АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Бер

23

Міжнародні суди і перегляд справ за винятковими обставинами

Автор: Advocat

Верховна Рада України Законом вiд 11.02.2010 № 1876-VI внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо підстав перегляду судових рішень. Такі зміни пов’язані з більш повноцінним застосуванням рішень міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною.

При цьому, зокрема, у першу частину статті 400-4 Кримінально-процесуального кодексу України (КПК) доповнено пунктом 3, згідно з яким відтепер, “встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом” є підставою для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження.

У статті 400-9 УПК після частини другої вставлено нову частину, згідно з якою: “Клопотання про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 400-4 цього Кодексу, вправі подавати особа, на користь якої міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, винесено рішення, яким встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, її захисник чи законний представник. Таке клопотання може бути подано протягом одного місяця з дня сповіщення в установленому законом порядку зазначених осіб про набрання рішенням міжнародної судової установи статусу остаточного“. Не зрозуміло лише, якими саме законами України регулюється порядок повідомлення “зазначених осіб” про остаточність статусу міжнародного судового вердикту?

Аналогічні зміни внесено до Господарського процесуального кодексі України (ГПК). Зокрема, пункт 4 статті 111-15 викладено у такій редакції: “на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом” Верховний Суд України переглядає у Касаційному порядку рішення і ухвали Вищого Господарського Суду України. При цьому, відповідно до змін, внесених у статтю 111-19 ГПК, “Скасування судових рішень Вищого господарського суду України здійснюється за наявності підстав, визначених статтею 111-15 цього Кодексу“.

У Цивільному процесуальному кодексі України (ЦПК) пункт 2 частини першої статті 354 тепер дозволяє Верховному Суду України у зв’язку з винятковими обставинами переглянути судові рішення після їх перегляду у касаційному порядку, якщо вони оскаржені з мотивів “встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом“.

Не забув законодавець і про Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ). Відтепер, згідно пункту 2 частини першої статті 237 “встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом” є підставою для перегляду судових рішень Верховним Судом України за винятковими обставинами. При цьому, згідно змін у частині третій статті 243 КАСУ, “Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом“.

Все це цікаво, красиво, але нажаль, закон не прожив і місяця. Вбивство новонародженого здійснив Конституційний суд України (КС), який 11 березня 2010 року виніс Рішення у справі N 1-1/2010 (N 8-рп/2010) за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів “найвищий судовий орган”, “вищий судовий орган”, “касаційне оскарження”, які містяться у статтях 125, 129 Конституції України. КС вирішив, що в аспекті конституційного подання конституційне положення “забезпечення … касаційного оскарження рішення суду” (ст. 129 Конституції), “означає лише одноразове касаційне оскарження та перегляд рішення суду; законом можуть бути передбачені й інші форми оскарження та перегляду рішень судів загальної юрисдикції“.

Крім того, КС вказав у Рішенні, що визначення у частині третій статті 125 Конституції України вищих судів як вищих судових органів спеціалізованих судів означає, що вищі суди здійснюють повноваження суду касаційної інстанції стосовно рішень відповідних спеціалізованих судів. При цьому, визначення у частині другій статті 125 Конституції Верховного Суду України як найвищого судового органу означає, що конституційний статус Верховного Суду України не передбачає наділення його законодавцем повноваженнями суду касаційної інстанції щодо рішень вищих спеціалізованих судів.

Таким чином, враховуючи, що на цей час перегляд за винятковими обставинами є різновидом касаційного перегляду, фактично, з моменту винесення зазначеного Рішення Конституційним судом, повторне касаційне оскарження і касаційний перегляд Верховним Судом рішень, які вже розглядалися в касаційному порядку вищими спеціалізованими судами, або самим Верховним судом (по КПК і ЦПК), через нововиявлені, виняткові та подібні обставини по КПК, ЦПК, ГПК і КАСУ є неконституційними. Як ці норми кодексів будуть застосовуватися надалі – не зрозуміло. Щоправда, КС вказав на можливість встановлення законами інших форм оскарження, але це повинно бути вирішено законом. А коли депутати вигадають новий вид оскарження і перегляду, коли закон буде прийнятий – не відомо.

А тому, судові рішення міжнародних інстанцій мусять зачекати…коментарі 4

 1. Добрый день! С наступающими праздниками!
  Как работает ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статей 361 і 362 Цивільного процесуального кодексу України щодо підстав перегляду рішення чи ухвали суду, а именно 21) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення”;
  Обязательно совершения преступления? Или может применение не того законодательного акта, который действовал на момент спорных правоотношений, что привело к принятию не законного решения, которое было отменено апелляционным судом? Куда можно подать подобную жалобу?
  Еще один момент. Очень хотелось бы знать Ваше мнение. Если подать в ВС косационную жалобу о пересмотре по исключительным обстоятельствам, предоставив в обоснование http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99
  Я не могу найти ничего подобного. Они не учли изменения закона. Не обратил внимания ВСС на то, что норма закона уже существовала (они даже не читали жалобу, просто не приняли к производству), хотя апелляционный применил ту норму, что была принята позже.

 2. admin :

  Луиза Петровна: применение этой нормы возможно после осуждения судьи (вынесения относительно него обвинительного приговора по уголовному делу) за вынесение заведомо неправосудного решения. Простая отмена апел. судом решения судьи ничего в этом плане не решает.
  По пересмотру по исключительным обстоятельствам можно пробовать, но если Вы укладываетесь в сроки, установленные для подачи заявления о пересмотре

 3. Спасибо. То-есть Вы думаете можно попробовать приложить решение конституционного суда? Эта статья не упоминается в решении апелляционного. Апелляционный вообще не применил ни одной статьи материального права.Только 303 ЦПК и 58, которые к пересмотру по исключительным не имеют отношения. Аналогичных дел нет. Только рассмотренные районными судами есть с аналогичными статьями. Апелляционный допустил грубейшее нарушение процессуального права, а ВСС не принял. Я не верю, что они даже читали. Иначе взяли бы.

 4. admin :

  Луиза Петровна: просто прилагать решение КСУ нет смысла. Надо в тексте заявления о пересмотре ссылаться на положения решения КСу. Детальнее я Вам ничего сказать не могу, поскольку ситуация мне не достаточно ясна.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *