АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лют

5

Положення МВС про розкриття злочинів

Автор: Advocat

Міністерство внутрішніх справ оновило наказ, яким регламентуються основи роботи по розкриттю злочинів. Наказ Міністра ВС від 24.09.2010 р. N 456 “Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України” виданий на виконання вимог Законів України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність” та, як зазначено у самому наказі – з метою вдосконалення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ і підвищення рівня взаємодії їх структурних підрозділів у боротьбі зі злочинністю, зокрема з розкриття злочинів. Наказ вже пройшов реєстрацію в Мінюсті 24 січня 2011 р. (N 105/18843).

Не будемо в цій статті з’ясовувати всі аспекти наказу, але зупинимось на окремих моментах положення, які напевне не завадить знати населенню: як має діяти міліція і відповідно – як вона не повинна діяти в тих чи інших ситуаціях. Таке знання дасть Вам можливість оскаржувати дії працівників міліції, якщо вони не будуть належним чином виконувати свої обов’язки по розкриттю злочинів.

Насамперед потрібно зазначити, що у відповідності до наказу (як і законодавства), розкриття злочинів і встановлення осіб, які їх учинили, є одним з основних завдань оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України щодо захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, власності, інтересів суспільства й держави від протиправних посягань.

Правову основу діяльності органів внутрішніх справ (далі – ОВС) з розкриття злочинів становлять Конституція України (яку більшість працівників міліції, на жаль, геть не знають), Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси України (далі – КК та КПК України), Закони України “Про міліцію”, “Про прокуратуру”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, міжнародні договори України, а також установчі акти та правила міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна. Як бачите, серед цього переліку законів не має Цивільного кодексу України, адже на жаль ні тим посадовцям МВС, які готували наказ, ні керівництву МВС досі не відомо, що норми цивільного законодавства вже тривалий час (щонайменше з 2004 р.) досить істотно впливають на права і обов’язки міліції і мають також використовуватися нею в ході роботи по розкриттю злочинів. Переважна більшість працівників міліції будь яких рангів мають саме приблизне розуміння про норми цивільного права і в принципі в цьому не відрізняються від більшості громадян, незважаючи на юридичну освіту. Та в наші часи це традиційне – з радянських часів, незнання не красить міліцію в дуже багатьох випадках. Але маємо – те що маємо.

Розкриття злочинів ОВС здійснюється (повинно) в максимально короткий строк у поєднанні з проведенням оперативно-розшукових заходів і слідчих дій та полягає в установленні всіх учасників злочинів, виявленні та належному документуванні епізодів їх злочинної діяльності, установленні інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і мають значення для її правильного вирішення.

Що стосується останнього положення, те відразу ж хочу відзначити важливий для громадян – потерпілих момент: доказуванню в кримінальній справі, у відповідності зі ст. 64 КПК, підлягає, крім іншого, характер і розмір шкоди, заподіяної злочином. Тобто, слідство повинне у всіх випадках встановлювати повну й точну вартість заподіяного потерпілому збитку, навіть якщо ці обставини не впливають на кваліфікацію дій обвинувачуваних, приєднувати ці матеріали до кримінальної справи. Для цього слідство, приміром, повинне витребувати необхідні довідки по оцінці заподіяної шкоди, самостійно й за державний рахунок призначати товарознавчі та інші необхідні експертизи. Ця робота вимагає додаткових витрат часу й, на жаль, в останні роки слідство намагається цього не робити, перекладаючи такі проблеми на потерпілих. Подібні дії органів слідства незаконні й втягують потерпілих у додаткові й необґрунтовані витрати.

Щодо повноти і швидкості розкриття злочинів, то потрібно розуміти, що працівники міліції, хоча і навчені, але звичайні люди, а не боги. Не всі злочини можливо розкрити, та навіть ті що розкриваються, далеко не завжди це проходить швидко. Тому це положення – скоріш декларація, ніж реальна норма.

Під час розкриття злочинів взаємодія слідчих з працівниками оперативних, інших підрозділів, у тому числі в роботі слідчо-оперативних груп (СОГ), будується за принципом керівної ролі та контролю слідчого за повне, всебічне й об’єктивне розслідування кримінальної справи, його процесуальної самостійності в прийнятті рішень, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від суду (судді) або прокурора, та самостійності оперативних служб у виборі засобів і методів оперативно-розшукової діяльності, тактичних прийомів їх застосування в межах законодавства України, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили злочини.

Організація та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів, керування членами СОГ, за винятком слідчого, покладаються, як правило, на заступника начальника – начальника кримінальної міліції ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану.

Головними службами, які виконують основні обов’язки з розкриття і розслідування злочинів та відповідають за кінцевий результат роботи, є органи досудового слідства, органи дізнання, підрозділи кримінальної міліції і боротьби з організованою злочинністю. Разом з ними за розкриття злочинів відповідають і всі інші підрозділи ОВС у межах їх компетенції.

На служби і підрозділи ОВС покладаються такі основні завдання та функції з розкриття злочинів:

Слідчі ОВС організовують роботу СОГ на місці події та керують діями її членів. Виконують у межах компетенції завдання кримінального судочинства, порушують кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, уживають усіх передбачених законом заходів для встановлення події злочину, осіб, винних у його вчиненні, та їх покарання. Працівники підрозділів дізнання в разі відсутності слідчого забезпечують охорону місця події до приїзду слідчого, який проводить огляд місцевості, приміщення, предметів і документів, та вживають заходи для розкриття злочину.

Працівники карного розшуку вживають пошукових та оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів, насамперед тяжких і особливо тяжких, а також злочинів, які набули суспільного резонансу, учинених із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин, групою осіб, серійного характеру, установлюють і розшукують осіб, які їх учинили.

Працівники ДСБЕЗ розкривають злочини у сфері економіки, а також з використанням наявних можливостей, у тому числі оперативних, уживають заходів щодо отримання інформації про осіб, причетних до вчинення злочинів, розкриття або виявлення яких віднесено до компетенції інших оперативних підрозділів.

Працівники спеціальних підрозділів БОЗ за вказівкою Міністра внутрішніх справ України, першого заступника Міністра – начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, начальників ГУМВС, УМВС здійснюють розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, учинених стосовно народних депутатів України, державних службовців I-III категорій, а також стосовно лідерів, учасників організованих груп і злочинних організацій, злочинна діяльність яких на момент учинення злочину відносно них документувалася зазначеним підрозділом під час роботи за відповідними ОРС. На вищезазначені нерозкриті злочини заводять і беруть до провадження відповідні ОРС.

Працівники БНОН перевіряють осіб, затриманих за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, з метою встановлення джерел надходження коштів для їх придбання, а також щодо причетності цих осіб до вчинення інших злочинів. Спільно з працівниками карного розшуку здійснюють оперативне перекриття місць концентрації осіб схильних до вчинення злочинів (притонів, розважальних закладів, місць проведення дозвілля), місць збування викраденого майна з метою отримання інформації, яка сприятиме розкриттю злочинів.

Працівники БКТЛ з використанням оперативних можливостей уживають заходів щодо перевірки осіб, затриманих за вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, у сфері суспільної моралі, незаконної міграції та кіберзлочинності, для встановлення їх причетності до вчинення інших злочинів.

Працівники КМСД беруть участь у розкритті всіх злочинів, пов’язаних із неповнолітніми, уживають заходів щодо розкриття злочинів, учинених дітьми, викривають дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність. Спільно з працівниками карного розшуку здійснюють оперативне перекриття місць концентрації осіб схильних до вчинення злочинів, скупчення дітей та молоді (притонів, вокзалів, розважальних закладів), місць збування викраденого майна, а також проводять перевірку неповнолітніх, які перебувають на профілактичних обліках в ОВС, з метою отримання інформації, яка сприятиме розкриттю злочинів.

Чергові ОВС у своїй роботі діють відповідно до вимог Інструкції з організації реагування ОВС на повідомлення, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, затвердженої наказом МВС від 14.04.2004 N 400, Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС від 28.04.2009 N 181, організовують затримання осіб, причетних до вчинення злочинів службовими нарядами. Про вчинений злочин негайно орієнтують пости і маршрути, розташовані на території обслуговування, а також суміжні ОВС, а в разі потреби – населення, засоби масової інформації, державні установи, автотранспортні підприємства, медичні заклади, інших; за обліками органів внутрішніх справ перевіряють осіб, затриманих або доставлених до міськрайлінорганів, а також речі і цінності, що знаходяться в них.

Дільничні інспектори міліції (далі – ДІМ) здійснюють розгляд заяв і повідомлень про злочини невеликої та середньої тяжкості, якщо на момент реєстрації особи, які їх учинили, відомі. Надають допомогу оперативним підрозділам у встановленні осіб, що вчинили злочини на території адміністративних дільниць, які обслуговують ДІМ. У взаємодії з працівниками оперативних підрозділів проводять на дільницях систематичну роботу з виявлення осіб, які підлягають перевірці щодо їх можливої причетності до вчинених злочинів, відповідно до вимог законодавства збирають інформацію про них, яка може бути використана як докази, використовуючи з цією метою відомості, надані населенням та представниками громадськості. До прибуття СОГ забезпечують охорону місця події, збереження слідів учинення злочинів, організовують надання невідкладної медичної допомоги потерпілим особам, з’ясовують обставини вчинення злочинів. Шляхом обходу дворів, квартир, проведення бесід з громадянами, які на момент учинення злочинів могли перебувати в районі місця події, установлюють свідків, очевидців, прикмети злочинців, організують та особисто вживають заходів до їх переслідування і затримання, про що негайно доповідають керівникам СОГ, ОВС або черговим чергової частини.

Працівники патрульної служби, підрозділів міліції особливого призначення “Беркут” та військовослужбовці внутрішніх військ МВС уживають заходів щодо затримання осіб, які вчинили злочини в місцях несення служби нарядами міліції; за орієнтуваннями виявляють на маршрутах патрулювання та на об’єктах, розташованих поблизу, підозрюваних та розшукуваних злочинців. На маршрутах патрулювання перевіряють за наявними обліками ОВС осіб з метою встановлення та затримання серед них підозрюваних, обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, та безвісно зниклих.

Працівники ДАІ вживають заходів щодо розкриття злочинів, виявлення та затримання осіб, які вчинили незаконні заволодіння транспортними засобами, розбої та грабежі стосовно водіїв або пасажирів, крадіжки вантажу, дорожньо-транспортні пригоди, інші злочини під час дорожнього руху, а також переслідують транспортні засоби, якими заволоділи злочинці, або ті, що використовувалися ними при вчиненні злочинів. Перевіряють за наявними обліками ОВС осіб, стосовно яких вони складають протоколи про адміністративні правопорушення, з метою встановлення та затримання серед них підозрюваних, обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих. Виконання цих завдань працівники Державтоінспекції здійснюють під час контролю за рухом транспортних засобів, їх реєстрації та технічного огляду, обстеження автопідприємств, перевірки відповідності документам номерів вузлів та агрегатів транспорту.

Працівники підрозділів Державної служби охорони при МВС (далі – ДСО) запобігають правопорушенням та злочинним проявам, припиняють їх у місцях несення служби; перебуваючи на варті та маршрутах патрулювання, за прикметами та іншими ознаками встановлюють і затримують осіб, які вчинили крадіжки з об’єктів, що охороняються, виїжджають на місця у випадку спрацювання охоронної сигналізації, у тому числі квартири громадян, і в разі вчинення злочинів на даних об’єктах уживають заходів щодо їх розкриття та переслідування злочинців.

Працівники спеціальних приймальників для утримання осіб, підданих адміністративному арешту, ізоляторів тимчасового тримання в установленому законодавством порядку перевіряють гласним і негласним методом доставлених у ці заклади осіб для встановлення їх можливої причетності до нерозкритих злочинів, а також предмети, виявлені в них, за обліками ОВС.

Працівники органів і підрозділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб під час виконання службових обов’язків та спілкування з громадянами виявляють осіб, схильних до вчинення злочинів, місця збирання осіб схильних до вчинення злочинів і перебування правопорушників; установлюють безвісно зниклих громадян та злочинців, які знаходяться в розшуку, у тому числі тих, які ухиляються від сплати аліментів.

Працівники підрозділів Укрбюро Інтерполу орієнтують оперативні підрозділи ОВС стосовно осіб, які розшукуються правоохоронними органами іноземних держав за вчинення злочинів на їх території, для подальшої перевірки зазначених осіб на причетність до злочинної діяльності на території України, надсилають до НЦБ Інтерполу інших держав запити оперативних підрозділів та органів досудового слідства ОВС про проведення оперативно-розшукових та інших заходів на їх території, інформують оперативні підрозділи ОВС про результати виконання їх запитів правоохоронними органами іноземних держав. Ініціюють проведення на території інших держав за запитами правоохоронних органів України міжнародного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового слідства, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, а також безвісно зниклих. Здійснюють обмін інформацією з правоохоронними органами України, правоохоронними органами іноземних держав та Генеральним секретаріатом Інтерполу щодо встановлення особи невідомих осіб та невпізнаних трупів. Ініціюють проведення розшукових заходів на території інших держав – членів Інтерполу з метою встановлення місцезнаходження викраденого майна, уносять до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію циркулярних повідомлень Інтерполу, перевіряють інформацію, що міститься в запитах ОВС, за наявними в Робочому апараті Укрбюро Інтерполу інтегрованими банками даних та банками даних Генерального секретаріату Інтерполу.

Підрозділи міліції на залізницях у межах компетенції розкривають злочини, учинені на об’єктах залізничного транспорту.

Інформація про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також події і факти, які можуть сприяти їх розкриттю, що надходить від працівників служб і підрозділів ОВС, обліковується в базі даних (далі – БД) “Електронний рапорт” територіальних вузлів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи (далі – ІІПС) ОВС, які розміщено і функціонують безпосередньо в міськрайлінорганах ГУМВС, УМВС. Керівники структурних підрозділів (служб) ОВС, крім слідства, надають рапорти про отриману інформацію начальникові кримінальної міліції ОВС. Після безпосереднього ознайомлення з інформацією, якщо вона представляє інтерес для ОВС, начальник кримінальної міліції ОВС накладає резолюцію про внесення цієї інформації працівниками оперативних підрозділів і служб ОВС згідно з їх компетенцією до БД “Електронний рапорт”. Щодо цього, слід зазначити, що в електронні бази даних надходить будь яка “ахінея”, яку написав будь який працівник міліції. При чому, дуже часто пишуть “з стелі”, адже буває, що хоча б трохи реальної інформації не має, а начальство вимагає. От і згадують шкільні роки, як писали твори. Але інформація в банках даних залишається, як і “пляма” на людині. І ці плями дуже часто згодом поганять людям життя, наприклад, при прийомі на роботу.

Зняття інформації з обліку БД “Електронний рапорт” виконується лише авторизованим користувачем – працівником підрозділу інформаційних технологій через п’ять років після поставлення такої інформації на облік. Зняття з обліку зазначеної інформації в ОВС, у тому числі авторизованим користувачем – працівником оперативного підрозділу ОВС, забороняється. За об’єктивність, своєчасність, достовірність надання інформації до БД “Електронний рапорт” відповідає виконавець, за внесення інформації – авторизований користувач – працівник оперативного підрозділу ОВС, якому надано таке право та відповідний доступ до БД “Електронний рапорт”, контроль за станом формування – здійснює начальник кримінальної міліції ОВС, загальний контроль здійснює – керівник цього ОВС. Але відразу при цьому зазначу, що перевірити об’єктивність такої інформації практично не можливо.

Першочергові оперативно-розшукові заходи та невідкладні слідчі дії передбачають:

 • огляд місця події з метою отримання первинної інформації про злочин і осіб, які до нього причетні, та визначення напрямків оперативного пошуку злочинців. За наявності приводів і підстав, що вказують на ознаки тяжкого та особливо тяжкого злочину, слідчий або орган дізнання порушують кримінальну справу негайно після огляду місця події. Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу порушують щодо цієї особи;
 • переслідування і затримання злочинців (переслідування за наявними слідами, за напрямками, указаними потерпілими і очевидцями, організація загороджувальних заходів), у тому числі в місцях їх можливого перебування або появи (організація засідок, оточення, виставлення заслонів);
 • перевірку осіб, які перебувають на обліках ОВС, а також осіб, щодо яких надійшла оперативна інформація про їх можливу причетність до вчиненого злочину;
 • проведення оперативно-розшукових заходів у місцях скупчення осіб схильних до вчинення злочинів і збуту викраденого майна;
 • виявлення свідків злочину, опитування з цією метою громадян;
 • проведення поквартирного чи подвірного обходу для збирання відомостей, що можуть бути використані в розкритті злочину, та обстеження місцевості в районі вчинення злочину з метою виявлення загублених, викинутих злочинцем знарядь злочину, інших предметів і додаткових джерел інформації про злочин і осіб, які його вчинили. Установлені відомості та проведені дії негайно доповідаються слідчому для процесуального закріплення;
 • орієнтування особового складу ОВС на території обслуговування, на якій учинено злочин (працівників патрульної служби, ДІМ, КМСД, БКТЛ, БНОН, ДАІ, ДСБЕЗ, БОЗ), суміжних ОВС, військових нарядів внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України, що залучаються до охорони громадського порядку, представників громадськості про характер, час, місце, спосіб учинення злочину, кількість осіб, які брали в ньому участь, їх зовнішність, прикмети викрадених речей і цінностей та про інші відомості, що мають значення для встановлення і розшуку злочинців;
 • використання можливостей інформаційно-пошукових систем, а також засобів масової інформації;
 • розшук осіб, причетних до злочину, серед тих, які перебувають на обліку в ОВС або проходять за первинними матеріалами: раніше судимих, насамперед за злочини, аналогічні вчиненому, осіб, які перебувають під адміністративним наглядом або формально під нього підпадають, звільнених від кримінальної відповідальності або відносно яких застосовані покарання, не пов’язані з позбавленням волі; наркоманів, неповнолітніх, злісних порушників громадського порядку, а також осіб, які потрапляли в поле зору оперативних та інших підрозділів ОВС за підозрою в причетності до вчинення схожих злочинів або висловлювалися про намір учинити злочини.

Якщо в результаті проведених першочергових оперативно-розшукових заходів і невідкладних слідчих дій не встановлено особу, яка вчинила тяжкий та особливо тяжкий злочин, керівники міськрайлінорганів організовують і забезпечують подальшу роботу з розкриття злочину через систему подальших оперативно-розшукових заходів і слідчих дій у рамках провадження кримінальної справи та ОРС “Злочин”. Слідчі та оперативні підрозділи на підставі вивчення і аналізу зібраних матеріалів визначають версії вчинення злочину та в триденний строк з моменту порушення кримінальної справи складають план спільних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій. Наказом керівника ОВС з метою розкриття злочину за кримінальною справою створюється СОГ, до складу якої залучаються найбільш кваліфіковані працівники підрозділів.

З метою розкриття злочинів категорії минулих років у кримінальних справах на підставі наказу ОВС створюється нова СОГ або поновлюється діюча, до складу якої залучаються найбільш кваліфіковані працівники підрозділів (всюди – найбільш кваліфіковані… Де їх взяти?).

З повним текстом наказу можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.Один відгук

 1. Валерий Седов :

  Здравствуйте! Спасибо за информацию.
  С уважением, В. Седов.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *