АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лют

17

Доказування порушень в мережі Інтернет

Автор: admin

В Україні останніми роками набувають усе більшої гостроти проблеми захисту прав інтелектуальної власності, оскільки масштаби порушення цих прав стрімко зростають. При цьому, значна частина цих порушень вчиняється з використанням мережі Інтернет. Та у всесвітній мережі порушують не лише інтелектуальні права. Там вчиняються також і крадіжки чужого майна, розповсюдження недостовірних відомостей, які порушують честь і гідність фізичних та юридичних осіб, незаконна торгівля зброєю, наркотиками, інші дрібні і значні порушення права.

В зв`язку з цим все частіше виникає, наприклад, проблема компетентного та належного дослідження і фіксації змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, що дозволяє формувати офіційні письмові докази ймовірних порушень прав інтелектуальної власності, а також поширення недостовірної інформації у мережі Інтернет (інцидентів), інших порушень. В Україні це питання поки що на законодавчому рівні не врегульовано.

На сьогоднішній день розміщення інформації на веб-сайтах фіксується та підтверджується наступними засобами: проста роздруківка сторінки веб-сайту або її скріншотів; проведення огляду доказів судом як процесуальна дія; надання в суд висновку експерта; акт огляду веб-сайту з додатком фотографій (скріншотів) сайту, який здійснено та звірено адвокатом. Але, далеко не завжди це давало бажаний результат через законодавчу неврегульованість цього питання і різне відношення судів до таких способів фіксації та до їх оцінки. Тому, наприклад, дехто використовував ще більш складні підходи, як то звернення до російських чи білоруських нотаріусів, які давно вже мають право на фіксацію змісту веб-сторінок і посвідчені ними документи визнаються в Україні, як будь які нотаріальні посвідчення. Але навіть цей спосіб не можна віднести до достатньо ефективного засобу, зокрема, через існування великої кількості технологічних механізмів введення в оману.

Другою з основних проблем при захисті порушень прав у мережі Інтернет є ідентифікація належного відповідача та достатньо повне формування доказової бази. Посилює ці проблеми те, що інформація у мережі Інтернет може бути видалена порушником у будь-який момент, що неабияк ускладнює виконання позивачем обов’язку доведення факту її поширення.

Правоохоронні органи, суди та інші зацікавлені особи до нещодавнього часу намагалися вирішувати ці питання через так зване Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (UANIC) – вповноважена організація з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. Це недержавне об’єднання (ОП УМІЦ) здійснює свої повноваження у відповідності до Статуту, вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2003 р. № 447-р “Про адміністрування домену .UA”, умов статті 56 Закону України “Про телекомунікації”, а також у відповідності до Угоди від 22.01.2004р. про врегулювання відносин, пов’язаних із адмініструванням адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, що була укладена між ОП УМІЦ та Державним комітетом України з питань зв’язку та інформатизації.

В минулому – 2016 році ОП УМІЦ виступило ініціатором запровадження на базі Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” проекту “Центр компетенції”, діяльність якого спрямована головним чином на захист прав у мережі Інтернет.

Як повідомляє ОП УМІЦ, клієнти Центру компетенції матимуть можливість отримати послугу комплексного характеру – від фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет за допомогою он-лайн сервісу “WEB-FIX” (предмет фіксації – доменні імена, торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування, аудіо-, відео-, текстові, графічні файли, листування, архіви тощо) до захисту прав у разі виникнення Інтернет-спорів, а саме:

  • доменних спорів – через недобросовісне використання доменних імен, які відтворюють або імітують торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в світі особи, раніше зареєстроване доменне ім’я;
  • спорів, пов’язаних із захистом прав на об’єкти права інтелектуальної власності – через порушення авторського права та/або суміжних прав, інших прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет (зокрема, торговельних марок, фірмових найменувань);
  • спорів про захист гідності та честі фізичних осіб, а також ділової репутації фізичних та юридичних осіб – через порушення особистих немайнових прав осіб внаслідок поширення про них недостовірної інформації у мережі Інтернет.

Експертні висновки, сформовані в результаті надання послуг по фіксації і дослідженню змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, можуть використовуватись в якості доказів порушення прав у мережі Інтернет при захисті таких прав як в судовому, так і в досудовому порядку, в тому числі із застосуванням процедури медіації.

_____________________________________________

Публікація – лютий 2017 року

 Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *