АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лис

15

Підстави, умови і порядок набуття та припинення громадянства Російської Федерації

Автор: admin

На нашому сайті публікувався матеріал, що стосується порядку набуття громадянства України. У Росії також є чимало осіб, бажаючих одержати українське громадянство, але при цьому вони, за законами України, зобов’язані припинити громадянство іншої країни, тобто Російської Федерації (а може і іншої країни). В Україні також дуже значне число громадян і осіб без громадянства, які хотіли б стати громадянами Росії.

Тому, а також у зв’язку з неодноразовими питаннями відвідувачів сайту, варто освітити також підстави, умови й порядок набуття та припинення громадянства Російської Федерації (РФ).

Ці підстави, умови й порядок набуття та припинення громадянства визначені Федеральним законом РФ від 31 травня 2002 року № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» і “Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации”, затвердженим Указом Президента РФ від 14 листопада 2002 року № 1325.

Згідно з даними нормативними актами, громадянство Росії може бути набуте у відповідності зі статтею 11 Федерального закону:

 • за народженням;
 • у результаті прийому до громадянства РФ в загальному порядку;
 • у результаті прийому до громадянства РФ в спрощеному порядку;
 • у результаті відновлення в громадянстві РФ;
 • а також на інших підставах, передбаченим даним Федеральним законом або міжнародними договорами РФ.

Загальний і спрощений порядки відрізняються підставами, умовами, строками розгляду матеріалів (у загальному порядку – протягом 1 року, в спрощеному – до 6 місяців, від дня подачі всіх необхідних і належним чином оформлених документів) і компетенцією ухвалення рішення. У загальному порядку рішення приймає Президент РФ, у спрощеному – керівники територіальних органів ФМС Росії по суб’єктах Федерації. Ніяких квот, а також будь-якого переважного права придбання громадянства Росії за ознаками соціальної, расової, національної, язикової або релігійної приналежності, на придбання російського громадянства немає.

Умови прийому до російського громадянства в загальному порядку встановлені статтею 13 Федерального закону. Однією з основних умов є постійне безперервне проживання на території Росії з видом (дозволом) на мешкання протягом 5-ти років. Строк проживання скорочується до 1-го року або ця умова знімається взагалі для окремих категорій іноземців, визначених той самою статтею.

Прийом до російського громадянства в спрощеному порядку здійснюється при наявності підстав, установлених для деяких категорій осіб статтею 14 Федерального закону. При цьому для них знято вимогу про строк постійного проживання в Росії. Але при цьому не знято умову мати вид на проживання, за винятком осіб, зазначених у частині 5 даної статті, для яких достатньо мати реєстрацію за місцем проживання станом на 1 липня 2002 або дозвіл на тимчасове проживання.

У відповідності зі статтею 14 у спрощеному порядку можуть бути прийняті в російське громадянство особи:

 • що мають хоча б одного батька, який має російське громадянство й проживає на території РФ (пункт «а» частини 1 статті 14);
 • що проживали й проживають, у державах, які входили до складу СРСР, не набули громадянства цих держав, особи без громадянства, були громадяни СРСР (пункт «б» частини 1 статті 14);
 • громадяни держав, що входили до складу СРСР, які отримали середню професійну або вищу професійну освіту після 1 липня 2002 року в російських освітніх установах (пункт «в» частині 1 статті 14);
 • народжені на території РСФСР і ті, що мали громадянство колишнього СРСР (пункт «а» частини 2 статті 14);
 • ті, що проживають в РФ й одружені із громадянином Росії не менш трьох років (пункт «б» частини 2 статті 14);
 • ті, що є непрацездатними й дієздатними дітьми, які мають повнолітніх, – громадян РФ (пункт «в» частині 2 статті 14);
 • мають дитину, яка є громадянином РФ, – у випадку, якщо інший батько цієї дитини, що є громадянином РФ, помер або рішенням суду, що набрало чинності, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним або обмеженим у дієздатності, позбавлений батьківських прав або обмежений у батьківських правах (пункт «г» частини 2 статті14);
 • мають сина або дочку, що досягли віку вісімнадцяти років, що є громадянами РФ й рішенням суду, що набрало чинності, визнаних недієздатними або обмеженими в дієздатності, – у випадку, якщо інший батько зазначених громадян Росії, що є громадянином РФ, помер або рішенням суду, що набрало чинності, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним або обмеженим у дієздатності, позбавлений батьківських прав або обмежений у батьківських правах (пункт «д» частини 2 статті 14);
 • непрацездатні особи, що прибули в РФ з держав, які входили до складу СРСР, і зареєстровані за місцем проживання в РФ станом на 1 липня 2002 р. (частина 3 статті 14);
 • ветерани Великої Вітчизняної війни (частина 5 статті 14);
 • діти й недієздатні особи (частина 6 статті 14).

Крім того, громадяни Казахстану, Киргизії й Білорусії можуть набувати громадянство РФ також у спрощеному порядку відповідно до міжнародних договорів, укладених Російською Федерацією із зазначеними державами. Процедура розгляду заяв про прийом до громадянства РФ скорочена й становить три місяці від дня подачі всіх необхідних і належним чином оформлених документів.

Прийом заяв з питань громадянства РФ відносно осіб, що проживають за межами РФ, здійснюється в дипломатичних представництвах або консульських установах РФ за рубежем. Заяви з питань громадянства від осіб, що проживають на території Росії, приймають територіальні органи ФМС Росії за місцем проживання заявника (частина 1 статті 32 закону).

Особливо слід зазначити вимогу пункту «г» частини 1 статті 13 про звернення до повноважного органа іноземної держави із заявою про відмову від наявного в осіб іншого громадянства, за винятком тільки деяких випадків (хоча, у відповідності зі ст. 6 закону подвійне громадянство в РФ допускається). Крім того, про рішення за заявою про придбання російського громадянства територіальний орган ФМС Росії інформує дипломатичне представництво або консульську установа іноземної держави.

Відповідні до конкретних підстав набуття російського громадянства форми бланків заяв, правила й порядок їхнього оформлення, подачі й розгляду, а також переліки доданих до них документів, визначені Положенням про порядок розгляду питань громадянства РФ.

За розгляд заяв з питань громадянства сплачується державне мито в розмірі 2-х тис. рублів. Державне мито не сплачується лише при прийманні в російське громадянство осіб без громадянства, що мали громадянство СРСР, проживали й проживають у державах, які входили до складу СРСР, але не набули громадянства цих держав.

Цей матеріал представлений відповідно до роз’яснення Федеральної міграційної служби РФ і згідно з Федеральним законом.

Припинення громадянства РФ регулюється главою ІІІ Федерального закону. Вихід із громадянства РФ особи, що проживає на території Росії, здійснюється на підставі добровільного волевиявлення такої особи в загальному порядку, за винятком випадків, передбачених статтею 20 закону. Вихід із громадянства РФ особи, що проживає на території іноземної держави, здійснюється на підставі добровільного волевиявлення такої особи в спрощеному порядку, за винятком випадків, передбачених статтею 20 закону.

Вихід із громадянства РФ дитини, один з батьків якого має громадянство Росії, а інший батько є іноземним громадянином або єдиним батьком якого є іноземний громадянин, здійснюється в спрощеному порядку за заявою обох батьків або за заявою єдиного батька.

Вихід із громадянства РФ не допускається, якщо громадянин РФ:

 • має не виконане перед РФ зобов’язання, установлене федеральним законом;
 • притягнутий компетентними органами РФ у якості обвинувачуваного по кримінальній справі або у відношенні його є обвинувальний вирок суду, який набрав чинності і підлягає виконанню;
 • не має іншого громадянства й гарантій його придбання.

Зразок заповнення заяви про прийняття в громадянство РФ можна знайти за цим гіперпосиланням.Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *