АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лис

17

КПК-2012: вступ в дію

Автор: Advocat

З наступного тижня, а саме з 20 листопада 2012 р. вступає в дію новий Кримінально-процесуальний кодекс (КПК). Напевне, що чимало кому, особливо тим громадянам, відносно яких вже порушені кримінальні справи, цікаво – за яким кодексом вони будуть розглядатися. Відповіді на це і подібні питання містяться у прикінцевих (Розділ X) і перехідних положеннях (Розділ XІ) нового кодексу.

Заяви та повідомлення про злочини, які надійшли до органів дізнання, слідчих, прокурорів до набрання чинності цим Кодексом (новим КПК) і по яких не прийнято рішення про порушення кримінальної справи або про відмову у порушенні кримінальної справи, передаються органам досудового розслідування згідно з цим Кодексом для початку досудового розслідування в порядку, встановленому цим Кодексом.

Кримінальні справи, які на день набрання чинності цим Кодексом перебувають у провадженні органів дізнання, протягом десяти днів з дня набрання ним чинності передаються відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності для здійснення досудового розслідування. Кримінальні справи, які на день набрання чинності цим Кодексом перебувають у провадженні органів досудового слідства, залишаються у провадженні цих органів до завершення розслідування незалежно від зміни їх підслідності відповідно до цього Кодексу. Тобто підслідність таких справ не міняється до завершення досудового розслідування.

При цьому, кримінальні справи, які станом на 20 листопада 2012 р. не направлені до суду з обвинувальним висновком, або з постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або з постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, в подальшому розслідуються, надсилаються до суду та розглядаються судами першої, апеляційної, касаційної інстанцій і Верховним Судом України згідно з положеннями нового КПК.

Але, конкретні оперативно-розшукові заходи, слідчі та процесуальні дії, розпочаті до 20 листопада 2012 р. завершуються відповідно до норм «старого» КПК. Не розпочаті до 20 листопада оперативно-розшукові заходи, слідчі та процесуальні дії здійснюються згідно з положеннями Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” та положеннями нового КПК.

Допустимість доказів, які вже були отримані до набрання чинності цим Кодексом, визначається у порядку, що діяв до набрання ним чинності, тобто за нормами «старого» КПК.

Запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до 20 листопада 2012 р. продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, передбаченому КПК 1960 р.

Кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, або з постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або з постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій і Верховним Судом України в порядку, передбаченому «старим» КПК 1960 року. Тобто, наприклад, навіть після 20 листопада суд може повернути таку справу прокурору для проведення додаткового розслідування. Та, якщо така справа буде судом повернута для проведення додаткового розслідування, то додаткове розслідування буде здійснюватися у порядку, передбаченому новим КПК.

Судові рішення, які ухвалені судом першої інстанції і не набрали законної сили на день набрання чинності цим Кодексом, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку та строки, що діяли до набрання чинності цим Кодексом. Неоскаржені судові рішення, які ухвалені судом першої інстанції і не набрали законної сили на день набрання чинності цим Кодексом, набирають законної сили в порядку, що діяв до набрання чинності новим КПК.

Апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у кримінальних справах, які були розглянуті до набрання чинності цим Кодексом, або у справах, розгляд яких не завершено з набранням чинності новим КПК, подаються і розглядаються за нормами «старого» КПК.

Клопотання про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, подані відповідним прокурорам до дня набрання чинності цим Кодексом, розглядаються та подаються ними до суду в порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, подані до суду до дня набрання чинності цим Кодексом, а також заяви, подані прокурорами після набрання ним чинності, розглядаються відповідними судами у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Тепер – про деяких учасників кримінального провадження.

Особи, які на день набрання чинності цим Кодексом вже беруть участь у конкретному кримінальному провадженні в якості захисника, не маючи при цьому статусу адвоката, продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також судового провадження у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та Верховному Суді України. Але з 20 листопада розпочати захист в кримінальному провадженні може лише адвокат. Наскільки довго буде діяти така норма закону, поки що не відомо, адже колись таку ж саму норму «старого» КПК Конституційний суд вже визнавав неконституційною.

До дня введення в дію положень закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги, які передбачають діяльність органів (установ), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, функції таких органів (установ) здійснюють адвокатські об’єднання або органи адвокатського самоврядування.

Після введення в дію положень нового КПК, стосовно повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402–421, 423–435 Кримінального кодексу України (КК) та частини четвертої статті 216 цього КПК матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури відповідним органам досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної цим Кодексом.

Не вступають поки що в дію також норми нового КПК, що стосуються:

– кримінального провадження щодо кримінальних проступків, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності законом України про кримінальні проступки;

– щодо повноважень здійснення досудового розслідування злочинів, передбачених статтями 402–421, 423–435 КК та частини четвертої статті 216 цього КПК, які вводяться в дію з дня початку діяльності Державного бюро розслідувань України, але не пізніше п’яти років з дня набрання чинності цим Кодексом;

– частини першої статті 41 та частини шостої статті 246 цього Кодексу (у частині віднесення органів Державної митної служби України до оперативних підрозділів), які вводяться в дію через рік після набрання чинності цим Кодексом;

– частини другої статті 45 цього Кодексу, яка вводиться в дію через рік після створення Єдиного реєстру адвокатів України;

– частини п’ятої статті 181 (у частині можливості використання електронних засобів контролю), пункту 9 частини п’ятої статті 194, статті 195 цього Кодексу, які вводяться в дію з дня набрання чинності положенням про порядок їх застосування, затвердженим Міністерством внутрішніх справ України.

______________________________________________________________

Публикация – ноябрь 2012 г.коментарів 10

 1. Игорь :

  Вообщем полнейший бардак. Спрашивал своих бывших подчиненных – следователей, как расследовать то будете,есть какие то методички, разработаны ли бланки, говорят, ничего не знаем, поняли только, что будут расследовать все. Если раньше была какая то доследственная проверка, то теперь возбуждается уголовное дело, а потом устанавливается, а есть ли состав преступления. Все шиворот на выворот. Одно хорошо, что сроки расследования идут с момента уведомления о подозрении.
  Вообщем новый УПК это неудачно скопированный российский, но в российском то хоть есть дознание..Вообщем чую будет большой бардак и сутная вода, где прокуроры будут ловить рыбку.

 2. admin :

  Игорь: к сожалению, это не копия уже достаточно отработанного российского кодекса. Это малоудачная и совершенно не готовая к применению компиляция множества иностранных процессуальных законов, значительная часть которых просто не согласуется между собой. Не знаю – кто будет ловить рыбку, но проблем будет очень много.

 3. i431605i@mail.ru :

  22.11.2012г.(штемпель на конверте) я получил от прокурора постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.11.2012г. На обжалование- 7 дней. Но,право такого обжалования не предусмотрено новым уголовно-процессуальным кодексом Украины N 4651-VI от 13.04.2012г. и переходными положениями. Что делать в этой ситуации?
  1). в суд – по старому КПК? (что неверно) или по ст. 55 Конституции?
  2). прокурору -Заявление об отмене этого Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела , и о рассмотрении Заявления о преступлении, находящегося в указанных материалах проверки , в порядке ст. 214 УПК Украины N 4651-VI от 13.04.2012г. и внесения сведения о совершении преступления, в Реестр досудебных расследований ?
  Ваше мнение, господа юристы?

 4. admin :

  i431605i@mail.ru: Вам отказали по старому, значит и обжалуйте по старому

 5. i431605i@mail.ru :

  На основании чего? Переходные положения нового УПК подобную ситуацию не регулируют. Можно повторно подать новое заявление о преступлении, которую будут рассматривать уже по нормам нового УПК. Относительно обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, то буду обжаловать его в суд по нормам старого УПК ( хотя не уверен в этом, жалоба в суд подается уже после 20.11.2012р.и право такого обжалования не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом Украины N 4651-VI от 13.04.2012г.
  Аргументируйте, пожалуйста.Жду.Сроки поджимают.

 6. admin :

  i431605i@mail.ru: согласен, что новый УПК не регламентирует, но есть понятие аналогии права. Из этого я и исхожу – по аналогии с нормами переходных положений. При этом в суд обжаловать, думаю нет смысла, они скорее откажут, чем прокуратура, тем более, что в суде при таком обжаловании прокуратура автоматически будет возражать даже в тех случаях, когда сама б отменила такое постановление, если бы обжаловали к ним.

 7. i431605i@mail.ru :

  Спасибо за ответ. Из информационного листа Высшего специализированного суда Украины № 1707/0/4-12 Головам апеляційних судів областей, від 20.11.2012 Про деякі питання застосування розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України
  3. Якщо до суду першої інстанції 19 листопада 2012 року чи раніше, згідно з реєстраційним штампом, надійшла скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора або подання про обрання запобіжного заходу чи про продовження його строків, а судовий розгляд призначено на 20 листопада цього року або пізніше, суд має розглянути їх, керуючись положеннями КПК 1960 року та розділу ХІ «Перехідні положення» КПК, зокрема:
  – розглядаючи скаргу на постанову про порушення кримінальної справи, відмову у її порушенні чи закриття кримінальної справи, з огляду на те, що зазначені рішення перешкоджають подальшому провадженню у справі, суд приймає рішення відповідно до статей 236-8, 236-2, 236-6 КПК 1960 року. Зауважимо, що скарги на такі рішення, з урахуванням положень статей 8, 55 Конституції України, п. 7 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК, а також беручи до уваги, що зазначені рішення згідно зі ст. 303 КПК не є предметом розгляду слідчого судді, мають розглядатися судом у порядку, передбаченому КПК 1960 року, незважаючи на дату їх надходження до суду чи звернення особи за відновленням порушених прав. Зазначене повинні враховувати й суди апеляційної та касаційної інстанцій при розгляді відповідних скарг;
  Прочитав это, думаю, что в просительной части буду писать:Скасувати постанову прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи, а матеріали повернути до міжрайонної прокуратури для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України № 4651-VI від 13.04.2012г.
  Ваше мнение?
  А в прокуратуру тоже пошлю скаргу на постанову, только думаю , что буду просить скасувати постанову и Зареєструвати заяву про злочин та розглянути її в порядку ст. 214 КПК України № 4651-VI від 13.04.2012г., Внести відомості про скоєння злочинудо Єдиного реєстру досудових розслідувань.
  Что думаете по этому поводу?

 8. admin :

  i431605i@mail.ru: Ваша цитата касается исключительно жалоб, поступивших в суды по 19.11.12 включительно. Ваша жалоба еще не поступила, значит Вас это не касается. А вообще я свое мнение высказал – обращаясь в суд Вы на 99,9% исключаете положительное для Вас решение со стороны прокуратуры, а в суде постараются под любым предлогом не принять Вашу жалобу для рассмотрения или по-быстрому отказать Вам, в связи с неразберихой в законодательстве и в связи с тем, что сейчас судам просто некогда выяснять эти вопросы.

 9. Петя :

  А что о дополнительном следствием если дело открыли летом 2012,а в мае 2013 отправили на дс,а ведь в новом упк дополнительное следствие отменили.

 10. admin :

  Петя, єто дело рассматривалось по старому КПК и по старому КПК отправили на ДС. В дальнейшем уже не смогут, поскольку теперь будет рассматриваться по новому КПК