АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» КСУ

Жов

5

Майно СПД – спільна сімейна власність

Автор: Advocat

25 вересня Конституційний Суд України (КСУ) оприлюднив прийняте 19 вересня 2012 року Рішення у справі за конституційним зверненням приватного підприємства «ІКІО» щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 61 Сімейного кодексу України (далі – СК). Питання в тому, що відповідно до зазначеного положення СК, об’єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Читати далі…

Лис

20

О допустимости доказательств обвинения

Автор: Advocat

В соответствии со статьями 1-й и 3-й украинской Конституции, Украина считается демократическим, правовым государством, в котором человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность должны признаваться высшей социальной ценностью. При этом права и свободы человека и их гарантии должны определять содержание и направленность деятельности государства, а утверждение и обеспечение прав и свобод человека должно быть его главной обязанностью.

Читати далі…

Бер

7

Апелляционное обжалование определений об отказе в выдаче дубликата исполнительного листа

Автор: admin

Думаю, что не погрешу истиной, если отмечу, что вопрос исполнения судебных решений имеет для общества не менее важное значение, чем законность и справедливость самих судебных решений. Какой толк от решения суда, каким бы оно не было справедливым, если оно не исполняется? И для чего тогда вообще нужны гражданское, административное и хозяйственное судопроизводства, если решения судов – пустой звон? Но к сожалению, очень значительная часть решений судов не исполняется и в этом прямая вина государства, которое до настоящего времени не способно создать эффективную исполнительную систему.

Читати далі…

Бер

6

Апеляційне оскарження ухвал про відмову у видачі дублікатів виконавчих листів

Автор: admin

Напевне, не погрішу від істини, якщо зауважу, що питання виконання судових рішень має для суспільства не менш важливе значення, ніж законність і справедливість самих судових рішень. Адже що толку від рішення суду, яким би воно не було справедливим, якщо воно не виконується? І нащо взагалі потрібні цивільне, адміністративне і господарське судочинство, якщо рішення судів – пустий дзвін? А на жаль, дуже значна частина рішень судів не виконується і в цьому пряма вина держави, яка до цього часу не здатна створити ефективну виконавчу систему.

Читати далі…

Січ

3

Опубліковано закон про порядок розгляду «соціальних» справ

Автор: Advocat

Наш сайт ще 4 грудня повідомляв читачам, що Верховна Рада України 2 грудня прийняла багатостраждалльний закон № 2748-VI “Про внесення змін до розділу XII “Прикінцеві положення” Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо передачі справ, пов’язаних із соціальними виплатами”, тобто про порядок судового розгляду справ по соціальних виплатах, в зв’язку з Рішенням Конституційного суду України.

Читати далі…

Січ

2

Опубликован закон о порядке рассмотрения «социальных» дел

Автор: Advocat

Наш сайт еще 4 декабря сообщал читателям, что Верховная Рада Украины 2 декабря приняла многострадальный закон № 2748-VI “О внесении изменений в раздел XII “Заключительные положения” Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” относительно передачи дел, связанных с социальными выплатами”, т.е. о порядке судебного рассмотрения дел по социальным выплатам, в связи с Решением Конституционного суда Украины.

Читати далі…

Гру

29

Конституційний суд і фотофіксація

Автор: Advocat

Напевне, що дуже велика кількість українськихна русском языке автомобілістів протягом останніх 2-х років зіткнулася з дією статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП), хоча може безпосередньо про цю статтю кодексу чули далеко не всі.

Читати далі…

Гру

28

Конституционный суд и фотофиксация нарушений ПДД

Автор: Advocat

Наверное, очень не малое число украинских автомобилистов в течение последних 2-х лет столкнулась с действием статьи 14-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КпАП), хотя может непосредственно об этой статье кодекса слышали далеко не все.

Читати далі…

Гру

4

Встановлено порядок розгляду судами справ про соціальні виплати

Автор: Advocat

2 грудня 2010 року Верховна Рада України нарешті спромоглася розглянути і прийняти закон про порядок розгляду справ, які стосуються соціальних виплат, пільг, тощо. Зроблено це законом “Про внесення зміни до розділу XII “Прикінцеві положення» Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо передачі справ, пов’язаних із соціальними виплатами” (як накрутили?!).

Читати далі…

Гру

4

Установлен порядок рассмотрения судами дел о социальных выплатах

Автор: Advocat

2 декабря 2010 года Верховная Рада Украины, в конце концов, удосужилась принять закон о порядке рассмотрения дел, касающихся социальных выплат, льгот, и т.п.. Сделано это законом “О внесении изменения в раздел XII “Заключительные положения” Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” относительно передачи дел, связанных с социальными выплатами” (как накрутили?!).

Читати далі…