А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

Окт

23

Утримання дітей в приймальниках-розподільниках

Автор: Advocat

До норм законів, які регулюють затримання неповнолітніх, Верховною Радою внесено деякі зміни. Відповідний Закон № 2507-VI був прийнятий 9 вересня 2010 року.

Насамперед зміни торкнулися статті 7-3 Кримінально-процесуального кодексу України (КПК), яку доповнено новою частиною першою, згідно з якою особу у віці від одинадцяти років, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, може бути поміщено у приймальник-розподільник для дітей строком до 30 діб.

Застосування такого заходу можливо, якщо ця особа підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України (КК) передбачено покарання у виді позбавлення волі понад п’ять років, і при всьому цьому є достатньо підстав вважати, що ця особа буде ухилятися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати протиправну діяльність.

Зазначений строк утримання у приймальнику-розподільнику, за наявності підстав, може бути продовжено рішенням суду ще до 30 діб.

Питання щодо поміщення такої особи у приймальник-розподільник для дітей вирішується судом за поданням слідчого або органу дізнання за згодою прокурора, з урахуванням особливостей, передбачених частинами третьою і четвертою статті 447 ЦПК, негайно.

На рішення суду прокурором, законним представником, захисником неповнолітнього та самим неповнолітнім протягом трьох діб з дня ухвалення такого рішення може бути подана апеляція до апеляційного суду. Подача апеляції не зупиняє виконання рішення суду про поміщення дитини у приймальник-розподільник.

Відповідні зміни внесено також норм Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». Напевне слід зазначити про зміни до статті 7 цього Закону, яка визначає – що таке приймальники-розподільники для дітей.

Приймальники-розподільники для дітей — спеціальні установи органів внутрішніх справ, призначені для тимчасового тримання дітей віком від 11 років. Приймальники-розподільники для дітей створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та діють згідно з положенням, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України. Права та обов’язки посадових осіб приймальників-розподільників визначаються положенням про приймальники-розподільники.

Приймальники-розподільники для дітей є юридичними особами.

У приймальники-розподільники для дітей діти поміщаються за рішенням суду. Строк перебування дитини у приймальнику-розподільнику для дітей визначається судом залежно від наявності об’єктивних підстав для її тримання в цій установі.

У разі якщо зникли підстави для подальшого утримання дитини у приймальнику-розподільнику, передбачені законами, слідчий або суд негайно вирішує питання про припинення подальшого тримання дитини у приймальнику-розподільнику для дітей. Влаштування дитини, щодо якої винесено постанову або рішення про припинення її тримання у приймальнику-розподільнику та невідкладне доставлення до подальшого місця влаштування, здійснюється посадовими особами приймальника-розподільника.

Можуть також утримуватися у приймальниках-розподільниках діти, які:

  • підлягають направленню до спеціальних навчально-виховних закладів за рішенням суду, що набрало законної сили, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю, — на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
  • самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, в яких вони перебували, — на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;
  • перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім’ї або навчально-виховні заклади (бродяжать), — на строк, необхідний для передання їх підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, який ініціював розшук, але не більше 36 годин;
  • залишили держави постійного проживання і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню до держави свого постійного проживання, — на строк, необхідний для передачі їх батькам, особам, які їх замінюють, або працівникам спеціалізованих установ держав постійного проживання.

Не підлягають доставленню до приймальників-розподільників діти, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, а також психічно хворі діти з вираженими симптомами хвороби.

Порядок тримання дітей, поміщених у приймальники-розподільники, визначається правилами внутрішнього розпорядку приймальника-розподільника для дітей, затвердженими Міністерством внутрішніх справ України.Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *