неисполнению решения суда можно и даже нужно, можно попробовать и изменить способ, но это должны быть отдельные дела.

 21. Ксения :

  Здравствуйте, Олег Петрович! Прошу Вас разъяснить возможность применения ст.267 КАСУ “Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах” в случае длительного неисполнения решения суда (более 2-х лет), а именно: части 9 (относительно подачи истцом в суд заявления о неисполнении судебного решения, имеющего формулировку “обязать”)
  части 10 (относительно принятия судом постановы, предусмотренной ст.162 КАСУ, в частности, решения с формулировкой “взыскать”)
  т.е., можно ли изменить способ исполнения решения суда методом использования ст.267 КАСУ, а не ст.263 КАСУ? (по ст.263 часто отказывают)
  И ещё не совсем понятна ниже приведенная норма ч.9 ст.267 КАСУ:
  “Таку заяву може бути подано протягом десяти днів з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, …”
  Как мне определить день, когда я узнала о нарушении моих прав, какой документ этот день фиксирует: *справка из ГИС о состоянии исполнительного производства?
  *ответ (или отсутствие такового) на жалобу о бездействии гос. исполнителя?
  *письмо должника о невозможности осуществить выплаты по решению суда в 2014 году в связи с тем, что эти средства не заложены в бюджет (это при том что исполнительное производство было открыто в 2013 году) и заверении в том, что если средства вдруг появятся, сразу же заплатят?
  *Справка/письмо из милиции о состоянии криминального производства, открытого по моему заявлению о неисполнении решения суда?
  Благодарю за внимание

 22. admin :

  Ксения, статья 267 КАС предусматривает имеенно суд. контроль принятого решения, а не изменение способа его исполнения. Способы контроля конкретно определены в статье и изменение способа исполнения там не предусмотрено. То есть, ст. 267 КАС не может быть использована для этого.
  По ч.9 ст.267 КАСУ доказательством может быть все, что угодно, чем Вы можете это обстоятельство доказать, в тлм числе и перечисленные Вами доказательства. Главное, чтобы противоположная сторона не доказала обратное.

 23. Катерина Василівна :

  В продовження теми по виконанню рішень за Чорнобильскими пенсіями. ВП закрите на підставі п.11. ч.1. ст.49, ст.50 ЗУ Про ВП. Кошти нараховані та включені у виплатні відомості Пенсійного фонду. Постанова виконавцем винесена у 2011, але ми її отримали тільки зараз у 2014, коли дізналися про її існування. Плануємо наступні дії:
  1. Подати в суд позов про поновлення ВП;
  2. Після поновлення ВП подати позов про зміну способу виконання рішення (в рішенні було формулювання: “зобов`язати провести нарахування та виплату пенсій …” – хочемо змінити на: “стягнути з …” та видачу нового виконавчого документу із внесеними змінами.
  Але станом на 06.2014 не зрозуміло:
  1. Чи необхідно змінювати відповідача за базовим позовом у рішенні: з ПФ на Казначейство? Якщо необхідно, то чи можна це зробити одночасно зі зміною способу виконання?
  2. Чи можна всі зазначені заходи об”єднати в одному позові – оскільки саму процедуру є бажання прискорити, але з іншого боку, розуміємо, що необхідно дотримуватися певної послідовної логіки, зокрема, яка присутня у Ваших консультаціях?
  Буду дуже вдячна Вам за відповідь. З повагою Катерина Василівна

 24. admin :

  Катерина Василівна, Ви не зазначили: яку саме постанову виконавця Ви одержали. За будь яких обставин, зважте на дописку до статі, що виділена червоним кольором. На цей час практика судів з цього питання вкрай суперечлива, єдиної не має, тому я на цей час навіть не зможу Вам нічого порадити.

 25. Катерина Василівна :

  Це справа по пенсії мого батька – чорнобильця. Я намагаюся йому допомогти отримати кошти. За рішенням суду Пенсійний фонд зобов`язано провести нарахування та виплату пенсій. Пенсійний фонд надав довідку, що гроші у визначеній сумі нараховані, включені у виплатні відомості та будуть виплачені після надходження цільових коштів. Після чого виконавцем винесено Постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі п.11. ч.1. ст.49, ст.50 ЗУ “Про виконавче провадження”.
  Я розумію, що мені перш за все необхідно добитися поновлення провадження. Такий позов ми вже подали. Але не розумію чітко подальших дій. В силу того, що на даний час діє ЗУ “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, чи потрібно нам для прискорення отримання коштів змінити відповідача за рішенням суду з Пенсійного фонду на Казначейство? А, по-друге, чи дасть щось зміна способу виконання за рішенням суду на “стягнути”? Яких дій, на Ваш погляд, ми могли б вжити для того, щоб батько отримав гроші?

 26. admin :

  Катерина Василівна, поновити виконавче провадження через суд можна пробувати, посилаючись на те, що рішення в частині виплати не виконане. Щодо другої частини я Вам вже відповів у минулий раз, додати мені, на жаль, не має що

 27. Максим :

  Здравствуйте, Олег Петрович. Обращался к Вам за советом(пост от 23января 2014 о детских выплатах). Исполнительный лист в исполнительном производстве, производство открыто 06.02. УПСЗН расчет суммы провел, но платить отказался-відсутні цільві кошти . 27.05 исполнитель обратился в суд с просьбой заменить способ исполнения ссылаясь на то что нету средств на счете должника, я также поддержал это заявление ссылаясь на инф.лист №846(на тот момент я еще не знал, что его уже отозвали). Суд1 и 2инстанции естественно отказали-не встановлено обставин які б ускладнили виконання рішення. Инф.лист №846 отозван -в звязку зі змінами в законодавстві. Хотя, на сколько я понял , никаких изминений касающися процедуры исполнения решений такого типа не произошло. Так как с момента подачи исп. листа прошло уже почти полгода, то вскорости исп.производство скорее всего закроют. Может подскажете как предположительно мне дальше поступать в сложившейся ситуации. Заранее благодарен за ответ

 28. admin :

  Максим, в нынешней ситуации, по Вашему вопросу, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Сейчас в Верховной Раде столько всякого напринимали, что все советы очень быстро становятся бессмысленными

 29. Александр :

  И все таки, Олег Петрович, почему суды продолжают давать обязательства типа “обязать” вместо “взыскать”, зная, что они не будут выполнены?:)

 30. admin :

  Александр, потому что такая рекомендация была выдана Высшим административным судом Украины в письме от 13.06.2012 и в Верховным Судом Украины в постановлении от 28.10.2008 г. А уж почему они так решили, это – вопрос не ко мне, но я думаю, что для того и было принято такое решение, что бы не было реальной возможности взыскивать деньги прямо со счетов органов соцзащиты.

 31. Валентин :

  Здравствуйте, Олег Петрович. Обращался к Вам за советом У меня есть решение суда обязать исполком выделить жилье как инвалиду войны 2 группы. Исполнитель вынес 2 штрафа, а потом отправил на МВС. Как Вы понимаете это конец. Обращаться в суд по ст.263 КАС, а потом в казначейство на мой взгляд очередной лохотрон.Стоял на очереди в исполкоме теперь в лучшем случае поставят на очередь при казначействе. Думал в Европейский суд но и там вижу решения не очень Украина выполняет. Что же делать? Подскажите пожалуйста.

 32. admin :

  Валентин, насколько я Вас понял, Ваша проблема не касается социальных выплат. Поэтому, казначейство тут не при чем. Решение по квартире должен исполнять исполком.

 33. Валентин :

  Да Вы все правильно поняли но гос. исполнитель закінчив провадження і направив мені постанову,про закінчення виконавчого провадження,від 09,12,2014 р., з поправкою, що він направив до МВС згідно ст.89. Тому питання як зобовязати виконком виконати рішення суду.Статтею 89 Закону України “Про виконавче провадження” У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин державний виконавець у тому ж порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності відповідно до закону. Тобто, ДВ діяв у межах закону, але хто тепер зобовяже і на якій підставі виконком виконати рішення суду навіть якщо гіпотетично буде порушена кримінальна справа? Голова міста дає відповідь нема коштів, Європейський суд наполягає, що це не є причина для не виконання,а інвалід лишився сам на сам бомжем.На черзі 15 років, інвалід довічно.
  Дякую за відповідь

 34. admin :

  Валентин, теорітично можна було б подати на виконком в суд з позовом про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої невиконанням рішення суду, але ж це знову ж тривалий судовий розгляд і чималі витрати коштів і нервів з невідомим завершенням. До того ж, мені невідомі всі обставини, повязані з виконанням-невиконанням рішення і, на жаль, важко здалеку дати повноцінну рекомендацію.

 35. Валентин :

  Олеже, які потрібні Вам обставини я можу надати?

 36. admin :

  Валентин, це навряд чи може бути предметом віддаленої консультації, адже потрібно бачити всі документи виконкому, пов”язані з Вашим питанням, всі Ваші звернення, всі судові рішення і всі матеріали виконавчого провадження.

 37. Валентин :

  Добрий день Олеже. Підскажіть направив до Європейського суду заяву з питання неправільного нарахування пенсії мені як інваліду війни. Прийшла відповідь, що заява не відповідає критеріям прийнятності, викладеними у статті 34,35 Конвенції. Як це розуміти що напевно суд уже виносив рішення по таких справах, і тому відмовив чи щось інше. Дякую

 38. admin :

  Валентин, така відповідь – це є стандартна відмова у прийнятті скарги до розгляду. А причина може бути будь яка: від того, що Ви скаржитеся на те, що не можна оскаржувати до Європейського суду, до неправильного оформлення скарги (заяви). А конкретну причину вони детально не пояснюють ні коли.

 39. Юрий :

  Так какой же выход из ситуации когда суд первой, апеляционной и касационной инстанции отказал в изменении способа исполнения решения по делу с обязательного на взыскание. Правильно ли в такой ситуации до окончания срока предъявления исполнительного листа – подавать административный иск на противоправное бездействие госоргана с исковыми требованиями не только о выплате суммы подлежащей выплате по обязывающему решению суда которое не выполнено но и с предъявлением сум по инфляции и моральному ущербу??? С уважением, Юрий, надеюсь хоть на какой-нибудь Ваш ответ.

 40. admin :

  Юрий, я сомневаюсь, что существующая в Украине судебная система в подобных случаях в состоянии решить вопрос. Европейский суд уже неоднократно признавал, что в Украине не создана эффективная система исполнения судебных решений и эффективные средства юридической защиты. Поэтому, более-менее приемлемый вариант – обращение в Европейский суд. ЕСПЧ, в случае позитивного решения, назначит какую-то денежную компенсацию и, кроме того, после принятия им решения, возможно обращение в Верховный суд для пересмотра судебных решений

 41. Юрий :

  Олег Петрович! Спасибо, что нашли время на ответ. К сожалению обращение в Европейский суд и само ожидание слушания и решения по обращению и до этого еще при условии приемлемости заявления займет слишком много времени. А времени нет. Может есть варианты попроще? И еще один вопрос: – обязательно ли перед обращением в Европейский суд дело должно пройти “касационное производство” после вынесенного решения апеляционным судом или достаточно судов первой и апеляционной инстанций. Еще раз спасибо.

 42. admin :

  Юрий, все что мог – написал. Относительно обязательности кассационного производства, то, как правило – обязательно, но могут быть исключения, когда кассационное обжалование для заявителя не требуется (например: решение апелсуда – в Вашу пользу) или не предусмотрено законом, и т.п.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *