АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лют

25

Новини у сфері боротьби з обігом наркотиків

Автор: Advocat

Пленум Верховного Суду України вирішив внести деякі зміни в свою Постанову від 26 квітня 2002 року N 4 “Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”. Постанову про внесення змін було прийнято 18.12.2009 р.

При цьому Пленум вирішив, що при розгляді справ про злочини, предметом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, обладнання, призначене для виготовлення цих засобів, речовин, їх аналогів, або прекурсори (статті 305 – 320 Кримінального кодексу України, суди мають керуватися законами України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” (далі – Закон “Про наркотичні засоби …”), “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” (далі – Закон “Про заходи протидії незаконному обігу …”), Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – Перелік), який затверджується та змінюється Кабінетом Міністрів України, а також Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу (далі – Таблиці), що затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Пленум звертає увагу судів, а відповідно і всіх сторін кримінального судочинства, що Законом “Про наркотичні засоби …” регулюються суспільні відносини у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначаються порядок, умови та особливості здійснення діяльності, пов’язаної з таким обігом. При цьому, в разі, коли міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, застосовуються правила міжнародного договору.

Пленум роз’яснює також, що Законом “Про заходи протидії незаконному обігу …” передбачено систему заходів, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повноваження відповідних державних органів щодо протидії такому обігу, в тому числі і щодо контрольованої поставки та оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

За змістом Закону “Про наркотичні засоби …” під незаконним виробництвом наркотичних засобів та (або) психотропних речовин слід розуміти всі дії, пов’язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують, здійснені всупереч установленому законом порядку.

Пленум конкретизував кваліфікуючи ознаки складів злочині, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів:

·серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин слід розуміти виробничий процес, спрямований на отримання партій наркотичних засобів, психотропних речовин за відповідною технологією, стандартом, зразком;

·незаконне виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин – це всі дії (включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів і психотропних речовин чи їх переробку), здійснені всупереч встановленого законом порядку, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини;

·під незаконним виготовленням прекурсорів слід розуміти процес їх одержання з відповідної вихідної сировини будь-яким способом, у будь-якому вигляді (порошку, рідини, суміші тощо), приготування шляхом змішування різних хімічних препаратів або хімічного синтезу (реакції);

·незаконне виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин утворює закінчений склад злочину з моменту, коли почали вчинятися дії, спрямовані на одержання таких засобів чи речовин, готових до вживання, або на рафінування чи підвищення у препаратах їх концентрації;

·незаконним придбанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів необхідно вважати їх купівлю, обмін на інші товари або речі, прийняття як плати за виконану роботу чи надані послуги, позики, подарунка або сплати боргу, привласнення знайденого. Під незаконним придбанням розуміється також збирання залишків наркотиковмісних рослин на пожнивних земельних площах після зняття з них охорони, на земельних ділянках громадян, а також збирання таких дикорослих рослин чи їх частин на пустирях. Не визнається незаконним придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, якщо воно здійснено у відповідності до вимог статті 27 Закону “Про наркотичні засоби …”, а також згідно зі статтею 5 Закону “Про заходи протидії незаконному обігу …” (під час оперативної закупівлі). У таких випадках у діях осіб, які придбали ці засоби й речовини, складу злочину немає;

·під незаконним зберіганням потрібно розуміти будь-які умисні дії, пов’язані з фактичним незаконним перебуванням наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів у володінні винної особи (вона може тримати їх при собі, у будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому місці). Відповідальність за незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів настає незалежно від його тривалості;

·незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів полягає в умисному переміщенні їх будь-яким видом транспорту в межах території України з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством;

·від перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів слід відрізняти їх перенесення з одного місця в інше, під час якого транспорт не використовується. Такі дії мають розглядатись як зберігання цих засобів і речовин;

·незаконне пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів – це незаконне переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним або в інший спосіб з одного місця в інше в межах території України. При цьому злочин вважається закінченим з моменту оформлення і відправлення посилки, багажу, листа, бандеролі з цими засобами або речовинами незалежно від того, отримав їх адресат чи ні. Якщо злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винної особи (наприклад, у зв’язку із затриманням під час оформлення квитанції на відправлення посилки, бандеролі чи вантажного контейнера або при їх огляді в момент здачі для пересилання), дії останньої належить кваліфікувати як замах на вчинення цього злочину;

·злочини, передбачені статтями 307, 309 або 311 КК, визнаються закінченими з моменту вчинення однієї із зазначених у диспозиціях цих статей альтернативних дій. У випадках, коли винна особа вчинила одну або декілька зазначених дій, але не встигла вчинити іншу дію із тих, які охоплювались її умислом, скоєне слід розглядати як закінчений злочин за виконаними діями, а незавершена дія окремої кваліфікації як готування до злочину або як замах на злочин не потребує;

·здійснення суб’єктом підприємницької діяльності діянь, пов’язаних з обігом наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, без отримання ліцензії охоплюється складом злочину, передбаченого статтею 307 або 309 КК, і додаткової кваліфікації за статтею 203 або 202 КК не потребує.

Також Пленум зазначив, що з урахуванням того, що статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, відповідальність за частиною першою статті 309 КК настає в разі вчинення зазначених у цій частині незаконних дій з наркотичними засобами або психотропними речовинами у розмірах, які становлять величину між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів, зазначених у Таблицях 1 (z0512-00) і 2 (z0513-00).

_____________________________________________________________

Публікація – лютий 2010 рокукоментарі 4

 1. Андрій :

  Хотів би знати точку зору кваліфікованого адвоката, щодо прекурсорів.
  Чи допомагає включення нових речовин до списку прекурсорів зменшити кількість наркозалежних?
  Спасибі!

 2. admin :

  Андрій: я впевнений, що возня з прекурсорами – це пустопорожня трата державних коштів і крим того, безпідставно калічать долі людей, притягуючи їх до адмін. і крим. відповідальності, та створюють складнощі іншим. Жодного ефекту в боротьбі з наркоманією це мракобєсіє, на мій погляд, не дає, адже наркоділки і наркомани увесь час знаходять нові варіанти.

 3. Григорій :

  Наркоман та ділки дійсно знайдуть усе необхідне для виготовлення наркотиків. Проте відсутність прекурсорів у вільному доступі суттєво перешкоджає новим (молодим і недосвідченим) “хімікам” виготовити та відповідно вжити наркоту. Потреба у контролі за розповсюдженням прекурсорів є.

 4. admin :

  Григорий, наші урядові структури занадто захопилися заборонами. Так можна заборонити половину існуючих речовин (в т.ч. – ліків, як то марганцовка, йод, тощо) та рослин, адже крім маку, конопель та багатьох інших вже використовують бузок, та ще багато чого. Що, бузки теж вирубувати по всій Україні, а за вирощування – за грати? Давайте поступово все заборонемо, притягнемо до кримінальної відповідальності майже всіх, кто ще не був притягнутий: кого за бузок, кого за декілька пляшок ацетону або сірчаної кислоти, сядемо на дупу і будемо радіти – як ми боремось з наркоманією…
  Ці заборони (крім власне наркотиків) не є засобами боротьби з наркоманією, а є засобами для створення видимості такої боротьби, шляхом використання для створення такої видимості “показників” виявлення незаконного руху прекурсорів! Натомість, при цьому, на цю малосенсову дурню відволікаються величезні кошти і засоби, які можна було б спрямувати на реальні дії по посиленню боротьби з наркоманією.