АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Чер

30

Виплати страхових відшкодувань по ДТП

Автор: Advocat

Законодавці змінили низку нормативних актів, пов’язаних з обов’язковим страхуванням цивільної відповідальності водіїв авто-мототранспортних засобів (ТЗ). Одною з головних новин цього закону, є право учасників ДТП, у разі відсутності шкоди здоров’ю, самостійно (без участі працівників ДАІ) оформляти ДТП з метою отримання страхового відшкодування. Зміни внесені Законом вiд 17.02.2011 р. № 3045-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування”.

Відразу слід зазначити, що ці законодавчі зміни вступають в дію не вже, а лише з 18 вересня 2011 р. Та багатьом вже слід дещо планувати, в зв’язку з новими законами, тому і слід їх роз’яснити завчасно.

Насамперед зупинимось на окремих змінах до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”. При цьому знадобиться роз’яснити і окремі норми, до яких зміни не торкнулися.

Закон тепер більш чітко визначив деякі поняття. Зокрема, визначено, що потерпілим відносно норм цього закону визнаються юридичні та фізичні особи, життю, здоров’ю та/або майну яких заподіяна шкода внаслідок ДТП з використанням ТЗ. Встановлено, що для цілей цього Закону не вважається транспортним засобом пристрій, щодо якого не встановлено коригуючий коефіцієнт залежно від типу ТЗ. Дорожньо-транспортною пригодою для цілей закону визнається подія, що сталася під час руху ТЗ, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

Цікаво, що в закону зазначено “верховенство” цього закону над іншими. Пункт 2.1 статті 2 доповнено реченням такого змісту: “Якщо норми цього Закону передбачають інше, ніж положення інших актів цивільного законодавства України, то застосовуються норми цього Закону”. При цьому, природно, виникає питання: “А як же Цивільний кодекс, який є основним актом цивільного законодавства?” Та для наших законодавців цікаві лише сіюхвилинні інтереси…

Тепер законом встановлено (пункт 17.1), що внутрішні договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються строком на один рік, адже страховика дуже не подобалися страховки, наприклад – на 6 місяців. Укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на строк менший, ніж один рік, але не менш як на 15 днів допускається виключно щодо транспортних засобів:

 •  незареєстрованих – на час до їх реєстрації,
 •  тимчасово зареєстрованих – на час до їх постійної реєстрації,
 •  зареєстрованих на території іноземних держав – на час їх перебування на території України.

Міжнародний договір “Зелена картка” може укладатися на строк 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік. Договором внутрішнього страхування протягом строку його дії може бути визначений період використання ТЗ, що не може становити менш як шість календарних місяців. Що означає останнє і для чого воно потрібно – поки що визначити важко.

При укладенні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов’язаний безоплатно видати страхувальнику спеціальний знак, що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ, та бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. У разі втрати або використання бланка повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду страховик на підставі письмової заяви страхувальника зобов’язаний безоплатно видати йому новий бланк такого повідомлення. Що робити тим, хто уклав такий договір до вступу в дію цього закону – не зрозуміло.

Особливості укладення договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

Згідно з п. 13.2 закону розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50 відсотків, якщо страхувальником є громадянин України – учасник війни, інвалід II групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер. Але тільки у випадках, якщо забезпечений транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно, а також якщо він належить цьому громадянину на праві власності. Тобто на страхування автомобілів, якими пільговики користуються по довіреності, ця норма не розповсюджується.

Як діяти у разі настання ДТП, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) визначає ст. 33 Закону. У такому випадку водій ТЗ, причетний до такої пригоди, зобов’язаний:

 •  дотримуватися передбачених правилами дорожнього руху (ПДР) обов’язків водія, причетного до ДТП;
 •  вжити заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди;
 •  поінформувати інших осіб, причетних до цієї пригоди, про себе, своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;
 •  невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону (буде далі), – МТСБУ), повідомлення про ДТП, встановленого МТСБУ зразка, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій ТЗ з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок (наприклад важке поранення під час ДТП), він має підтвердити це документально.

У разі настання ДТП за участю лише забезпечених транспортних засобів, за умови відсутності травмованих (загиблих) людей, а також за згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння, за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, ці водії мають право спільно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. У такому разі водії транспортних засобів після складення зазначеного в цьому пункті повідомлення мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформувати підрозділи ДАІ МВС про її настання. Але, у разі оформлення документів про ДТП без участі працівників підрозділів ДАІ розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, не може перевищувати максимальних розмірів, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

Водії та власники ТЗ, причетних до ДТП, власники пошкодженого майна зобов’язані зберігати пошкоджене майно (ТЗ) у такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП, до тих пір, поки його не огляне призначений страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) представник (працівник, аварійний комісар або експерт), а також забезпечити йому можливість провести огляд пошкодженого майна (транспортних засобів).

Особи, зазначені в цьому пункті, звільняються від обов’язку збереження пошкодженого майна (транспортних засобів) у такому стані, в якому воно знаходилося після ДТП, у разі якщо не з їхньої вини протягом 10-ти робочих днів після одержання страховиком (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) повідомлення про ДТП його уповноважений представник не прибув до місцезнаходження такого пошкодженого майна.

У разі оформлення працівниками ДАІ МВС відповідних документів про ДТП вони також встановлюють та фіксують необхідні відомості щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності учасників цієї пригоди і сприяють представникам страховиків (МТСБУ) у проведенні огляду місця ДТП і транспортних засобів, причетних до неї.

Страхувальник, інша особа, відповідальність якої застрахована, водій ТЗ, причетного до ДТП, особа, яка має право на отримання відшкодування (потерпілий), зобов’язані сприяти страховику та МТСБУ в розслідуванні причин та обставин ДТП, а саме:

 • надати для огляду належний їй транспортний засіб або інше пошкоджене майно,
 • повідомити страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) про всі відомі їй обставини та надати для огляду та копіювання наявні у неї документи щодо цієї дорожньо-транспортної пригоди протягом семи робочих днів з дня отримання нею відповідної інформації або документа.

На підставі письмового запиту страховика або МТСБУ підрозділ ДАІ зобов’язаний надати йому довідку про ДТП, форма та порядок видачі якої встановлюється МВС.

Заклад охорони здоров’я зобов’язаний надати довідку про тимчасову втрату працездатності (лікування), форма та порядок видачі якої встановлюється Міністерством охорони здоров’я, відомості про діагноз, лікування та прогноз хвороби потерпілого, висновки судово-медичної експертизи, а також іншу інформацію, необхідну для вирішення питання щодо здійснення страхового відшкодування або регламентної виплати.

Медико-соціальна експертна комісія зобов’язана надати документи, що підтверджують ступінь втрати професійної чи загальної працездатності потерпілого; суди та правоохоронні органи – копії наявних документів щодо обставин скоєння дорожньо-транспортної пригоди, розміру заподіяної та відшкодованої шкоди.

Всі зазначені в цьому пункті документи надаються страховикам безоплатно. Строк надання такої інформації (довідок та інших документів) органами державної влади (у тому числі судовими та правоохоронними) та органами місцевого самоврядування, медичними закладами, а також іншими юридичними особами не може перевищувати 30 днів з дня надходження запиту страховика (МТСБУ).

Страховик (страхова компанія) зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про настання події, що містить ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, у тому числі здійснити запити щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення страхового відшкодування. Протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про ДТП страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) зобов’язаний направити свого представника (працівника, аварійного комісара або експерта) на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.

Якщо представник страховика (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) не з’явився у визначений строк, потерпілий має право самостійно обрати аварійного комісара або експерта для визначення розміру шкоди. У такому разі страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) зобов’язаний відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи (дослідження).

Для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків страховиком та МТСБУ залучаються їх працівники. Страховиком, МТСБУ та потерпілими також можуть залучатися аварійні комісари, експерти або юридичні особи, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти.

Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про ДТП подає страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) заяву про страхове відшкодування. У цій заяві має міститися:

а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;

б) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, його місце проживання (фактичне та місце реєстрації) або місцезнаходження;

в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;

г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;

ґ) підпис заявника та дата подання заяви.

До заяви додаються:

а) паспорт громадянина, а в разі його відсутності інший документ, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватися особа заявника, якщо заявником є фізична особа;

б) документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником;

в) довідка про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера платника податку (за умови його присвоєння), якщо заявником є фізична особа;

г) документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день скоєння ДТП, – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, заподіяної майну;

ґ) свідоцтво про смерть потерпілого – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю потерпілого;

д) документи, що підтверджують витрати на поховання потерпілого, – у разі вимоги заявника про відшкодування витрат на поховання потерпілого;

е) документи, що підтверджують перебування на утриманні потерпілого, його доходи за попередній (до настання ДТП) календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника, – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв’язку із смертю годувальника;

є) відомості про банківські реквізити заявника (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах “а”-“ґ” цього пункту, надаються для огляду та зняття копії або в копіях, засвідчених заявником. Страховик та МТСБУ мають право вимагати для огляду оригінали зазначених документів. Решта документів надаються в оригіналі або належним чином оформленій копії. Належно оформленою копією документа є копія, посвідчена органом, установою чи організацією, що його видала, або нотаріально посвідчена або посвідчена особою, якій подається заява про страхове відшкодування.

Особа, якій подається заява про страхове відшкодування, зобов’язана надавати консультаційну допомогу заявнику під час складення заяви і на вимогу заявника зобов’язана ознайомити його з відповідними нормативно-правовими актами, порядком обчислення страхового відшкодування (регламентної виплати) та документами, на підставі яких оцінено розмір заподіяної шкоди.

Страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ), керуючись нормами цього Закону, приймає вмотивоване рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) або про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати). Рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) приймається у зв’язку з визнанням майнових вимог заявника або на підставі рішення суду, у разі якщо спір про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) розглядався в судовому порядку.

Якщо розмір заподіяної шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика, розмір страхової виплати (регламентної виплати) за таку шкоду обмежується зазначеним лімітом. У разі оформлення документів про ДТП без участі працівників ДАІ розмір страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, не може перевищувати максимальних розмірів, затверджених Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

Страховик (МТСБУ) протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності всіх вищезазначених документів, повідомлення про ДТП, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування зобов’язаний:

 • у разі визнання ним вимог заявника обґрунтованими – прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його. Якщо у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують розмір заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) не може оцінити її загальний розмір, виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється у розмірі заподіяної шкоди, оціненої страховиком (МТСБУ). Страховик має право здійснювати виплати без проведення експертизи, якщо за результатами проведеного ним огляду пошкодженого майна страховик і потерпілий досягли згоди про розмір страхового відшкодування і не наполягають на проведенні оцінки, експертизи пошкодженого майна.
 • у разі невизнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього Закону, – прийняти вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати).

Якщо ДТП розглядається в цивільній, господарській або кримінальній справі, перебіг цього строку припиняється до дати, коли страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) стало відомо про набрання рішенням у такій справі законної сили. У разі якщо заява про здійснення страхового відшкодування чи інші документи, необхідні для прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), подані з порушенням строку, встановленого цим Законом, строк прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та його виплату збільшується на кількість днів такого прострочення.

Відразу слід зазначити – що це дуже “гниленькі” норми, які за замовленням страхових компаній, явно спрямовані на затягування виплат, з використанням менталітету, а подекуди і з використанням доходячої до дурості, довірливості наших людей. Я маю на увазі приблизно таку ситуацію: закінчився розгляд цивільної або кримінальної справи, судове рішення набрало законної сили, застрахована особа принесла в страхову компанію копію вироку, віддала його тітці, або дядькові, “що сидів за цим столом” і задоволений собою чикає на страхове відшкодування… І так чикає декілька місяців, потім приходить, а йому кажуть: не бачили ми Вашого документу. І йде людина – як, опльована, ще раз збирати документи, а працівники страхової компанії хіхікають позаду…

Задля уникнення таких ситуацій, не можна віддавати страховикам жодного документу (ще раз підкреслюю – жодного!) без документального оформлення такої передачі. Даєте заяву: робіть копію, хай на ній відповідальна особа страхової компанії розпишеться про отримання. Якщо до заяви додаєте додатки – вони повинні бути зазначені у заяві, а відповідальна особа повинна розписатися в тому, що вона отримала заяву з додатками. Не вірте доброзичливості і лагідності працівників страхових компаній. Їх вчать такими бути, але дуже часто також вчать і дурити людей. Власники страхових компаній створюють їх не для того, щоб виплачувати страхові відшкодування, а для того, щоб отримувати від Вас кошти і намагатися більшість цих коштів залишити на свої власні потреби. На жаль, страховий бізнес в Україні похвалитися порядністю поки що не може і в більшості випадків страховики роблять все, щоб затягнути виплати, або взагалі уникнути їх.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення по заяві страховик (МТСБУ) зобов’язаний направити заявнику письмове повідомлення про прийняте рішення.

У разі якщо відповідальними за заподіяння неподільної шкоди взаємопов’язаними, сукупними діями є декілька осіб, розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за кожну з таких осіб визначається шляхом поділу розміру заподіяної шкоди на кількість таких осіб.

Якщо ДТП сталася за участю декількох транспортних засобів, що перебували у з’єднанні між собою (у складі одного транспортного составу або під час буксирування із застосуванням жорсткого зчеплення чи з частковим навантаженням буксируваного ТЗ на платформу або на спеціальний опорний пристрій), виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком, який уклав договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності щодо тягача, а в разі якщо цей тягач незабезпечений, регламентна виплата здійснюється МТСБУ.

Виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється безпосередньо потерпілому (іншій особі, яка має право на отримання відшкодування) або погодженим з ним особам, які надають послуги з ремонту пошкодженого майна, сплатили страхове відшкодування за договором майнового страхування (крім регламентної виплати, передбаченої підпунктом “а” пункту 41.1 статті 41 цього Закону), лікування потерпілих та інші послуги, пов’язані з відшкодуванням збитків.

Страховик здійснює компенсацію витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, а МТСБУ компенсує витрати особи, звільненої від цього виду обов’язкового страхування або відповідальність якої застрахована іноземною страховою компанією відповідно до умов Міжнародної системи автомобільного страхування “Зелена картка”, за умови, що такі витрати здійснюються за згодою страховика (МТСБУ). У компенсації витрат може бути відмовлено повністю або частково, якщо такі витрати здійснені без попереднього погодження із страховиком (МТСБУ).

Виплата страхового відшкодування (регламентна виплата) здійснюється шляхом безготівкового розрахунку. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) з вини страховика (МТСБУ) особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє протягом періоду, за який нараховується пеня.

Страхувальником або особою, відповідальною за завдані збитки, має бути компенсована сума франшизи, якщо вона була передбачена договором страхування.

Підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) є:

 • навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія транспортного засобу або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на осіб, дії яких пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, вчинені у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або під час захисту майна, життя, здоров’я. Кваліфікація дій таких осіб встановлюється відповідно до закону;
 • вчинення особою, відповідальність якої застрахована (страхувальником), водієм ТЗ умисного злочину, що призвів до страхового випадку (події, передбаченої статтею 41 цього Закону);
 • невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов’язків, визначених цим Законом, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт ДТП, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди;
 • неподання заяви про страхове відшкодування впродовж одного року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров’ю або життю потерпілого, з моменту скоєння ДТП;
 • одержання страхувальником повного відшкодування шкоди за договором майнового страхування від особи, яка її завдала.

Незадовільне фінансове становище страховика (МТСБУ) не є підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати).

Рішення страховика про відмову у здійсненні страхової виплати повідомляється страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. Рішення страховика (МТСБУ) про здійснення або відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) може бути оскаржено страхувальником чи особою, яка має право на відшкодування, у судовому порядку.

Зміни до цього Закону набирають чинності через шість місяців з дня його опублікування. Опублікований він був у газеті “Голос України” 18 березня і таким чином вступає в дію з 18 вересня 2011 року. Зрозуміло, що різним органам для забезпечення дії цього закону потрібно ще розробити і ввести в дію купу інструкцій, зразків документів, тощо.

В цілому Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” можна побачити на сайті Верховної Ради України.

В наступному матеріалі будуть розглянуті питання регресних позовів страховиків і МТСБУ.

______________________________________________________________

Публікація – червень 2011 р.коментарів 50

 1. Геннадий :

  Здравствуйте, Олег Петрович! Подскажите, пожалуйста, что происходит с суммой выплаченного страхового возмещения в отношении признания её доходом физического лица на основании норма Налогового кодекса. У меня ситуация следующая: ДТП произошло в августе 2010 года. В связи с тем, что рассмотрение дела страховой компанием затягивалось, я отремонтировал автомобиль за свои средства. В декабре 2011 года мне страховая компания выплатила сумму страховки в размере предела, хотя акт оценки практически в два раза был больше по сумме оценки эксперта самой страховой компании. ГНИ мо месту моей регистрации утверждает, что это доход и я должен подать декларацию с указанием в строке “прочие доходы” суммы страхового возмещения. Подскажите – так ли это, ведь это компенсация материального ущерба, но документы по расходам у меня за позапрошлый год, а доход получен в прошлом.
  Заранее спасибо.

 2. admin :

  Геннадий: соберите все документы и покажите адвокату по месту жительства. В такой ситуации при удаленном доступе можно ошибиться.

 3. Снежана :

  Здравствуйте.Ситуация следующая, ДТП произошло 27.01.12г., решение суда ( от 28.02.12г.) и заявление на компенсацию ущерба подали в страховую компанию 28.03.12г.. По идее до 28.06.12г. СК должна была выплатить деньги, но до 05.07.12 пока что их нет. Я знаю, что за просрочку выплаты СК должна оплатить нам пеню, но к сожалению, не могу разобраться в ее размере.Сумма выплаты составляет 30200грн. Помогите, пожалуйста, хоть примерно в цифрах высчитать сумму пени ( предположим, что СК выплатила нам деньги 06.07.12г.)и стоит ли требовать от СК и ее выплаты.

 4. admin :

  Снежанна, извините, но я не бухгалтер. Обратитесь в районное статуправление. Их расчет, к тому же, будет официальным документом, который можно использовать в суде.

 5. Петро :

  Доброго дня.Підскажіть будь-ласка чи має право страхова віднімати 50% від вартості запчастин, які потрібно міняти (переднє крило)по причині зношення.Автомобіль 2008р.в., пробіг 80тис. Якими статтями я можу керуватись? Дякую.

 6. admin :

  Петро: це залежить від змісту договору страхування і результатів оцінки суми завданого матеріального збитку. У оцінку закладаються критерії зношеності автомобілю. Якщо вони там вже були закладені, то повторно зменшувати вартість запчастин не правильно.

 7. Андрей :

  Доброго дня!!! 31.05.2012 р. Сталося ДТП. Протокол не складався, так як за моїм клопотанням справу направили в експертно-технічну комісію. Висновок прийшов звідти 14.06.12 р. не на мою користь. Подав заяву на повторний розгляд, так як з цим висновком не був згідний. Справа затягнулася, і на мене так і не склали в 2-х місячний термін протокол. Якщо на мене буде подано цивільний позов і буде рішення суду, ци зможу я по цій поставі від страхової компанії вибити кошти постраждалій особі????? Наперед дякую.

 8. admin :

  Андрей, Ваше питання викладене недостатньо зрозуміло: яка страховка, яке відношення маєте Ви до цієї страховки і яке потерпілий, в зв”язку з чим особа визнана потерпілим, тощо?

 9. Леонид :

  Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста имеет ли право страховая компания выплачивать меньшую сумму, чем та, которую она сама установила при осмотре повреждений автомобиля и расчетах, если я отремонтировал автомобиль у специалистов в гаражах, которые мне накладные или чеки предоставить не могут, а запчасти брал на разборке, тоже не всегда по чекам.
  Заранее спасибо

 10. admin :

  Леонид: за минусом франшизы, хотя, я не знаю, что у Вас там в договоре со страховой предусмотрено. Вообще-то, это не основание для уменьшения. Вы же и сами имеете право ремонтировать свой автомобиль

 11. Леонид :

  Спасибо большое за ответ

 12. Леонид :

  Здравствуйте!
  Подскажите пожалуйста, как считается указанный в п.36 Закона о страховании крайний срок выплат 90 дней с дня подачи заявления на выплату – по календарным дням или только рабочим ?
  Заранее спасибо за ответ.

 13. admin :

  Леонид: если не написано: “рабочие”, значит – календарные

 14. Леонид :

  Спасибо

 15. Сергій :

  Сьогодні сталась аварія, ТЗ застраховано. Питання наступного змісту: Якщо я винний у скоєнні ДТП, чи виплачує Страхова компанія кошти на ремонт обох ТЗ.
  Цікавить саме це питання, а не розмір чи порядок виплат. В договорі цього не зазначено. Я правильно розумію, що Страхова компанія для цього і слугує, щоб покривати страхові випадки, навіть якщо я винний?
  Заздалегідь дякую.

 16. Татьяна :

  Здравствуйте! Я являюсь потерпевшей стороной в ДТП. Сумма ущерба превышает р-р франшизы виновника. Страховая компенсирует свою часть, но виновник отказывается от выплаты- хочу подать в суд о возмещении материального ущерба с виновника ДТП.Какие документы мне следует собрать и какие сборы и налоги заплатить? Заранее спасибо!

 17. admin :

  Сергій: ви не зазначили навіть вид договору страхування

 18. admin :

  Татьяна: документы, которые подтверждают причиненный Вам мат. ущерб и сумму выплаты от страховой компании. По суд. сбору – https://ukr-advokat.org.ua/новий-закон-про-судовий-збір/

 19. Валентина :

  Добрый вечер! Ситуация следующая. Мы потерпевшая сторона ДТП. Машина разбита очень сильно. Скорее всего (экспертной оценки еще не было) будет полный “тотал”. Естественно, страховая откажется ремонтировать. Мы хотим, чтобы возместили нам стоимость машины. Будут ли из этой суммы удерживаться какие-то налоги или другие суммы. Если да, то укажите, пожалуйста, на основании чего (закон, постановление и т.д.)Спасибо.

 20. admin :

  Валентина: с таких сумм не должны удерживаться налоги (ст. 165.1.27 Налогового кодекса Украины). Детальнее, условия освобождения от налогообложения по этой статье смотрите сами http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1350481011222999

 21. Татьяна :

  Пожалуйста, уточните: У Вас по ссылке написано 2 варианта: 1. “1. За подання до суду:
  1) позовної заяви майнового характеру – 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів заробітної плати. Тобто, з 1.11.2011 р. – не менш ніж 188,20 грн. (поки – не менш ніж 51 грн.) і не більше 2823,00 грн. (поки – не більше 1700 грн.);”
  И далее: “3. За подання до адміністративного суду:
  1) адміністративного позову:
  майнового характеру – 1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат;”
  Какой пункт необходим мне?
  Необходимо ли оплачивать материально-техническое обеспечение?
  Документы, необходимые для подачи иска в суд по указанной Вами ссылке не обозначены, пожалуйста, дайте уточнения по этому вопросу! Заранее благодарна за ответ!

 22. admin :

  Татьяна: у Вас иск не административный, а гражданский, поэтому – 1-й вариант. Только имейте в виду, что в этом году берется размер минимальной зарплаты 1073 грн.

 23. Артур :

  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня договор КАСКО на кредитный автомобиль. Произошла авария, автомобтль сильно повреждён. Подал заявление в страховую, автомобиль перевезли на авторизированое СТО-центр выплат и сказали ждать. В какие сроки должан быть проведена експертная оценка ущерба, как я узнаю размер ущерба, размер страховой выплаты, в какой срок и кому будет произведена выплата?

 24. admin :

  Артур: почитайте статью. Там написано все, что есть по этому вопросу. Добавить мне нечего

 25. Валентина :

  Добрый вечер! Помогите разобраться в следующей ситуации. Заявление о ДТП написали в страховую компанию виновника 26.11.2012. Эксперт СК оценил сумму ущерба выше стоимости авто (“тотал”). Суд по ДТП будет только 11.01.2013. Согласно ст. 35 Закона “О страховании…” мы должны написать заявление о выплате суммы ущерба на протяжении 30 дней с дня уведомления о ДТП. Но нам не дают сумму калькуляции стоимости остатка машины, аргументируя это тем, что это будет известно после суда. Только сказали, что есть человек, который хочет купить эти остатки. Получается, мы не можем принять решение, или отдавать СК машину и получать полную стоимость авто, или оставить себе автомобиль и получить разницу. Поэтому возникает вопрос: МОЖНО ЛИ НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ ПОЗЖЕ С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО СУД ЕЩЕ НЕ СОСТОЯЛСЯ (укажите, пожалуйста, статью закона). Спасибо

 26. admin :

  Валентина: ответ на этот Ваш вопрос Вам дан под таким же Вашим вопросом на русскоязычной страничке https://ukr-advokat.org.ua/страховые-возмещения-по-дтп/

 27. Влад :

  Что делать,в августе 2012 произошло ДТТ. В мой автомобиль, нарушив правило проезда равнозначных перекрестков (помеха справа) врезался Москвич, причинив мне ущерба на более 35,000грн. Он был застрахован по ОСАГО в СК Добробут.В сентябре 2012 был суд, его признали dиновником ДТП, оштрафовали на 340 грн. После суда, я подал в его СК все необходимые документы, а сам за свои деньги, взявшие в кредит отремонтировал свой автомобиль. Прошло 3 месяца с момента подачи документов в СК, но от СК ни ответа ни привета, в Кривом Рогу закрылись все их филиалы, в Киевском офисе отвечают что все выплаты СК Добробут заморожены.
  Еженедельно созванивался со Ск на протяжении всех 3-х месяцев я понял, что мои документы за весь срок скорее всего даже не рассматривались. 15.11 2012 обращался в письменном виде к Моторо транспортное бюро, Госфинуслуг Украины, но ниоткуда не получил ответа. №дела 4862

 28. admin :

  Влад:обратитесь к адвокату по месту жительства. Он может сделать адвокатские запросы и вооще решить – что делать дальше.

 29. Владимир :

  Здравствуйте. Спасибо, что разъясняете людям их права. Уточните, пожалуйста, что может быть, если я подал заявление позже 30 дней. Я не знал об этом ограничении. Жаль конечно.

 30. Юра :

  Здравствуйте.Произошло ДТП в 2009 году.Меня признали виновником.Страховая компания нащитала потерпевшей стороне 85 000тис.грн.Моя сраховка выплатила 25000тис.грн. а у потерпевшого машына не застрахована.Тепер он в 2012 году подал в суд на возмищения разницы по начисленой сумме у размере 60000тис.грн.Подскажыте правомерность.
  Заранее благодарен за ответ!

 31. admin :

  Владимир, это может быть основанием для отказа Вам в выплате

 32. admin :

  Юра, вполне может быть, что это правомерно

 33. Владимир :

  Спасибо.

 34. Сергей :

  Здавстуйте. Произошло ДТП 1.12.2012,сразу же звонили на гарячую линию страховой компании, позже была сделана (по не знанию) усная заява. В страховой компании сказали заява пишеться только после признания виновной стороны, но до сих пор о ДТП, писменно, страховая компания не уведомлена. Подскажите, что делать?

 35. admin :

  Сергей, уже не знаю. Вас в страховой компании обманули, но обманули успешно.

 36. Сергей :

  Сбасибо. Есть еще один вопрос, управлял автомобилем не я (водитель был трезвый), я владелец и был пасажиром, кто несет ответственность в таком случае (какая моя степень материальной ответственности)?
  Заранее благодарен.

 37. admin :

  Сергей, в данном случае все зависит от желания потерпевшего. Он имеет право обратиться с иском к Вам, как к владельцу источника повышеной опасности, а а может и к виновнику ДТП и к Вам солидарно. А может только к виновнику ДТП. Если обратится к Вам, Вы уже потом имеете право обращаться с регрессным иском к виновнику ДТП о взыскании выплаченной Вами суммы

 38. Игорь :

  В марте 2012г.я фигурировал как потерпевший по цывилке,выплата состоялась.В октябре 2012 оформили “европротокол”(повреждено ЛФП),я потерпевший,виновник с иной СК,возмещения пока нету.Обязан ли я извещать СК,при оформлении “европротокола” о предыдущем ДТП? И если на протяжении года в тебя вьедут несколько раз расчитывать на одно страховое возмещение?

 39. admin :

  Игорь, обязанность информирования зависит от содержания Вашего договора с СК. Возмещения по количеству ДТП не ограничены.

 40. ЛЮДМИЛА :

  Добрый день! Сейчас выбираю СК хочу оформить КАСКО. СК на которой остановила свой выбор (пока) в договоре указывает срок на принятие решения о выплате – 15 рабочих дней. А про саму выплату ( про сроки по выплате после принятия решения) нет ни слова. Прокомментируйте пожалуйста.

 41. admin :

  ЛЮДМИЛА, а что тут комментировать? Не нравятся условия договора, требуйте внесения дополнений, или идите в другую страховую

 42. ЛЮДМИЛА :

  Спасибо. Дело в том что условия в принципе нравятся. Смущает только этот нюанс. У меня нет опыта и я не знаю важный ли это момент. Может существуют какие то общие сроки предусмотренные Законом?

 43. admin :

  ЛЮДМИЛА, по законодательным срокам все написано в статье. А относительно условий, то это и есть – самое главное.

 44. юля :

  8 листопада 2012р. ми потрапили в ДТП. Нас визнали винуватцями ДТП, в судовому порядку нам було вирішено оплатити штраф в розмірі 367 грн. Зараз страхова компанія потерпілого вимагає сплатити їм 4000грн. Чи мають вони на це право?

 45. admin :

  юля, в залежності від обставин, таке цілком можливо

 46. Ирина :

  Здравствуйте, меня интересует такой вопрос: после наступления ДТП эксперт вычислил сумму материального ущерба 68 000 грн, СК выплатила 33 тис., по договору автогражданки максимальная сумма к выплате 50 000 тис, я прошу у представителей СК копию акта о страхом случае и документы, опираясь на какие они просчитали сумму мат.ущерба, согласно ст.35 п.3.. Они мне в этом отказываю, я писала заявление о выдачи документов, сказали что заявление сложено не по форме (какая должна быть форма?), писала жалобы в МТСБУ, АСУ, Госфинуслуги, никто не дал мне ответа. Мне требовать эти документы в судовом порядке?

 47. admin :

  Ирина, подавайте в суд иск к страховой и к виновнику ДТП, прилагайте копии Ваших обращений. По поводу игонорирования Вашего обращения МТСБУ напишите жалобу в прокуратуру. Можно сразу в Генеральную, а они пускай разбираются – кто будет заниматься.

 48. Ирина :

  Спасибо!

 49. Александр :

  Здравствуйте! У меня ситуация следующая. Пол года назад произошла авария, виновники были застрахованы, но страховая сейчас отказывается выплачивать сумму, объясняя это тем, что она банкрот. Имею-ли я право теперь подать иск на виновную сторону, или ихняя застрахованость избавила их от материальной ответственности? И каким законом они могут защищаться?
  Заранее Вам благодарен.

 50. admin :

  Александр, в любом случае имеете право, то Вы должны сначала выяснить, не должно ли провести выплаты МТСБУ. Больше я Вам не скажу, такие вопросы удаленными консультациями не решаются. Обратитесь к адвокату по месту жительства