АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Тра

19

Новий порядок оскарження актів, дій і бездіяльності вищих органів державної влади і управління

Автор: Advocat

Верховна Рада України, намагаючись дещо поправити законодавчо передбачений порядок оскарження в порядку адміністративного судочинства, досить суттєво змінила деякі положення Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ), внесла доповнення і зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП) та до Закону України “Про вищу раду юстиції”. Напевне це пов’язано з тим, що існуючи до цього часу положення законів (насамперед – КАСУ), на думку законодавців, надавали громадянам занадто багато прав і можливостей на оскарження актів, дій і бездіяльності вищих органів державної влади і управління.

Внаслідок прийняття Закону вiд 13.05.2010 № 2181-VI, який називається: “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження”, головні зміни спіткали КАСУ.

Зокрема, у статті 18 частину другу після слів “посадова чи службова особа” доповнено словами “крім випадків, передбачених цим Кодексом, та”. Це означає, що тепер окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.

Частину четверту ст. 18 викладено в такій редакції: “Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції“. Тобто, тепер оскаржувати акти, дії та бездіяльність Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції можна виключно до Вищого адміністративного суду. Це не дуже добре, адже суттєво обмежує реальні можливості оскарження. Хоча, слід зазначити, що більшості громадян така постановка питання напевне буде до вподоби, адже нашим громадянам дуже подобається скаржитися відразу “на самий верх”, хоча це як правило лише затягує вирішення питання по суті. Але подобається – і все тут…

У статті 19 КАСУ частину другу доповнено словами “крім справ з приводу оскарження актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, які стосуються інтересів конкретної особи”. Тобто, тепер, адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача, крім справ з приводу оскарження актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, які стосуються інтересів конкретної особи.

На практиці, тепер вже не буде можливості оскаржити в Окружний адміністративний суд укази Президента, в тому числі такі, як, наприклад, про надання Шухевичу і Бандері звань Героїв України.

Частину третю статті 19 КАСУ викладено в такій редакції: “Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених цим Кодексом, адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ”. Тобто, якщо хочете оскаржити акт всеукраїнської дії, або поскаржитися на посольство, дома Вам вже це не вдасться – їдьте до Києва. Та і дійсно, коли там державним службовцям кататися по Україні через всілякі оскарження? Хай позивачі самі катаються, свідків та представників своїх возять, гроші тратять. Може поїздять – та надоїсть… Фактично з КАСУ прибрано майже останнє, що при його прийнятті декларувалося – як закон на захист інтересів народу перед органами державної влади і управління. Тепер це Кодекс суто для обслуговування інтересів влади і наближених до неї осіб, хоча в реальності він і раніше слугував насамперед цим інтересам.

З частині першої статті 24 КАСУ виключено слова “Президента України”. Та це то саме: акти, дії і бездіяльність Президента не можна оскаржувати в окружному адмінсуді.

Частину п’яту статті 117 викладено в такій редакції: “Не допускається забезпечення позову шляхом: 1) зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції та встановлення для них заборони вчиняти певні дії; 2) зупинення рішень Національного банку України щодо призначення та здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії тимчасовому адміністратору, ліквідатору банку або Національному банку України при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку”. Тобто, не допускаються ні які з можливих у таких випадках види забезпечення позову. Хоча, вірогідно, це частково виправдано, адже так можна паралізувати будь яку діяльність органів державної влади.

Статтю 171 КАСУ про особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень теж викладено в новій редакції. Зауважимо, що це була одна з самих цікавих і дієвих статей КАСУ. Не будемо цитувати всю її нову редакцію, а звернемо увагу на розбіжності між старою і новою редакцією, тим більше, що вони знову ж стосуються виключно оскарження законності постанов Верховної Ради України, указів та розпоряджень Президента України. Зокрема, тепер, на відміну від попередньої редакції, правила, що встановлені цією дуже важливою статтею не поширюються на розгляд адміністративних справ щодо законності таких актів.

Але кодекс доповнено статтею 171-1 про особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції. Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо: законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України; актів Вищої ради юстиції; дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції. Такі акти, дії та бездіяльність оскаржуються до Вищого адміністративного суду України (ВАСУ). Для цього у ВАСУ створюється окрема палата (яку буде легше контролювати).

У разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта Верховної Ради України, Президента України ВАСУ зобов’язує відповідача опублікувати про це оголошення. Оголошення публікується з дотриманням вимог, встановлених частинами третьою – п’ятою статті 171 цього Кодексу. Якщо оголошення опубліковано своєчасно, вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд справи. Адміністративна справа щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції вирішується колегією суддів у складі не менше п’яти суддів протягом розумного строку, але не пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на один місяць.

ВАСУ за наслідками розгляду справи може: визнати акт Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції незаконним повністю або в окремій його частині; визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції протиправними, зобов’язати Верховну Раду, Президента України, Вищу раду юстиції вчинити певні дії. У разі визнання незаконним і нечинним нормативно-правового акта резолютивна частина постанови суду невідкладно публікується відповідачем у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної сили. Рішення ВАСУ щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

Щодо змін у Законі України “Про Вищу раду юстиції”, то це буде окремою темою.Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *