АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» ВГС

Бер

13

Юрисдикция хозяйственных судов при рассмотрении земельных споров

Автор: юрист Денис Кучерявый

С приближением весны и весенне-полевых работ Президиум Высшего Хозяйственного суда Украины, с целью однообразного и правильного применения норм материального и процессуального права в рассмотрении споров, связанных с земельными отношениями, решил дать хозяйственным судам рекомендации относительно практики применения земельного законодательства. Рекомендации от 02.02.2010 года выданы за N 04-06/15.

Читати далі…

Бер

13

Юрисдикція господарських судів при розгляді земельних спорів

Автор: юрист Денис Кучерявый

З наближенням весни і весняно-польових робіт Президія Вищого Господарського суду України, з метою однакового і правильного застосування норм матеріального і процесуального права у розгляді спорів, пов’язаних із земельними відносинами, вирішив надати господарським судам рекомендації щодо практики застосування земельного законодавства. Рекомендації від 02.02.2010 року видані за N 04-06/15.

Читати далі…

Січ

23

Застосування господарсько-процесуального законодавства

Автор: admin

Вищим господарським судом у листопаді 2009 р. і у січні 2010 р. з метою забезпечення однакової і правильної судової практики видано два інформаційні листи (вiд 27.11.2009 № 01-08/631 та від 15.01.2010 N 01-08/12) про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України. При цьому ВГС проінформував учасників господарського (і не лише господарського) судочинства про наступне:

Читати далі…