АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лют

9

Оскарження прилюдних торгів

Автор: Advocat

01 rusУ судовій і виконавчій практиці досить часто виникають судові132516 спори, пов`язані з прилюдними торгами майном, що вилучене держвиконавцями у боржників в ході примусового виконання судових рішень. При цьому, слід мати на увазі, що прилюдні торги є особливою формою правочину, оскільки за своєю правовою природою придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) належить до договорів купівлі-продажу. А отже, прилюдні торги можуть бути визнані недійсними на підставі норм цивільного законодавства про недійсність правочинів.

Відповідно, дії державного виконавця щодо визначення складу майна, яке підлягає реалізації з прилюдних торгів, та його оцінки безпосередньо впливають на формування суттєвих умов договору купівлі-продажу і в сукупності позначаються на результаті прилюдних торгів. Виходячи з цього, незаконні дії державного виконавця можуть слугувати підставою для визнання недійсним укладеного на прилюдних торгах правочину у зв’язку з недодержанням вимог закону під час його вчинення.

Правовий алгоритм обгрунтування визнання незаконними прилюдних торгів приблизно такий:

  • згідно з частиною 1 статі 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою – 3, 5 та 6 статті 203 цього Кодексу;
  • статтею 203 ЦК України визначено загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, зокрема, встановлено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
  • до підстав визнання торгів недійсними належить порушення правил проведення прилюдних торгів, у тому числі законодавчих вимог щодо їх організації та безпосереднього проведення, правил оформлення результатів прилюдних торгів, які є суттєвими і вплинули на формування результатів торгів та продаж майна боржника;
  • дослідженню та доказуванню підлягають факти порушення норм закону під час підготовки, проведення торгів та оформлення їх результатів (зокрема, чи є ці порушення істотними і чи вплинули вони на результат торгів), порушення прав та законних інтересів особи, яка їх оспорює.

Зокрема, найбільш болючими в цьому плані є проблеми з прилюдними торгами нерухомим майном. Нерухоме майно передається на реалізацію за ціною та в порядку, що передбачені Законом. Умови і порядок проведення прилюдних торгів з продажу квартир, будинків, підприємств як цілісного майнового комплексу, інших приміщень, земельних ділянок,  що є нерухомим майном, на які звернуто стягнення відповідно до чинного  законодавства, а також здійснення розрахунків за придбане майно раніше було визначено Тимчасовим положенням про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 27.10.1999 р. № 68/5. На цей час воно скасоване і замінене на Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2015 р. № 2710/5, який стосується не лише нерухомості. Але норми раніше діючого Тимчасового положення є актуальними і на цей час у тих випадках, коли йдеться про оскарження торгів, проведених у час його дії.

Наприклад, якщо стартова ціна нерухомого майна, яке підлягало реалізації, була визначена з порушенням вимог статті 58 Закону України “Про виконавче провадження”, а саме: для проведення оцінки майна було залучено не уповноваженого суб’єкта, то таке порушення виключає правові підстави щодо використання звіту про оцінку майна для проведення торгів. Такі обставини впливають на результат торгів та зміст самого правочину, оскільки майно продано за ціною, сформованою всупереч вимогам, визначеним законом. Тому проведені прилюдні торги, які за своєю суттю є багатостороннім правочином, не відповідають вимогам статті 203 ЦК України, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Це згідно з частиною 1 статті 215 ЦК України є підставою для визнання їх недійсними.

Саме такі правові висновки були викладені у постанові Вищого господарського суду України від 01.10.2013 р. у справі № 4/178/2011/5003. Але, зазначений підхід до оскарження прилюдних торгів є цілком актуальним не лише для господарського судочинства, а й для цивільного, адміністративного…

________________________________________________

Публікація – лютий 2016 р.

 Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *