АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Сер

15

Реєстрація місця проживання та перебування

Автор: Advocat

propiskaМіністерство внутрішніх справ України (МВС)на русском языке наприкінці минулого року, відповідно до Законів України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” і “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, видало наказ, який дещо змінив існуючий в Україні порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні. Цей наказ за № 1077 від 22 листопада 2012 року саме так і називається: «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів». А цього року, наказом МВС № 507 від 24.05.2013 року, до зазначеного Порядку внесено декотрі зміни.

Одночасно втратила чинність Інструкція з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні органами Державної міграційної служби України, затверджена наказом МВС від 13 квітня 2012 року № 321.

Ми не будемо вдаватися в те – які саме зміни внесені до Порядку, а розглянемо його в цілому, в тому вигляді, в якому він існує на цей час.

Відповідно до зазначеного наказу МВС, реєстрація місця проживання або місця перебування особи, це насамперед, внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції. Але, одночасно, відомості про місце проживання та місце перебування особи вносяться до паспорта громадянина України, або до тимчасового посвідчення громадянина України, чи до посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі – паспортний документ), довідки про звернення за захистом в Україні.

Реєстраційний облік у наказі визначено, як обробка персональних даних про місце проживання та місце перебування осіб в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України. Реєстраційний облік здійснюється адресно-довідковими підрозділами головного управління (управління) Державної міграційної служби (ДМС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – АДП ДМС) та територіальними підрозділами ДМС.

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється управліннями, відділами (секторами) ДМС в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі – ТО ДМС) у день подання особою документів. Реєстрація місця проживання особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, що проживають або перебувають у спеціалізованих соціальних установах, закладах соціального обслуговування та соціального захисту (далі – заклад/установа), здійснюється ТО ДМС у взаємодії із закладом/установою відповідно до території обслуговування ТО ДМС.

Ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні (далі – реєстраційний облік) здійснюється територіальними підрозділами ДМС та АДП ДМС з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. Реєстраційний облік ведеться у межах обслуговування адміністративно-територіальної одиниці відповідного АДП ДМС або ТО ДМС.

У ТО ДМС України картотеки складаються з відомостей про реєстрацію у формі картки реєстрації особи та адресної картки, а в АДП органу ДМС – талона зняття з реєстрації місця проживання в Україні та відомостей про реєстрацію місця проживання особи. Картотеки повинні зберігатися в окремому приміщенні АДП ДМС або ТП ДМС. Працівники АДП ДМС і ТП ДМС зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними службових або трудових обов’язків.

Режим роботи адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС встановлюється керівником ТО ДМС.

Громадянин, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів.

Реєстрація фізичної особи

Для реєстрації місця проживання особа або її законний представник подає до ТП ДМС, а після утворення центрів надання адміністративних послуг (далі – центр) – до відповідного центру:

1)      письмову заяву про реєстрацію місця проживання;

2)      документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;

3)      квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

4)      талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні (у разі зміни місця проживання в межах). Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні не подається у разі оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

5)      документи, що підтверджують:

 • право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання. У разі реєстрації місця проживання у центрі договір оренди житлового приміщення може бути засвідчено адміністратором центру;
 • право на перебування або взяття на облік у закладі/установі – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджена наказом Міністерства соціальної політики від 28 грудня 2011 року № 574 “Про деякі питання діяльності центру обліку бездомних громадян”;
 • проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, – довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини;

6)      військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

7)      свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства, якщо реєструється місце проживання дитини, яка не досягла 16-річного віку;

8)      заява про зняття особи з реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

Відомості про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто. При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним з батьків надається письмова згода другого з батьків та довідка ТП або АДП ДМС за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним. Відомості про реєстрацію дитини, яка не досягла 14 років, вносяться до картки реєстрації того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини, та до адресної картки. До АДП ДМС надсилаються відомості про реєстрацію місця проживання того з батьків, з ким реєструється місце проживання дитини.

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу законного представника; документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів, хоча про що вже може йтися – і так потрібно надавати величезну купу документів. В цілому, навіть радянський порядок прописки, у порівнянні з сучасним, виглядає набагато простішим. Єдине, що тепер, відомості до військового комісаріату надсилаються самими працівниками ТП ДМС.

Працівники ТП ДМС також вносять відомості про реєстрацію місця проживання до паспортного документа та картки реєстрації особи шляхом проставлення в них штампа реєстрації місця проживання особи, видають дітям віком від 14 до 16 років довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи; повертають особі паспортний документ та інші документи, що подавалися для реєстрації місця проживання.

У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання до ТП ДМС, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, у той же день надсилається письмове повідомлення про зняття особи з реєстрації місця проживання та талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні. У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні до адресно-довідкового підрозділу не надсилається. У відомостях про реєстрацію місця проживання особи робиться відмітка “одночасно знято з реєстрації”.

У паспортний документ особи, місце проживання якої реєструється з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, територіальним підрозділом ДМС спочатку проставляється штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, а потім штамп реєстрації місця проживання особи.

Слід зазначити, що, якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею неповнолітніх дітей, обидві дії скасовуються.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

1)      заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яка подається особою або її законним представником;

2)      судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

3)      свідоцтва про смерть; паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

4)      інших документів, які свідчать про припинення підстав для перебування на території іноземців та осіб без громадянства:

 • інформація територіального органу ДМС або ТП ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи посвідки на постійне проживання в Україні;
 • інформація про припинення підстав для проживання або перебування особи на обліку у закладі/установі (повідомлення про припинення підстав для проживання/перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту);
 • інформація про припинення підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення особи. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про зняття з реєстрації місця проживання особисто. За заявою особи зняття з реєстрації місця проживання може бути здійснено одночасно з реєстрацією нового місця проживання.

У разі реєстрації місця проживання батьків за однією адресою при знятті з реєстрації одного з батьків разом з дитиною/дітьми до 14 років другий з батьків надає письмову згоду на зняття дитини/дітей з реєстрації місця проживання.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

Разом із заявою про зняття з реєстрації особа подає:

 • документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 – річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу законного представника; документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Реєстрація місця перебування особи

Реєстрація місця перебування особи здійснюється за заявою про реєстрацію місця перебування особи, яка подається особою або її законним представником. Для реєстрації місця перебування особа або її законний представник разом із заявою подає:

1)      паспортний документ або довідку про звернення за захистом в Україні. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства;

2)      документи, що підтверджують:

 • право на перебування в житлі – свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи. За їх відсутності реєстрація місця перебування здійснюється за згодою власника/співвласників житла або їх уповноважених органів, наймача та членів його сім’ї;
 • право на перебування у закладі/установі або взяття на облік бездомних осіб – довідка про прийняття на обслуговування в такому закладі/установі, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

3)      свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства, якщо реєструється місце перебування дитини, яка не досягла 16-річного віку.

Відомості про дітей віком до 14 років, місце перебування яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них. Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця перебування особисто.

У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу законного представника; документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). Реєстрація місця перебування особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Зняття з реєстрації місця перебування особи

Зняття з реєстрації місця перебування особи здійснюється на підставі повідомлення про зняття з реєстрації місця перебування особи. Повідомлення може бути надіслано як поштою, так і подано особисто заявником, або його законним представником, або уповноваженою особою закладу/установи до органу реєстрації. Особа, яка досягла 14-річного віку, повідомляє про зняття з реєстрації місця перебування особисто.

Відмітка про зняття з реєстрації місця перебування до паспортного документа не вноситься.

Перереєстрація місця проживання або місця перебування особи

У разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу особа або її законний представник подає до ТП ДМС достовірні відомості. На підставі поданих особою або її законним представником відомостей працівник ТП ДМС в той самий день вносить необхідні зміни до паспортного документа та протягом 7 днів до реєстраційного обліку. У паспортному документі помилково внесені відомості скасовуються шляхом внесення запису “скасовано”, підпису керівника ТП ДМС та печатки ТП ДМС .

Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи скасовується в разі їх проведення з порушенням вимог законодавства.

Зверніть увагу, що зазначено саме слово «законодавства». Тобто, коли порушені саме вимоги закону, а не якої-небудь інструкції.

У разі виявлення такого порушення керівник ТП ДМС проводить перевірку підстав реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, за її результатами складає висновок та приймає рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи. Копія цього висновку надсилається керівнику головного управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для здійснення контролю.

Про прийняте рішення особі надсилається письмове повідомлення, в якому зазначаються підстави його прийняття. Особу запрошують на прийом до ТП ДМС для внесення відповідних відомостей до паспортного документа.

Безумовно, кожна особа, реєстрація або зняття з реєстрації якої скасоване, має право оскаржити такі дії вищестоящому керівникові або до суду.

Відомості про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи вносяться до карток реєстрації особи, адресних карток та паспортного документа шляхом внесення запису “скасовано” на штамп, що був внесений до цих документів з порушенням законодавства (штамп реєстрації місця проживання, або штамп реєстрації місця перебування, або штамп зняття з реєстрації місця проживання).

Надання відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування особи

Відомості про місце проживання/перебування особи та інші персональні дані особи надаються адресно-довідковими підрозділами територіальних органів ДМС і підрозділами ДМС за запитами осіб, органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів щодо доступу до персональних даних, та оформлюються відповідно до частини четвертої статті 16 Закону “Про захист персональних даних” за умови згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих персональних даних, або відповідно до вимог закону.

Відомості про місце проживання/перебування особи та її персональні дані на запити органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів (далі – юридичні особи) надаються протягом 30 календарних днів з дня їх надходження, якщо інше не передбачено законом. Письмові запити правоохоронних органів за наявності підстав, передбачених законодавством, розглядаються протягом 72 годин, запити з позначкою “терміново” – негайно.

Довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування особи надаються за запитом самої особи або її законного представника, а також іншої особи за умови надання особою, щодо якої запитується інформація, згоди на надання інформації про неї.

Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати 10 робочих днів.

 ___________________________________________________________

Публікація – серпень 2013 р.коментарів 79

 1. максим :

  Так потрібен чи не подтрібен договір найму/піднайму/оренди, якщо є письмова згода власника при реєстрації місця проживання особи? В паспортном відмовляються реєструвати без договору, навіть якщо власник згоден! Що далі? Позов ло суду?

 2. admin :

  максим, там досить чітко написано: “У разі відсутності зазначених документів реєстрація здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання”. Це є п. 2.2. Порядку, затвердженого описаним Наказом. Зверніться до керівництва ДМС з письмовою скаргою на незаконні вимоги працівників ДМС, хай вони дадуть Вам письмову відмову. Тільки тоді у Вас будуть підстави для звернення до суду, але може до суду й не дійде.

 3. Сергей :

  Начальник отдела МС при перерегистрации места жительства в одном и том же районе города, кроме перечисленных в Наказе 1077 документов,требует форму А из ЖЭКа.Законно ли это и что реально делать?

 4. admin :

  Сергей, я не знаю, что у Вас за форма А в ЖЕКе, но требовать документы, не предусмотренные приказом нельзя. В Вашем и во всех подобных случаях надо подавать письменное заявление в сам отдел МС с просьбой сообщить о основаниях таких требований или же сразу писать жалобу в вышестоящую инстанцию МС. Или, как вариант, идти в ЖЕК и боать форму или т.п.

 5. Сергей :

  Форма А – похоже из прошлого века,еще с графами “национальность”,со штампом когда была последняя прописка.Дальше было еще интересней.Теперь начальник отдела МС сказал,что он будет проверять,нет ли у меня зарегистрированных несовершеннолетних детей.Будет отправлять запрос в областное адресное и ответ будет черз 10 суток!

 6. admin :

  Сергей, видимо он от Вас что-то хочет особенного :), поскольку в адресных бюро таких сведений нет. Да и при перерегистрации это значения не имеет.

 7. Сергей :

  Вы правы – в справке торжественно прикрепленной к моему заялению на регистрацию опять только информация о прежней регистрации…Потом потребовалась копия документа права на собственность…Короче,вопрос конечно решен…но ответ на мой вопрос “А как же Приказ вашего министра №1077 ?”меня просто покорил – “Он такой же наш,как и ваш:))) Спасибо за помощь!

 8. admin :

  Сергей, они правы, поскольку министр уже действительно не ихний. ДМС не находится в подчинении МВД, просто, регулирование данного вопроса пока входит в компетенцию МВД. Но исполнять приказ они обязаны

 9. Анна :

  Подскажите пожалуйста, у меня возникла следующая проблема. У меня есть постоянная регистрация в Луганске, и примерно пару месяцев назад я оформила временную регистрацию, на полгода, в Харькове у родственников (когда еще работали паспортные столы), месяц назад в Харькове у меня родился ребенок. И вот теперь начались проблемы с оформлением выплаты на рождение ребенка. По закону я должна ребенка прописать, но у родственников (по моей временной прописке) прописать я его не могу (они против и я не хочу). Для переселенцев эту процедуру упростили и можно не прописывать ребенка, составляется акт, НО я с моей временной пропиской теперь под этот закон не подпадаю. Как я могу аннулировать (или выписаться) эту временную прописку, чтоб действительная прописка осталась луганская? Мне сказали, что это не возможно(что временная прописка не аннулируется), а только истекает ее срок через пол года. Не могу найти соответствующего закона и понять что делать дальше.

 10. admin :

  Анна, временная прописка не отменяет постоянную прописку. Относительно Вас должны составить акт, поскольку Вы фактически являетесь переселенкой. И в любом случае, Вы имеете право снятся с временной регистрации в любой момент. Если не хотят идти Вам на встречу, Вам придется подавать админиск в суд. Однако, попробуйте обратиться на горячую линию Кабмина 0 800 507 309

 11. Анна :

  Спасибо, буду пробовать

 12. константин :

  Доброго вечора. Підскажіть, будь-ласка, я маю у спільный частковій власності приватний будинок, який поділений між власниками на квартири. Краврити знаходяться в приватній власності кожного з господарів відповідно. Я хочу зареєструвати у належній мені квартирі, особу. У мене вимагають згоди на реєстрацію інших осіб успільній частковій власності яких знаходиться будинок. Це необхідно? я ж не вчиняю ніяких дій з цим майном, а лише реєєструю особу для проживання, що не надає права на власність. Дякую.

 13. admin :

  константин, якщо це окрема квартира, то згоди власників інших квартир не потрібно. В такому випадку ці обставинирегулюються Житловим кодексом и законом про свободу пересування, адже Ви не вчиняєте не розпорядження майном, а лише користуєтеся своїми правами в межах Вашої виключної власності, а не в межах спільної часткової власності. З таким підходом і в багатоповерхівках не можна було б реєструвати без згоди всіх власників всіх квартир будинку – тоді б ні хто не міг зареєструватися.

 14. Оксана :

  Доброго дня в мене така проблема! На підставі договору оренди житла я зареєструвала в своій квартирі наймача, строк договору минув, я звернулась в ДМС щоб його зняти з реєстраціі але мені відмовили посилаючись на те, що договір нотаріально небув посвідчений, а ле ж закон і не вимагає його обовязкового посвідчення тільки за бажанням сторін. Куди звертатись що робити?

 15. admin :

  Оксана, на жаль, якщо наймач добровільно не знімається з реєстрації, його можна зняти лише в судовому порядку

 16. Артём :

  Добрый день!Подскажите,может ли отец выписать меня из дома ,который он продаёт и является его владельцем без моего участия и без доверенности(вроде бы есть такая норма для близких родств-в)Я нахожусь за 900км и возможности туда ехать нет.Я не живу там 8 лет.Если это возможно,то надо ли ему идти в военкомат, ведь я там стою(ял)на учёте(мне 49лет)и не возникнут у него из за этого проблемы??? Заранее Вам благодарен.С Уважением.

 17. admin :

  Артем, без Вашего подтвержденного согласия отец Вас “выписать” не сможет. Если Вы хотите “выписаться”, можно попробовать отправить отцу нотариально удостоверенное Ваше заявление о снятии с регистрации и доверенность на представительство Ваших интересов в миграционной службе по вопросам снятия с регистрации. Военкомат – отдельная тема, на “выписку” это не влияет, но нужно представить военный билет. Впрочем, и к доверенностям в большинстве регистраторы относятся с предубеждением и не признают, на что имеют определенніе основания по тексту приказа. Но может быть поможет нотариально удостоверенное заявление?

 18. Аня :

  Здравствуйте, подскажите. Я переселенка из Донецка снимаю квартиру в Угледаре с договором аренды, имею трех несовершенно летних детей. И оформила соц. выплаты в Угледаре. Но сейчас с новым законом нужна печать из миграционной службы, но хозяйка боится временно нас прописывать, будто могу отобрать у нее жилье. Насколько это правда? Хотелось бы ее успокоить надеюсь это не правда. И можно без ее заявления о временной прописке?

 19. admin :

  Аня, если у хозяйки квартира собственная (на праве собственности), то Ваша прописка ее праву собственности не грозит. Но, если квартира не приватизирована, то Вы действительно можете создать для нее проблему

 20. Юрий :

  Здравствуйте, прошу совета.
  На данный момент, я проживаю заграницей вместе с моей семьей, которая выехала из Украины на ПМЖ. Я не оформлял ПМЖ, и прописан за адресом в Украине, где на мое имя была приватизирована квапртира моей Мамы (так решила Мама при приватизации). Сейчас, Мама не может оформить субсидии, так как я прописан в квартире. Службы справедливо требуют справку о том, что я не проживаю в ее квартире. Мама собирала подписи соседей, подтверждающих, что я действительно не проживаю, но этого не достаточно. Службы требуют справку из Страны, где я проживаю. Я не становился на дипломатический учет, так как ближайшее представительство Украины находится за несколько тысяч км., для меня это нереально очень-очень дорого.
  Пожалуйста посоветуйте, что можно сделать в моей ситуации…
  На Украине я оставил Генеральную (все действия, и во всех Органах Власти) доверенность моему брату, может ли он по этой Доверенности снять меня с регистрацию места жительства, или другое, чтобы Маме начисляли субсидии.

 21. admin :

  Юрий, если содержание доверенности позволяет Вашему брату снять Вас с регистрации, то это – самый лучший вариант. В принципе, в описанной Вами ситуации – единственный.

 22. Владимир :

  Здравствуйте, Юрий! У меня возникла проблема с регистрацией по месту жительства, прошу Вашей помощи и подсказки. Работаю в государственной организации. Живу 6 месяцев с женой (тоже держслужбовець, инвалид 3 группы) и 4-х летним ребенком в служебной квартире. Ранее не подымал вопрос о регистрации по месту жительства, но сейчас, из-за определенных трудностей поднял этот вопрос перед начальником, но он всяческими бредовыми способами не хочет зарегистрировать меня и моего ребенка здесь по месту жительства. Проверяя его информацию выяснил: что фактическим собственником этой квартиры является согласно договора купли-продажи засвидченого нотариусом, не государственная организация, в которой я работаю, а некий Фонд… Придя в органы регистрации я подал письменное заявление установленной формы, копию паспорта, копию вышеуказанного договора купли-продажи жилья, но регистратор (“паспортист”) направила это мое заявление для надання згоди моему начальнику… Подскажите все ли правильно в этой ситуации? Как мне реально реализовать в этом случае свое право на регистрацию по месту фактического проживания и получить регистрацию??? Заранее очень Вам благодарен!!!

 23. admin :

  Владимир, для регистрации Вам обязательно нужно согласие собственника квартиры. Если квартира арендуется Вашей организацией, то необходимо согласие руководителя организации или иной документ, согласно которому Вы были вселены в квартиру. Другиз вариантов нет.

 24. Владимир :

  Здравствуйте! Нужна Ваша помощь и подсказка! Могу ли я обратиться с письменным заявлением в местный совет для получения ордера на заселение в служебную квартиру по месту работы и месту жительства, если я уже проживаю в этой квартире с женой и маленьким ребенком с устного согласия своего руководителя, который и передал мне ключи для проживания в этой квартире? Как правильно поступить в этой ситуации, чтобы юридически оформить свое право проживания и регистрации по месту фактического проживания??? Заранее Вам благодарен!!!!

 25. admin :

  Владимир, служ. жилье выдается по письменному решению администрации предприятия (ст. 121 Жил. кодекса). И уже на основании этого решения исполком местного совета выдает ордер (ст. 122 ЖК). Можете также ознакомиться с Положением “Про службові жилі приміщення”.

 26. Ростислав :

  Здравствуйте! Прошу Вашей помощи. В неприватизированной квартире нас было зарегистрировано трое : я, мать и отец. Мать умерла. Отец женился второй раз. Отец умер. Через два месяца после смерти отца без моего согласия в неприватизированную квартиру зарегистрировалась его вторая жена. Я считаю, что она зарегистрировалась незаконно, очевидно, при помощи работников миграционной службы. Добровольно снять себя с регистрации она не хочет. Хочу обратиться в суд, но не знаю в какой : обычный районный или в окружной административный??? С уважением и благодарностью.

 27. admin :

  Ростслав, Вы напишите письменную жалобу руководителю Вашей районной миграционной службы и заявление в милицию о возбуждении уголовного производства по данному факту (злоупотребление служебным положением, которое причинило Вам существенный вред). Не факт, что это что-то даст, нл Вам формально нужно иметь решения по этим заявлениям-жалобам. После этого, Вам нужно обратиться в окружной административный суд с иском к миграционной службе о незаконных действиях. Но следите за тем, что бы не был пропущен 6-ти месячный срок, после того, как Вам стало известно о незаконной прописке, иначе его продлить будет сложно.

 28. Татьяна :

  Интересует решение вопроса в такой ситуации: Человек проживает более 10 лет в кооперативной квартире на основании договора найма, который заключен с председателем кооперативного дома, собственника у этой квартиры нет, наследников тоже нет. Обратившись в отдел ГМС с заявлением о регистрации по месту проживания (предъявив при этом договор найма и справку о том, что в данной квартире никто не зарегистрирован и никто не проживает) получила усный отказ, в связи с тем, что отсутствует согласие собственника или оригиналы документов на квартиру. Подскажите как быть в этой ситуации?

 29. admin :

  Татьяна, собственник этой квартиры – жил. кооператив. Просто они право собственности не оформили. Надо кооперативу оформлять право собственности и потом соответственно переоформлять договор аренды

 30. Татьяна :

  У этой квартиры был собственник (право собственности оформлено и зарегистрировано в БТИ), который умер и у которого наследников нет. Каким образом кооператив может оформить право собственности на эту квартиру?

 31. Злата :

  Здравствуйте. Прошу Вашей помощи. Ситуация такая. Есть полдома. Он зарегистрирован на несовершеннолетнюю девочку(а ее бабушка может принимать решения до совершеннолетия внучки), которая в нем проживает вместе со своей мамой.
  У девочки есть папа, который по документам не является ни папой девочки, ни мужем ее маме. И никогда им не был. Сейчас он находится в тюрьме, а в октябре выходит. Но уже сейчас требует от девочки и ее мамы, чтобы он был зарегистирован в доме после его освобождения из тюрмы. И уже сейчас им угрожает. Есть ли какой-то законный повод для отказа ему.

 32. admin :

  Злата, у него нет ни каких законных оснований требовать регистрации (прописки) в доме. Ни кто не обязан его там регистрировать. Это и есть основание для отказа. А по поводу угроз можно обратиться в милицию.

 33. инна :

  ЗДРАВСТВУЙТЕ.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЕСЛИ ПАСПОРТИСТ ЖЕКа НЕ ДАЕТ СПРАВКУ О ТОМ ЧТО ЧЕЛОВЕК СНЯТ С УЧЕТА ЧЕРЕЗ АДМИН.ЦЕНТР ЕЩЕ 29 СЕНТЯБРЯ СЕГО ГОДА- ЧТО ДЕЛАТЬ.И РАЗВЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЭТОГО НЕ ВИДНО В РЕЕСТРЕ?ВЕДЬ ПРОШЛА УЖЕ НЕДЕЛЯ.ПОЛУЧАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ДВУХ МЕСТАХ. ЗАКОННО ЛИ ПОСТУПАЕТ ПАСПОРТИСТ.ЕЙ ПОКАЗАЛИ ДАЖЕ ПАСПОРТ С НОВОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ.

 34. admin :

  Инна, у нас не существует пока единого реестра по регистрации физ. лиц. Напишите заявление на имя начальника ЖЕКа, зарегистрируйте его в канцелярии ЖЕКа, приложите копию паспорта с отметками о снятии с регистрации и новой регистрацией.

 35. Андрій :

  Доброго дня! Я хочу прописати в своїй приватизованій квартирі сім’ю з новонародженою дитиною. У міському відділі ДМС вимагають довідку про те, що дитина не зареєстрована за місцем останної реєстрації батьків (вони зареєстровані в різних місцях). Чи правомірна їхня вимога? Як можна вийти з цієї ситуації?

 36. admin :

  Андрій та для всіх, у мене на такі запитання відповідь одна й та сама: якщо вимоги працівників паспортно-міграційної служби виходять за межі наказу, звертайтесь до них самих з письмовою скаргою, хай вони Вам відмовляють письмово. Зазвичай, вони після цього просто припиняють морочити голову. А якщо ні, то оскаржуйте в суд, або виконуйте їх вимоги.

 37. Наталя :

  Доброго дня. Допоможіть будь ласка в такій ситуації. Звертаюсь до Вас із проханням у допомозі з реєстрацією фактичного місця проживання мене та моєї сім’ї.
  У червні 2007 року чоловіку було надано: ордер, договір та направлення на поселення від організації, на той час документи були передані коменданту гуртожитку, та не повернені.
  В 2009 році ми були змушені заключити договір-оренди (так як іншого житла не маємо) та проживати як «орендарі».
  В 2012 році був складений останній договір-оренди між бюджетною установою (освіта) де я працюю та ЖУ “Південне” ДП «Екос» компанії «Київміськбуд».
  Даний гуртожиток до 30 листопада 2012р. був на балансі ЖУ «Південне» ДП «Екос» компанії «Київміськбуд», з 01 грудня 2012 р. гуртожиток був переданий на баланс міста Святошинського району м.Києва», .
  Зверталась спочатку усно, а потім і письмово до КП «Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду Святошинського району м.Києва», стосовно реєстрації фактичного місця проживання, та на жаль позитивного результату це не дало. Пишуть, що законом не врегульовано питання реєстрації таких як ми. Хоча деякі так звані “орендарі” вже зареєстровані, отримали ордери та приватизацію займаних кімнат.
  Як добросовісний мешканець, сплачую вчасно і заборгованості не маю. Підкажіть які документи чи що нам робити? Завчасно дякуємо за допомогу.

 38. admin :

  Наталя, на жаль це питання не можливо вирішити удаленими консультаціями. Потрібно вивчати питання на місці з наявними у Вас документами. Тому раджу звернутись до будь якого адвоката на очну консультацію

 39. Валентина :

  доброго дня ! скажіть будь ласка , чи мають право в міграційній службі вимагати письмову згоду на обробку персональних даних при зміні місця прописки в різних населених пунктах одного району ? адже це випадок визначений законом тому моя згода не обовязкова . Чи мають право мені відмовити в задоволенні моїх законних потреб якщо я таку згоду не надам ? а як же тоді розуміти що згода це не обовязковість , якщо її просто ультимативно примушують надавати ?

 40. admin :

  Валентина, якщо для Вас такою принциповою є ця згода-незгода в міграційній службі, в якій, незалежно від Вашої згоди, вже є і завжди були всі Ваші персональні дані, Ви можете самі з”ясувати це питання у Законі “Про захист персональних даних”. А я не на стільки у змозі зрозуміти сенс цього небажання надавати цю згоду в таких випадках, щоб ше раз спеціально вивчати це питання.

 41. Ольга :

  Доброго дня! Ще 30 грудня 2015р. подала пакет документів в адміністративний центр послуг Святошинського м. Києва на перепрописку з гуртожитка в придбану квартиру. Я прописана в гуртожитку з неповнолітньою дитиною (до 14 років). Власницею квартири являюсь я. Батько дитини прописаний також в м. Києві, але в Оболонському районі. При подачі документів надавалась, в тому числі, карточка прописки з ЖЕКУ про те, що дитина прописана зі мною, а також документи на право власності на квартиру. Також була зареєстрована згода батька про те, що він не проти аби дитину зареєстрували разом зі мною.
  Я телефонувала безліч разів адміністратору, яка прийняла документи,писала скарги аби дізнатися коли ж таки мене пропишуть з дитиною. І тільки 21 січня 2016р (після 23 днів з моменту подачі документів, коли я сказала, що вимушена буду звернутися у вищестоящі органи) я отримала письмову відмову в прописці.Виявляється, ще потрібно подати довідку адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС України за місцем проживання батька про те, що дитина не зареєстрована разом з ним. Невже не достатньо карточки прописки з ЖЕКУ, де чітко вказано, що дитина прописана зі мною. Для чого потрібно ще довідка зі сторони батька? Батько дитини звернувся за своїм місцем проживання за такою довідкою. На що йому відповіли, коли дитина прописана з мамою і приписується також до мами, таку довідку не потрібно надавати.
  Таким чином, вже близько місяця я не можу виписатися з попереднього місця прописки. Це означає, що я повинна буду оплатити всі комунальні платежі(близько 1000грн)за гуртожиток, в якому фактично не проживаю, але ще не виписана. Скажіть, чи правомірні дії міграційної служби у відмові?

 42. admin :

  Ольга, не знаю, що Вам і порадити з цим маразмом. Напишить скаргу Кличку і збирайте документи про завдану шкоду, адже у відповідності до ст. 19 Закону “Про адміністративні послуги“, посадові особи, уповноважені надавати адмінослуги несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері надання адмінпослуг; дії або бездіяльність їх можуть бути оскаржені до суду; шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку”.

 43. Сергiй :

  Доброго Вам дня! Маємо з дружиною 15 річну дитину під піклуванням (статус дитини-позбвлена батьківського пвклування, батьки невідомі вже 10 років). Дитину прописали в нашу квартиру, яка належить дружині за договором купівлі-продажу. При отриманні дитиною власного паспорту та в подальшому, коли дитина буде ставати на облік для отримання соціального житла, а потім і свого житла за ст. 33 відповідного закону не буде так, що дитині не нададуть власного житла за підставою, що вона вже прописана та по житловим нормам нашої квартири не потребує поліпшення житлових умов. На яких підставах проводиться зняття з реєстрації таких дітей. Дитина нам не родич. Дякую за відповідь.

 44. admin :

  Сергій, відповідний закон, це який саме закон, на Вашу думку? Питання опіки і піклування регулюються цивільним кодексом і купою законів та інших нормативних актів. Питання житла – ще більшою кількістю законодавчих і підзаконних актів. Не вже Ви вважаєте, що існують юристи, які всі закони по номерах статей знають?

 45. Светлана :

  Подскажите пожалуйста, племянник просит, чтоб я его временно зарегестрировала, т.к. на данный момент регистрация у него отсутствует. Но я боюсь, что он исчезнет и потом сама выписать я его не смогу. Можно ли зарегестрировать его временно и что для этого надо.(Зарегестрировать хочу в частный дом, который принадлежит только мне.)

 46. admin :

  Светлана, как бы Вы его не зарегистрировали, от проблем Вас это не убережет. Если исчезнет, придется снимать с регистрации через суд

 47. Александр :

  Здравствуйте! Вопрос вот в чем, примерно в конце февраля 2016 был выписан из общежития ВУЗа в котором обучался, также был снят с учета в военкомате. Сразу после этого переехал к родителям но у них еще не прописался. С момента выписки прошло примерно полтора месяца и по законам вроде бы я должен прописаться на новом месте проживания в течении 10 дней и мне светит штраф 17-51 грн. Хочу прописаться т.к на работу легально устроится не могу, но вот не знаю процедуры прописки, нужно ли сначала встать на учет в военкомате? Проблема в том что в армии не был и военную кафедру не проходил, а служить идти не горю желанием!Сразу скажу мне 23, и по состоянию здоровья годен!
  Подскажите как быть, могут ли родители сделать все это без моего присутствия? Или возможно получить штамп в паспорте без военкомата?

 48. admin :

  Александр, в статье все написано. В ответах неоднократно повторено. Потрудитесь прочитать.

 49. Надія :

  Заяву про зняття з реєстрації місця проживання і заяву про реєстрацію місця проживання я заповнила ручкою із чорною пастою, а секретар сільської ради не взяла їх, бо, каже треба писати ручкою із пастою синього кольору. Це правильно? Чи це її вимоги? Чи це вимоги Закону?

 50. admin :

  Надія, це особисті примхі секретаря сільради. Не можна заповнювати червоною та зеленою пастою. Чорною, синьою та фіолетовою можна

 51. Сергей :

  При поданні заяви на реєстрацію місця проживання, заповненої у присутності посадової особи виконавця послуг з управління будинком та згода власника здійснена в цій же заяві власником квартири у присутності посадової особи виконавця, особа, що здійснює реєстрацію при сільській раді, відмовляє уповноваженій особі виконавця послуг у прийнятті такої заяви, та вимагає окрему письмову згоду власника квартири, яка буде посвідчена нотаріальна або принаймні завірена підписом та печаткою кервіника підпримства-викоанвця послуг. Чи є вказана вимога законною та як діяти у вказаній ситуації?

 52. admin :

  Сергей, якщо у цій заяві є власноручна згода власника заяви з його підписом (або хоча б підпис власника під текстом про згоду) і така Ваша спільна заява завірена підписом та печаткою кервіника підпримства-викоанвця послуг, то цього цілком достатньо. Якщо підпису власника та завірення не має, то працівник сільради правий

 53. Валентин :

  Здравствуйте я прописан в одной квартире с маленькими детьми, жена пропсана по другому адресу, я хочу выписаться из квартиры и приписаться в другом месте не выписывая детей. При этом получится что дети не будут проживать по месту прописки никого из родителей. Могу ли я так сделать?
  в законе прочитал: “Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово повідомляється особі”
  Спасибо за ответ.

 54. admin :

  Валентин, Вас не имеют права снять с регистрации без детей.

 55. вера :

  здравствуйте. Помогите решить такой вопрос. Я до окончания школы жила в одном городе, там и получила паспорт.Но прописку там сделать не успела и сразу после получения поспорта уехала в другой город. Все это время жила без прописки, но сейчас она мне срочно понадобилась… прописаться в том городе нет никакой возможности, а в том городе где сейчас живу не прописывают потому что первая прописка должна быть только по месту выдачи паспорта. Как мне лучше поступить? Можно ли каким-то способом прописаться не там где выдан паспорт?

 56. admin :

  вера, а Вы их спрашивали: где написано, что 1-я прописка – обязательно в том городе, где выдан паспорт? В любом случае ответ все тот же, как и большинству обращающихся: пишите письменную жалобу, а если не помогает – в суд!

 57. Валентин :

  Доброго дня! Для реєстрації місця проживання особи потрібно подати документи, що підтверджують право на проживання в житлі — ордер, … або інші документи.
  Що мається на увазі під “інші документи”? Де можна знайти визначення, що мається на увазі під “інші документи”?
  Питання друге, я проживаю в гуртожитку і до мене поселили другу особу (не родича). В процесі виявилось, що зареєстрували його в ДМС на підставі корінця ордера, а самого ордера ніде не має, підприємство стверджує, що видало його особі, однак співмешканець має лише оригінал корінця, в якому відмітки про отримання самого ордера не має, а сам корінець ордера не відповідає вимогам, що передбачені Додатком до Примірного положення про гуртожитки №208 (діяло на момент правовідносин). Чи мало право ДМС реєструвати особу за місцем проживання на підставі Корінця ордера (оригінала самого ордера ніде немає і не факт, що такий в природі існував)? Чи не може цей Корінець ордера вважатись якраз тим самим “іншим документом”? Чи можу я з доного приводу звернутись в суд про зняття з реєстрації особи, оскільки не являюсь власником, а лише зареєстрований в кімнаті? Дякую!

 58. admin :

  Валентин, по 1-му питанню – такого визначення не має. Якщо документ підтверджує право на проживання в житлі, значить це належний документ. По 2-му питанню: підприємство може мало право, а може не мало, але Ви не є субєктом цих правовідносин, відповідно – звертатися в суд не має сенсу. Тому вибачте, але ритися-шукати-з”ясовувати достеменно для забезпечення безсенсової цікавості, витрачати на це час не маю бажання.

 59. Валентин :

  Дуже дякую за відповідь! Але все ж таки хотів би у Вас запитатись додатково наступне. 05.04.2016 набрала чинності постанова КМУ №207 від 02.03.2016р. “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання”
  Пунктом 28 цих правил вже передбачено що орган реєстрації має право скасувати реєстрацію у випадку виявлення порушення підстав для такої реєстрації.
  Якщо я особисто звернусь в орган реєстрації з приводу порушень допущених при реєстрації мого співмешканця, і коли орган реєстрації відмовить мені в скасуванні цієї реєстрації, то чи можу в такому випадку я виступити стороною у справі (позивачем), оскарживши при цьому рішення (відмову) органу реєстрації? Дякую, Ваша думка мені дуже важлива!

 60. admin :

  Валентин, насамперед, це жодним чином не змінює того, що Ви не є стороною. Формально це не порушує Ваших прав. Якщо Ви напишете скаргу в даній ситуації, то Ви все рівно будете не постраждалою стороною, а сторонньою особою, яка просто донесла про правопорушення. Ви можете оскаржувати невжиття заходів по Вашій заяві, но Ви не зможете виступити в суді в якості позивача з приводу скасування реєстрації. Та це не забороняє Вас таки звернутися до органу реєстрації зі скаргою на порушення. Може і скасують, якщо не зішлються на те, що реєстрація відбулася до набрання чинності Постановою КМУ. Можете написати. Що Ви втрачаєте?

 61. Валентин :

  А якимось чином зобов”язати балансоутримувача гуртожитку звернутись з даного приводу (зняття з реєстрації)в суд я можу чи є хоч якісь важелі впливу з даного питання? Може через прокуратуру пробувати, щоби провели перевірку, виявили факт порушення та в інтересах балансоутримувача звернулись в суд? Чи є хоч якийсь вихід з даної ситуації чи це все, запий водою? Дякую!

 62. admin :

  Валентин, вода в цьому випадку – найкращий варіант :) Не можна заствляти будь кого користуватися своїми правами. А прокуратура на цей час позбавлена прав загального нагляду: горе-“правозахисники”, які реально в праві насправді не розуміються, а здатні лише за гранти підвивати з підворотні своїх єврохазяїв, добилися свого, залишивши без реального захисту цілі верстви українського суспільства.

 63. Валентин :

  Ну так, тут з Вами згідний. Але я все ж таки в даному випадку розраховую на ч.ч. 1, 2 ст.52 КАСУ. Первинно подати позов самому з залученням балансоутримувача в якості третьої особи, а потім допустити заміну належного позивача (тобто мене) на самого балансоутримувача (який вже мною буде залучений як 3-я особа) або за моїм клопотанням залучити цього балансоутримувача як 3-ю особу з самостійними вимогами. Цей позов буде за нормами КАСУ бо відповідачем буде орган місцевого самоврядування, а КАСУ дозволяє заміну первинного позивача на належного навідміну від ЦПК. Як думаєте, така ідея має право на життя?

 64. admin :

  Валентин, це цікава “хімія”, занадто закручено, але у принципі можна пробувати, якщо так вже хочеться і воно того варто

 65. Валентин :

  Варто, однозначно. Якщо кодекс допускає таку заміну, треба думаю цією можливістю скористатись, бо заставити балансоутримувача подати позов нереально.

 66. admin :

  Валентин, бажаю Вам успіхів!

 67. Валентин :

  І Вам дякую за обговорення!

 68. Алексей :

  Добрый день! Хочется узнать Ваше мнение по нижеследующей ситуации. Родители живут в Москве с детьми. Свидетельства о рождении российские. Регистрация постоянного места жительства мамы с детьми была в Украине. Мамой выдана доверенность лицу, находящемуся в Украине на снятие с регистрации ее и ее детей, подготовлены нотариально заверенные согласия папы и мамы,переведенные с русского на украинский язык. Центр админ услуг отказывается принимать заявления с документами от представителя и снимать с регистрации детей, ссылаясь на то, что мама не может доверить третьему лицу снимать с регистрации ПМЖ детей, а только лично должна подавать данное заявление мама. Насколько по Вашему мнению, законен такой отказ? Представитель же подает заявление от мамы – доверителя о снятии с регистрации ее детей, а она как законный представить действует в интересах детей.

 69. admin :

  Алексей, формально они правы, поскольку и по регистрации и по снятию с регистрации везде упоминается только само “лицо или его законный представитель”. Законный представитель ребенка и представитель по доверенности – это разные юридические понятия. К тому же, в приказе указано, что после достижения 14-ти лет ребенок или любое иное лицо должны подать заявление самостоятельно. То есть, доверенность вообще не признается. Не совсем понятна логика тех, кто готовил приказ, но это уже другая тема…

 70. Александр :

  Добрый день. Подскажите пожалуйста имеет ли центр админ услуг при перерегистрации места жительства отправлять меня в военкомат если у меня справка об инвалидности 2 группы бессрочная и на основании этой справки я снят с воинского учета о чем есть соответствующая запись с печатью в учетно-послужной карточке?

 71. admin :

  Александр, они вообще не имеют права Вас отправлять в военкомат.

 72. Александр :

  Спасибо за ответ. А на какой пункт какого закона я могу сослаться, что бы убедить в этом центр админ услуг?

 73. admin :

  Александр, нет такого пункта и быть не может. Вы просто уже сняты с учета. Следовательно, ни какого отношения к военкомату не имеете. Напишите им гневное письмо и если ответ не понравится – обжалуйте в суд (ну, или идете в военкомат).

 74. Тетяна :

  Добрий вечір. Допоможіть виправити ситуацію,якщо це можливо. Мати змінивши місце реєстрації проживання не повідомила про те,що разом з нею проживає дочка 3 років. З батьком дитини мати розлучена. Знайомі повідомили їй, що дитина до 10 років обов’язково має бути зареєстрована біля одного з батьків. Виходить,що мати подала недостовірні дані. Яка відповідальність за це передбачена згідно закону? Чи можливо щось виправити,так як це тільки сталось?

 75. admin :

  Тетяна, не зрозуміли: коли, куди і яким чином Ви подали недостовірні дані? Але, у принципі, просто спробуйте зареєструвати дитину по Вашому новому місцю реєстрації.

 76. Вячеслава :

  Доброго дня. В мене така проблема: я проходжу військову службу в Збройних Силах України. На даний час мною подані документи для постановки мене та мого сина ___ р.н., на квартирну чергу у Міністерстві оборони України. Серед переліку документів, які подані на розгляд житлової комісії, є довідка про реєстрацію місця проживання особи. В довідці мого сина вказана дата його первинної реєстрації _____ року. Так, я його зареєструвала через півтора роки після народження. З його батьком ми розлучені і дитина не в нього і не де більш не була зареєстрована. У житлової комісії стало питання чи дійсно вказана дата є дата первинної реєстрації. Вони хочуть щоб я пред’явила довідку де буде написано, що він ____ ДІЙСНО є дата його первинної реєстрації. Вони аргументують це тим, що він міг бути ще десь прописаний та на нього оформлена житлова площа. Я зверталась в ЦНАП де мені сказали, що такої інформації у них не має (чи був він десь зареєстрований) і таких довідок не дають.
  Писала звернення Голові Подільської районної в місті Києві адміністрації такого змісту: Я, ________, __ р.н., проходжу військову службу в Збройних Силах України. На даний час мною подані документи для постановки мене та мого сина ____, ___ р.н., на квартирну чергу у Міністерстві оборони України. Серед переліку документів, які подані на розгляд житлової комісії, є довідка про реєстрацію місця проживання особи. В довідці мого сина вказана дата його первинної реєстрації 22.05.2010 року. У житлової комісії стало питання чи дійсно вказана дата є дата первинної реєстрації. Прошу Вас надати мені інформацію про те, чи дійсно у ______ була перша реєстрація. Якщо ні, то де і коли він був зареєстрований до цієї дати. Інформацію прошу надіслати у терміни встановлені ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” на адресу : _____________.
  Я отримала таку відповідь: Ваше звернення від 12.07.2018 N° 106/К-577 стосовно надання інформації щодо першої реєстрації місця проживання Вашого сина ________, розглянуто Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією. За результатами розгляд} інформуємо про наступне. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (далі — Законі з 4 квітня 2016 року повноваження з питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання делеговані органам місцевого самоврядування, а саме районним в м. Києві державним адміністраціям. У зв’язку з тим, що реєстрація Клименка Іллі Сергійовича. 200 року народження, здійснювалась 22.05.2010 року Подільським РУГУ МВС України в м. Києві, відомості щодо попереднього місця реєстрації Вашого сина у Подільської районної в місті Києві державної адміністрації відсутні.
  Допоможіть вийти з цього замкнутого кола. Підкажіть, хто мені дасть таку довідку, куди звертатися, що взагалі робити. Дякую.

 77. admin :

  Вячеслава, зверніться з аналогічною заявою до підрозділу міграційної служби того району, де була первинна реєстрація, у них точно є такі дані, або вони повідомлять, де вона зберігається. Повинні також бути такі відомості в адресно-довідковому бюро м. Києва тел. (044) 2716667, вул. Володимирська, 15). Крім того, Ви можете отримати та надати тій комісії витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно щодо Вашого сина, який підтверджує, що у нього не має нерухомості. Отримати Ви можете її самі за цим посиланням, або у будь якого державного реєстратора. Краще у реєстратора, щоб вона була завірена

 78. Людмила :

  Я була зареєстрована разом з чоловіком та двома дітьми (5 і 10 років).Після розлучення я знялась з реєстрації одна, так як чоловік не дав згоди на зняття з реєстрації дітей. Через рік чоловік надав таку згоду нотаріально завіреною заявою. У одночасній реєстрації та знятті з реєстрації за цією заявою самих дітей мені відмовляють, мотивуючи це тим, що діти повинні одночасно реєструватись з одним із батьків.як вийти з такої сиуації

 79. admin :

  Людмила, спробуйте оскаржити вищестоящему начальнику, а якщо не получиться, доведеться подавати позов до окружного адміністративного суду на міграційну службу. Або можна спробувати подати позов в райсуд в порядку цивільного судочинства про визначення місця проживання дітей. Останнє, мабуть буде бистріше і надійніше

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *