АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Гру

2

Як звернутися до Європейського суду?

Автор: Advocat

на русском языкеЄвропейський суд з прав людини – міжнародний орган Ради Європи, який може розглядати заяви, подані особами, що скаржаться на порушення прав людини та основних свобод. Умови розгляду визначаються європейською Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини.

Основні права людини визначаються і їх захист гарантується безпосередньо самою Конвенцією, а також додатковими протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов’язковість яких надана державами – сторонами Конвенції.

Україна ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 року Законом N 475/97-ВР. На цей час в Україні також діє Закон “Про виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 року N 3477-IV і видана на підставі цього закону Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 784 “Про заходи щодо реалізації Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”.

Та українські нормативні акти визначають лише порядок виконання рішень Європейського суду, а підстави і порядок звернення до Суду фізичних і юридичних осіб з України або з претензіями до України визначається виключно Конвенцією і Протоколами до неї.

До Суду може звернутися будь яка фізична або юридична особа, яка не є державним органом (підприємство, неурядова організація), якщо вона вважаєте, що її права чи основоположні свободи, передбачені Конвенцією, порушені будь якою з держав, що є учасниками (сторонами) Конвенції. Тобто, наприклад, українці мають право позиватися не лише до України, але до будь якої країни – учасниці Конвенції.

Юрисдикцію суду визнають всі західноєвропейські, північноєвропейські і середньоєвропейські держави, Туреччина. З держав – учасниць СНД Конвенцію ратифікували, крім України також Росія, Азербайджан, Грузія, Вірменія і Молдова.

При цьому, відповідачами в таких справах не можуть бути будь які фізичні або юридичні особи, відповідачем може бути виключно – держава, або декілька держав.

Ще раз слід наголосити, що Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення одного або кількох гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав.

Відповідно до статті 32 Конвенції, юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, які стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та які передаються на його розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції.

Особливо слід зазначити, що Суд не виконує функції, які притаманні національним судам, не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення прав або свобод. Тобто, якщо Ви судилися в Україні і Вам не подобаються винесені українськими судовими інстанціями рішення, то Європейський суд не буде вирішувати – правильні то були рішення чи ні, не буде змінювати їх або скасовувати, та навіть не буде вимагати цього від держави. Суд також не буде давати вказівки органам влади України. Суд з’ясовує виключно одне питання: чи були порушені Ваші права і свободи, передбачені Конвенцією?

Можна для більш точного розуміння навести декілька простих прикладів.

Припустимо, що Ви позивалися в Україні до сусіда через межу. Або навіть Ви судилися з міською радою, через те, що Вам квартиру надали не Вам, а комусь іншому. Судовий процес тривав 3 роки, але суд не пристав на Ваш бік, хоча на Ваш погляд, у Вас були беззаперечні докази. Ви подаєте заяву до Європейського Суду, але він не буде з’ясовувати хто насправді був правий: Ви чи сусід, Ви чи міська рада, не буде перевіряти – правильні або ні винесені по Вашій справі судові рішення. А от, якщо Європейський Суд встановить, що під час такого розгляду було порушене Ваше право на розгляд справи у розумні строки, Україна буде визнана винною.

Ще один з розповсюджений прикладів – порушення права на справедливий судовий розгляд. Це не означає, що Європейський Суд буде перевіряти справедливість рішення національного суду. Він буде перевіряти, чи Вам надали доступ до судового розгляду і до оскарження судового рішення. Припустимо, що Ви подали позов з дотримання всіх передбачених законом вимог, а суд не хоче його розглядати… Або Ви вчасно подали апеляцію, а її не прийняли до провадження, або відмовили у апеляційному розгляді.

Сучасними прикладами можуть бути ухвали про залишення без розгляду позовів дітей війни і інших позовів з приводу соціальних виплат, через законодавче неврегулювання цього питання. Та Європейський Суд не цікавить, є в Україні відповідний закон чи ні – це проблеми і відповідальність держави.

Порушенням прав людини Європейський суд вважає також невиконання рішень національних судів. Наприклад, за одною з підготовлених нашим адвокатським бюро заяв до ЄС (можливо, що і ще хтось позивався з того ж приводу), Україна була змушена внести зміни в закон «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» щодо мораторію на виконання судових рішень відносно підприємств ПЕК.

Щодо кримінальних справ, то такими порушеннями прав людини є, наприклад, застосування працівниками правоохоронних органів до підозрюваних, обвинувачених тортур, іншого насильства. І якщо хтось, будучи підданим такому насильству під час досудового слідства, заявляв про це у судах першої, апеляційної і касаційної інстанції, посилався на це в апеляційній і касаційній скарзі, та національний суд не взяв це до уваги, Європейський Суд, у разі доведеності факту насильства визнає державу відповідальною. Та при цьому Суд не буде вирішувати питання про винність або невинуватість скаржника по пред’явленому йому обвинуваченню, про правильність вироку.

Безумовно, що це не всі приклади, але потрібно зрозуміти, що Суд не переглядає справи, які розглядалися національними судами, не перевіряє правильність рішень цих судів, а лише з’ясовує, чи не були порушені при цьому Ваші права, передбачені Конвенцією.

Якщо Ваші права і свободи були порушені, Суд присуджує на Вашу користь з України справедливу сатисфакцію. Слід зазначити, що сатисфакцію Суд, зазвичай, призначає досить солідну.

Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і виключно ті, що стосуються подій, які відбувалися після дати ратифікації відповідною державою. Тобто, стовно України, претензії приймаються, якщо подія, що стала приводом для звернення, відбулася після 17 липня 1997 року.

До Суду можна звернутися лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності органів влади (парламенту, Президента, суду, прокуратури, ОВС тощо). Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або проти недержавних інституцій.

Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, тобто, якщо Ви пройшли всі українські інстанції і далі звертатися вже не має куди, або не має сенсу. Наприклад, якщо вирішення Ваших проблем було в компетенції українських судів, то Ви мали пройти всі судові інстанції: суд першої інстанції, апеляцію і касацію. Якщо Ви не зверталися до українських судів за захистом Ваших прав, Ви повинні у своїй заяві довести, що такі засоби захисту є неефективними. Та це Вам навряд чи вдасться, тому дуже важливо до звернення до Суду використали усі засоби судового захисту в державі.

Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, то після того, як Ви використали всі національні процедури судового оскарження, не обов’язково використовувати позасудові засоби захисту, наприклад звертатися зі скаргами або заявами, наприклад, до глави держави, парламенту, уряду, міністерства, уповноваженого з прав людини, оскільки ці засоби захисту не вважаються необхідними для звернення до Суду. Також слід зазначити, що оскарження у порядку виключного судочинства (друга касація) Європейський Суд теж не цікавить, адже вони це рахують надмірною інстанцією. Так само, наприклад у Росії, Європейським Судом не визнається необхідною наглядова судова інстанція.

Використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством держави строків (позовна давність, строк звернення до суду) – Європейський Суд звертає на це увагу.

Оскарження до Європейського Суду теж має обмеження за строком звернення. Воно можливе лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення останньою національною інстанцією (наприклад – касаційною інстанцією). Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого представника з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні. У тих випадках, коли Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній – з моменту порушення Ваших прав, на які Ви скаржитеся. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено – хоча б у стислій формі – предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.

Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду любою офіційною мовою будь якої з держав, що ратифікували Конвенцію. Наприклад, з України можна скаржитися українською, російською, іншими – навіть турецькою мовою, якщо є бажання. А з Росії не лише – російською, а також українською, французською, іншими.

На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає Вашу заяву неприйнятною (тобто – майже прийме до розгляду) і вирішить запропонувати Уряду держави висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд буде вести подальше листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник будете повинні надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.

Вигляд конвертів, в яких ЄС надсилає свої відповіді (для збільшення – клікніть мишкою).

Суд приймає лише заяви, які надіслані поштою (а не по телефону). Якщо заяву направлено електронною поштою або факсом, обов’язково потрібно продублювати її звичайною поштою.

Заява надсилається до Суду в одному примірникові, всі додатки, які Ви бажаєте приєднати до заяви, також надсилається в одному примірникові.

Будь якого нотаріального чи іншого посвідчення Вашої заяви або доданих документів не потрібно, хоча зрозуміло, що додані документи не повинні викликати сумнівів у їх автентичності.

Ні яке державне мито, або будь які збори, на кшталт нашого українського ІТЗ, за подання заяви в Європейський Суд платити не потрібно. Розгляд справи відбувається безкоштовно.

Суд не надає заявникам допомогу з оплати послуг адвоката для підготовки заяви до Суду. Хоча, після рішення Суду про направлення заяви Урядові для надання зауважень, у разі браку коштів для оплати послуг адвоката, заявник може претендувати на отримання безкоштовної юридичної допомоги, але виключно в тому випадку, якщо надання такої допомоги Суд визнає за необхідне для належного розгляду справи.

В цілому, немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи.

Листи і документи, які надсилаються до Суду, не рекомендується прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином, краще пронумерувати їх.

Адреса суду: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F–67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Останнім часом секретаріат Суду також надсилає заявникам штрих-коди, які потрібно наклеювати на свої поштові відправлення до суду. Вас також можуть попросити надати додаткову інформацію, додаткові документи чи роз’яснення. Якщо Ви бажаєте вести справу через представника, Вам запропонують заповнити довіреність, яку також не потрібно посвідчувати у нотаріуса.

Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю (строк зазначається у листі з Секретаріату) може розцінюватися Судом – як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється, Вашу справу буде знищено. Щоправда, строки на відповідь Секретаріат Суду дає чималі.

Та постійно вести переписку з Вами Секретаріат Суду не буде, тому, якщо Ви бажаєте мати підтвердження, що Суд отримав будь який Ваш лист з доповненнями, надсилайте їх рекомендованим листом з поштовим повідомленням про вручення. Секретаріат Суду також не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.

Слід мати на увазі, що згідно з правилом 33 Регламенту Суду, всі документи, що надійшли до Секретаріату Суду у зв’язку із заявою, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути доступними для громадськості, якщо з причин, викладених у пункті 2 цього правила, Голова Палати Суду не вирішить інакше – з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи іншої заінтересованої особи. Тобто, за загальним правилом, доступ до всієї інформації, яка міститься в документах, наданих заявником Секретаріату Суду, зокрема до інформації про осіб, про яких йдеться в документах, є відкритим. Крім того, у разі якщо Суд викладе таку інформацію у рішенні щодо прийнятності або щодо суті справи, або ж у рішенні про вилучення справи з реєстру справ Суду, її може бути розміщено в інформаційній базі Суду HUDOC на офіційному Інтернет-сайті Суду.

Про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі Суд Вас поінформує, але відразу слід зазначити, що швидкого розгляду Вашої заяви в Європейському суді очікувати не варто. Навіть, якщо Вашу заяву Суд визнає прийнятною для розгляду, це буде досить довго, в більшості випадків – декілька років.

Додаткові публікації по цій темі дивіться у рубриці “Європейський суд” (кожна стаття має перенаправлення на україномовний варіант)

**********************************************************************

Адвокатське бюро надає послуги  по консультаціях з визначення прийнятності звернень і по підготовці заяв-скарг фізичних і юридичних осіб до Європейського Суду проти Україні та Росії, а також фізичних і юридичних осіб України та Росії проти інших країн – учасників Європейської Конвенції.

 Такі платні послуги надаються очно або засобами електронної пошти.

_____________________________________________________________

Публікація – грудень 2010 р.

Зацікавила публікація?
 • Одержуйте нові публікації по RSS або E-mail.


коментарів 30

 1. віта :

  У мене 6 дітей та через незаконних рішень я можу опинитись на вулиці.іншого житла я немаю і ніде неможу знайти правди. живу у гуртожимтку з 1986 року,квартиру отримав батько,так як був працівником радгоспу.
  чи мають право мене виселити на вулицю
  гуртожиток розпаювали і я уже 6 років неможу вирішити це у судовому порядку.мене можуть виселити,а у мене 6 дітей і іншого житла для проживання з сім*єю у мене нема.
  проживаю у даному гуртожитку з 1986 року,але суддя сказав,що це нічого незначить і виніс рішення на користь відповідача,так як я позивач.

 2. admin :

  віта: Ви не написали – про які рішення йдеться? Але, якщо буде судове рішення про виселення, то Вас виселять – зараз не радянська влада. Але, до участі в такому судовому розгляді має бути залучено орган опіки і піклування на Вашому боці.

 3. Юлия :

  Подскажите пожалуйста, если предприятие задерживало выплату заработной платы и при увольнении не выдали зарплату. Есть постановление суда, в мою пользу, выдать надлежащую сумму, но выплаты нет. Исполнительная служба бездействует. Есть ли смысл обратиться в Европейский суд? И что для этого нужно?

 4. admin :

  Юлия: обжалуйте бездеятельность исполнительной службы в суде. Обращение в ЕС при таких обстоятельствах вряд ли будет признано приемлемым

 5. Юлия :

  То есть, сначала нужно подать жалобу начальнику органа государственной исполнительной службы, которому непосредственно подчинен исполнитель. Если так и не будет выполнено постановление суда, тогда подавать в суд (выдавший постановление суда) на исполнительную службу? Если и это не поможет, как быть?

 6. admin :

  Юлия, а Вы сначала это попробуйте, а уже в зависимости от результатов надо будет думать

 7. Юлия :

  Да, конечно попробую. Спасибо большое за уделенное время.

 8. Игор :

  Олег Петрович, підскажіть, я являюсь чорнобильцем і рішенням районного суду в червні 2011 року задоволено мою заяву та постановлено зобов”язати УПФУ перерахувати та виплатити на мою користь пенсію з 17.11.2010 року по день припинення права на таку пенсію. Дане рішення УПФУ не оскаржувалось та набрало законної сили, згідно відмітки на рішенні суду.В 2011 році я звернувся із виконавчим листом до виконавчої служби. Згідно відповіді виконавця, виконавче провадження 25.12.2012 року закінчено в зв”язку з відсутністю коштів, а сам виконавчий лист направлено до суду. Однак, нарахування Пенсійним мені проведено з 17.10.2010 р. по 30.08.2011р.
  Чи можу я надіятись на прийняння Європейським судом заяви, враховуючи зазначені обставини.

 9. admin :

  Игорь, можливість така є, хоча цілком “розписуватися” за ЄС я не буду

 10. admin :

  Баха, думаю, что можете. Точнее, без изучения документов ответить не могу. Вопрос удален, потому что не относится к теме статьи

 11. михаил :

  підкажіть будь-ласка якщо постанова суду(1 інстанції)є остаточною та оскарженню не підлягає,але я подавав в апеляційний та касаційний суд(які ссилаючись на не оскаржуваність-відмовили мені)та пройшло вже 10 місяців-варто звертатись в європейський суд чи через такий термін вже відмовлять?

 12. admin :

  михаил, Ви вже пропустили строк звернення до ЄС

 13. Olga :

  доброго дня! підкажіть, будь ласка, в такій ситуації. справа про виплату заробітньої плати працівику державним підприємством. пройшла справа всі судові інстанції. наразі справу передано до виконавчої служби, яка нічого не робить майже 10 років!!!!! ми вирішили звертатися до Європейського суду. питання №1 – ми повинні звертатися до вропейського суду з прав людини? чи є якийсь ще Європ.суд, куди ми маємо чи можемо звертатися. №2 – де знайти бланк позовної заяви (так як бачила якісь різні…)і як правильно його заповнити? будемо Вам щиро вдячні за допомогу!

 14. admin :

  Olga, звертатися потрібно до Європейського суду з прав людини. Можете звернутися до них в простій формі про намір звернутися. Вони самі надішлють Вам бланк. Але як я Вам можу розповісти – як правильно його заповнити, не знаючи обставин Вашої справи?

 15. AnnA :

  Олег Петрович, коротка суть ситуації така: в районній клініцй вмерла моя рідна сестра, що була психічно хворою, а конкретніше – була розумово-відсталою,звичайно мала статус інваліда. Я впевнена, що вмерла вона від того, що їй неналежним чином надавали медичну допомогу при діагнозі: отруєння грибами. З приводу цього я ініціювала відкриття кримінального провадження (ч.1 ст. 140), але його закрили за відсутністю складу злочину, слідчий суддя і апеляція не допомогли, постанову прокурора не скасували. Питання таке:
  1) чи порушено тут право конвенції “на життя”? чи для європейського суду принциповий наявність умисності?
  2) чи була тут “Дискримінація” у тому сенсі, що я гадаю сесту не хотіли толком рятувати, бо зважили на те, що вона все одно інвалід, тобто дмскримінація за психо-фізичною неповноцінністю?
  3) зважаючи на те, що впродовж розслідування було безліч процесуальних порушень моїх прав як потрепілої, не було обгрунтованих підтверджень від судово-мед. експертизи того, що причиною смерті було саме отруєння, отрута не ідентифікована ітд ітп, то чи є це порушення мого права конвенції на ефективний розгляд звернення? (зверталася і в мінохоздор і в бюро СМЕ і багато ще куди і ніякої об”єктивної інформації не дали);
  4) і чи є закриття справи само по собі порушенням мого права на справедливий суд (здається положення №6)?
  Дуже дякую зазадалегідь.

 16. admin :

  AnnA, Ваше звернення не буде мати перспективи. Потрібно мати докази неналежного лікування. Навіть якщо прокуратура закрила кримінальне провадження, Вас це не позбавляє права подати позов до суду в порядку цивільного судуочинства. А вже потім, якщо буде виявлено порушення прав людини, можна звертатися в ЄС, але після проходження всіх інстанцій. А просто позиватися до ЄС про те, що Ви написали, що Ви вважаєте неналежним лікування, а справу не пустили до суду, сенсу не має. Закон і міжнародне право не зобов”язує спрямовувати до суду будь які скарги і заяви. Все має доведено. А перевіряти докази ЄС не буде, це не його компетенція.
  Якщо простіше, то навіть якщо б ЄС прийняв заяву, то Ви напишете: “лікували неефективно”, а уряд напише “лікували ефективно, розслідували об”єктивно”. І все! ЄС не буде призначати нові експертизи…

 17. AnnA :

  Олег Петрови, дякую за відповідь. Але ще один ньюанс: вибачте, я поспішила, сказавши, що апеляція відмовила скасувати постанову про закриття КП (я була впевнена, що мене не підтримають). Так от, буквально вчора, апеляційний суд постанову про закриття КП, бо знайшов у матеріалах справи масу недоліків, як то-приєднання до справи матеріалів заднім числом, також суд погодився з тим, що були суттєво порушені мої права потерпілої ітд. То тепер як? Вже ж не зможе уряд написати “розслідували об”єктивно”?

 18. admin :

  AnnA, тим більше – належний державний орган України (суд) поновив Ваші права. Далі буде розслідування, яке “встановить істину і покарає винних”. На що тепер жалітися до ЄС? Які претензії до України?
  Буде кінцевий результат з проходженням через всі судові інстанції – тоді можна буде дивитися на те: є порушення Ваших прав, за які можна позиватися до ЄС, чи ні.

 19. zoia :

  Oлег Петрович. Я пройшла всі судові національні інстанції- апеляцію, касацію з надією що незаконний вирок, винесений на показаннях одного підставного свідка – подружки заявниці обвинувачення, яка фізично не могла перебувати на місці подіїї, оскільки знаходилася в іншому місці(на роботі), про що свідчать довідки з її місця роботи, видані юридичним відділом на адвокатський запит. Оскільки кримінальна справа слухалась неодноразово, під час 4-го розгляду справи свідок принесла ще одну довідку з місця роботи про те, що, начебто, на факультеті де вона працює, робочий графік того дня змінювався і вона до 15 00 год. перебувала вдома (тілесне ушкодження згідно акту СМЕ могло бути заподіяне біля 10:30год.)При цьому під час 1-го розгляду справи в міськрайонному суді заявляла, що на роботу того дня вона прийшла саме біля 11:00 год. у довідці не зазначалося на чий запит або ж куди надається відповідна інформація, не зазначене джерело інформації (наказ, розпорядження про зміну робочого графіку в державный установі), виконавця інформації.
  І останнє: довідка, начебто, підписана деканом. Однак, зміни робочого графіку повинні відбуватися на рівні ректорату. а не деканату. Також рою. графік для свідка не міг змінюватися, оскільки остання перебувала у відпустці, і у день конфлікту(з її слів ) того дня вийшла перший день на роботу. В зв’язку з необхідністю перевірки поданої довідки, мною було заявлено декілька клопотань до суду з проханням подати запит на ім’я першої особи установи, стосовно наказу про зміну роб. графіку для свідка, визнати за свідка та викликати до суду декана який, начебто. видавав та підписував довідку, витребувати посад.інструкцію та роб.табель свідка і т.інше. Всі мої клопотання визнані суддею безпідставними. В результаті мене було засуджено до штрафу за завідомо неправдивими показами свідка та фіктивній довідці.
  22.01.2013р. за моєю заявою, місцевою прокуратурою порушено кр.провадження за ст. 358 КК України і зобов’язано вчинити ті дії, які не вчинила суддя.
  Однак, чим це закінчиться і що це дасть для мене, незаконно засудженій, не знаю.
  Можливо Ви щось можете порадити в цій ситуації. Дякую.

 20. admin :

  zoia, якщо в ході кримінального провадження зявляться нові дані, які стануть підставою для постановлення судом обвинувального вироку відносно осіб які, наприклад, сфабрикували довідку, тоді не виключена можливість скасування вироку зв зв”язку з нововиявленими обставинами. Звернення до Європейського суду в Вашій ситуації не має сенсу.

 21. zoia :

  Дякую шановний Олег Петрович! Я теж надіюсь. Однак, вже була одна спроба закрити кр. провадження по моїй скарзі за ст. 358 КК, яку я оскаржила. 05.07.2013р. ухвалою слідчого судді відновлене досудове розслідування. Пройшло 4 місяці. слідчі дії проводяться. Однак, Ви ж знаєте, що за новим КПК не встановлені конкретні строки поновленого кр. провадження, лише “розумні строки”. які можуть тягнутися безкінечно.( 4 місяці витребовують наказ, розпорядження про зміну роб. графіку в держ. установі). Чи можете Ви щось порадити в цій ситуації? Дякую!

 22. admin :

  zoia, по-перше, це вже зовсім не стосується теми статті. Якщо Вас цікавлять суто кримінальні питання – на сайті повно статей (ціла рубрика) з цього напрямку. А по-друге, по питаннях існуючої кримінальної справи, та й ще такої, що пройшла вже більше 1-го кола, якщо Вам хтось навіть і дасть консультацію в подібному режимі – через Інтернет, то я Вам гарантую, що це на 80% буде неправильна консультація. Адже надати консультацію по такій справі без вивчення її матеріалів просто не можливо.

 23. Юлия :

  Доброго вечора!
  Мені потрібно написати проект скарги до Європейського суду з прав людини про знущання над особою правоохоронними органами України. Як саме потрібно її оформити?

 24. admin :

  Юлия, потрібно оформляти формулярну заяву. Якщо Ви вважаєте, що зможете самі підготувати, то Ви можете звернутися до секретаріату ЄСПЛ з заявою про намір подати скаргу. Вони Вам надішлють бланк формулярної заяви.

 25. Сергій :

  Доброго здоров’я! Я отримав формулярну заяву з ЄСПЛ, але виникла проблемка як заповнювати заяву:- можно від “руки” чи обов’зково друкувати на комп’ютері?

 26. admin :

  Сергій, можно і від руки, але вони вважають бажаним друкований текст. Краще подивіться нотатку.

 27. илона :

  Добрый день,меня и моего несовершеннолетнего ребенка,которому на том момент было 8 лет,выписали с квартиры и приватизировали. Т.к моя мама осталась одна,отец умер,мы проживали в 3-ем (я,мама и моя дочь).Все финансовые вопросы легли на меня.Я прошла собеседование в иностранную компанию и уехала работать в Киев. Но к маме я постоянно ездила,вместе отдыхали на море и т.д.
  И вот в 2012г.я случайно узнаю,что мы с дочерью выписаны с квартиры,где проживали с мамой.2 года судов,1-ю инстанцию мы прошли с победой,затем мама подала в аппел.суд,а т.к мой отец был полковником милиции,связи остались. И мама ими воспользовалась.
  На сегодняшний день мне отказано в ВСС Украины в открытии “кас.впровадження: касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.”
  Мы с ребенком на “улице”.Родилась в Украине,выросла родила ребенка ,имею 3 высших образования,и не могу нигде добиться правды .Я без прописки и паспорта., т.к начала менять фамилию в связи с разводом ,и ребенок мой тоже.Выехать не можем никуда.Ни я ,ни мое дите.Подскажите,пожалуйста,что делать? У меня уже опускаются руки бороться с этой системой.

 28. admin :

  илона, к сожалению, я не могу ничего Вам подсказать – Вы уже прошли все инстанции, да и в любом случае, по таким вопросам не возможно давать консультации по таким обрывочным сведениям, нужно детально изучать материалы дела

 29. Тетяна :

  Доброго дня! Позиваюсь з пенсійним фондом. В місцевому адміністративному суді першої інстанціі мій позов не задовольнили. Подала в визначені КАСУ сроки апеляційну скаргу. Її прийняли до розляду з порушенням строків. Справу розгянули також не на мою користь, при цьому не надіслали мені копію ухвали апеляційного суду. Написала касаційну скаргу в визначені сроки, до якої додала клопотання про витребування копіі ухвали апеляційного суду(з ухвалою апеляц. суду ознайомилась на сайті “Єдиний державний реєстр судових рішень”)На підставі того, що була відсутня копія ухвали апеляц суду – Вищий АСУ мою касаційну скаргу повернув. Чи можу я добитися правосуддя у європейському суді з прав людини?

 30. admin :

  Тетяна, ВАСУ правильно повернув Вам касацію. Ви мали право і повинні були отримати копію ухвали з справи самі. Те що Ви про неї не знали, с точки зору закону – Ваша проблема, адже Ви не скористалися своїм законним правом на ознайомлення з справою. Тепер Вам спочатку потрібно отримати в суді першої інстанції (там, де зараз справа), копію ухвали з справи і знову подати касацію з клопотанням про продовження строку на касаційне оскарження, з посиланням на ці причини пропуску. Мабуть продовжать. Але, якщо Ви цього не зробите, перспективи звернення до ЄСПЛ у Вас не буде. В цілому, по перспективах звернення можете подивитися інші статті по цій темі у рубриці “Європейський суд”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *