АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Тра

31

Реєстр досудових розслідувань

Автор: Advocat

net-1На сайт надходить багато запитань,на русском языке пов’язаних, тим чи іншим чином з використанням правоохоронними органами Єдиного реєстру досудових розслідувань, який створений, відповідно до вимог нового кримінального процесуального кодексу. Безпосередньо створення цього реєстру відбулося за наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року N 69 «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань». Цим наказом також затверджено Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – Реєстр).

Відповідно до цього Положення, Реєстр – це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у пункті 2.1 цього Положення, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру.

Реєстр утворено та ведеться з метою забезпечення:

 • єдиного обліку кримінальних правопорушень та прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та результатів судового провадження;
 • оперативного контролю за додержанням законів під час проведення досудового розслідування;
 • аналізу стану та структури кримінальних правопорушень, вчинених у державі.
 • Держателем Реєстру є Генеральна прокуратура України (далі – ГПУ).
 • ГПУ, як держатель, здійснює:
 • розробку засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру;
 • виконання функцій адміністратора електронної бази даних (накопичення, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо);
 • організацію взаємодії з базами даних Міністерства внутрішніх справ України та Державної судової адміністрації України;
 • розробку нормативних документів щодо створення, ведення та користування даними Реєстру.
 • Реєстраторами Реєстру (далі – Реєстратор) є:
 • прокурори;
 • слідчі – органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів державного бюро розслідувань (з моменту створення).

Користувачами Реєстру (далі – Користувач) є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи органів внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та Державного бюро розслідувань, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до вже зазначеного пункту 2.1 Положення, до Реєстру вносяться відомості про:

 • час та дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
 • інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
 • короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;
 • попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 • передачу матеріалів та відомостей іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України);
 • прізвище, ім’я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до Реєстру та/або розпочав досудове розслідування;
 • дату затримання особи;
 • обрання, зміну та скасування запобіжного заходу (ст. ст. 178, 200, 202 КПК);
 • час та дату повідомлення про підозру, відомості про особу, яку повідомлено про підозру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 • зупинення та відновлення досудового розслідування;
 • оголошення розшуку підозрюваного;
 • об’єднання та виділення досудових розслідувань;
 • продовження строків досудового розслідування та тримання під вартою;
 • встановлені, відшкодовані матеріальні збитки, суми пред’явлених позовів у кримінальному провадженні, вартість арештованого майна;
 • закінчення досудового розслідування.

За п. 2.2. Положення, до Реєстру вносяться інші відомості, передбачені первинними обліковими документами, та результати судового провадження.

Внесення відомостей здійснюється шляхом занесення реєстратором інформації до Реєстру та вибору даних у довідниках для заповнення документів первинного обліку про:

 • кримінальне правопорушення;
 • наслідки досудового розслідування кримінального правопорушення;
 • заподіяні збитки, результати їх відшкодування та вилучення предметів злочинної діяльності;
 • особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у їх вчиненні;
 • рух кримінального провадження.

Після внесення відомостей до Реєстру реєстратором проводиться накладення електронного цифрового підпису. Використання електронного підпису здійснюється відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

Облік кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, проводиться за територіальним принципом його вчинення (юрисдикцією місця вчинення кримінального правопорушення) або за визначенням прокурора відповідного рівня згідно з вимогами ст. 218 КПК.

Порядок передачі, обліку та використання даних про результати судового провадження врегульовується спільним наказом Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністрації України з урахуванням вимог законодавства про доступ до судових рішень.

Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням таких строків (про):

 • заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення – у термін, визначений ч. 1 ст. 214 КПК;
 • дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, зміну раніше повідомленої підозри – невідкладно;
 • передачу матеріалів та відомостей (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ч. 4 ст. 218 КПК, зупинення та відновлення досудового розслідування (ч. 4 ст. 280, ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 282 КПК), об’єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (ст. 217 КПК), закінчення досудового розслідування (ч. 3 ст. 283 КПК) – протягом 24 годин з моменту прийняття процесуальних рішень;
 • продовження строків розслідування (ст. ст. 219, 294, 296 КПК) – протягом 24 годин з моменту задоволення прокурором клопотання з цих питань;
 • оголошення розшуку (ст. 281 КПК) – протягом 24 годин з моменту винесення прокурором або слідчим відповідної постанови;
 • вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК), відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні (ст. 290 КПК) – протягом 24 годин з моменту вчинення процесуальної дії;
 • повернення судом кримінального провадження, обвинувального акта, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру у порядку ч. 3 ст. 314, ч. 4 ст. 288, ч. 2 ст. 407 КПК – упродовж 24 годин з моменту надходження з суду матеріалів до прокурора;
 • інші відомості, передбачені первинними обліковими документами, – упродовж 24 годин з моменту прийняття процесуального рішення.

Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

До витягу з Реєстру включається інформація про:

 • номер кримінального провадження;
 • дату надходження заяви, повідомлення та дату внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення;
 • прізвище, ім’я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код ЄДРПОУ);
 • короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
 • прізвище, ім’я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру;
 • орган досудового розслідування;
 • прізвище, ім’я, по батькові слідчого, який здійснює досудове розслідування або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво.

Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру у межах унесеної у кримінальному провадженні інформації та посвідчують його своїм підписом.

ГПУ отримує витяг з Реєстру у межах всієї внесеної до Реєстру інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

Доступ до відомостей щодо кримінальних правопорушень про хабарництво, які внесені до Реєстру, відкривається з моменту висунення підозри особі. Винятком з цього правила є слідчий та прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, керівник слідчого підрозділу та керівник прокуратури, які відповідно проводять досудове розслідування та здійснюють контроль і нагляд у цьому кримінальному провадженні.

Номер кримінального провадження складається з таких реквізитів: код органу, який розпочав досудове розслідування, рік, код відомства та територіального органу, номер кримінального провадження. Реквізити номера кримінального провадження зберігаються на всіх стадіях досудового розслідування.

У разі зазначення у заяві, повідомленні про декілька вчинених кримінальних правопорушень або які були виявлені безпосередньо прокурором, слідчим чи працівником іншого підрозділу незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, відомості про них заносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо.

При встановленні факту проведення кримінального провадження за аналогічною заявою (дублікатом), повідомленням про кримінальне правопорушення слідчий приєднує матеріали до раніше облікованого кримінального провадження без подальшого врахування їх у звітності. Цей порядок поширюється на випадки отримання з різних джерел заяв, повідомлень про вчинення одного і того самого кримінального правопорушення.

Крім цього, до Реєстру вносяться відомості про кримінальне правопорушення у випадках:

 • проведення кримінального провадження стосовно громадянина України, що надійшло в установленому законом порядку з іноземної держави для проведення досудового розслідування, якщо відомості про це кримінальне правопорушення раніше не було внесено до Реєстру;
 • виділення досудового розслідування в окреме провадження.

Якщо кримінальні правопорушення вчинено групою осіб (усіма її членами), то при виділенні з кримінального провадження матеріалів щодо особи відомості про правопорушення до Реєстру вдруге не заносяться, а обліковується лише кримінальне провадження;

Внесення відомостей до Реєстру про фізичних та юридичних осіб, які потерпіли від кримінальних правопорушень, відбувається на підставі заяви про вчинення щодо них кримінального правопорушення або залучення їх до провадження як потерпілих (ст. 55 КПК). Винятком з цього правила є наявність потерпілих осіб, які не встановлені, або безвісно зниклі, дитини (неповнолітньої або малолітньої), а також особи, яка загинула від злочинних діянь.

Облік осіб, яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, здійснюється прокурором або слідчим шляхом внесення відомостей до Реєстру після:

 • складання повідомлення про підозру (ст. 277 КПК;
 • вручення (дата та час) повідомлення про підозру (ст. 278 КПК України).

Відомості про особу, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та стосовно якої під час досудового розслідування прийнято рішення, передбачене п. п. 2 – 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК, виключаються з числа осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність вносяться до Реєстру з урахуванням усіх правопорушень, у вчиненні яких підозрюється особа.

Відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, заносяться до Реєстру у випадках, коли стосовно неї приймається одне з таких рішень про:

 • а) звернення до суду з обвинувальним актом (п. 3 ч. 2 ст. 283, ст. 291 КПК), з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. 44 – 49 КК України), з клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 292 КПК);
 • б) закриття кримінального провадження, коли помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК);

Право доступу до відомостей, які внесені до Реєстру, мають:

 • ГПУ – у повному обсязі з урахуванням повноважень, якими наділені прокурори та керівники підрозділів Генеральної прокуратури України;
 • прокурори та керівники прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, спеціалізованих (на правах обласних), міських, міських з районним поділом, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур – у межах кримінальних правопорушень, щодо яких слідчими прокуратури та слідчими піднаглядних їм органів провадиться досудове розслідування;
 • слідчі та керівники органів досудового розслідування – органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів державного бюро розслідувань (з моменту створення) – у межах кримінальних правопорушень, щодо яких цими органами провадиться досудове розслідування та здійснюється контроль за додержанням вимог кримінального процесуального законодавства;
 • користувачі – у межах наданих адміністратором прав доступу для отримання інформації про розпочаті досудові розслідування та прийняті під час досудового розслідування рішення, забезпечення ведення спеціальних обліків, проведення аналізу результатів діяльності правоохоронних органів.

Прокурори, керівники органів досудового розслідування усіх рівнів несуть відповідальність по відомствах за забезпечення своєчасного, повного та достовірного внесення інформації до Реєстру. Прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, перед внесенням до Реєстру відповідно до ч. 3 ст. 283 КПК даних про результати досудового розслідування особисто перевіряють правильність та повноту відомостей про кримінальне правопорушення, осіб, які їх учинили, та руху кримінальних проваджень. Прокурори, які наділені повноваженнями контролю та нагляду за обліковою дисципліною, забезпечують систематичні перевірки повноти, правильності та своєчасності внесення відомостей до Реєстру.

У разі встановлення фактів невідповідності внесеної інформації до Реєстру матеріалам кримінального провадження вживаються заходи до усунення виявлених порушень.

Реєстратори відповідають за об’єктивність внесених до Реєстру відомостей відповідно до вимог чинного законодавства про державну статистику та інформацію. Порушення вимог цього Положення, втрата, пошкодження носіїв інформації з електронним цифровим підписом та незаконне втручання в роботу Реєстру тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
_____________________________________________________________коментарів 28

 1. Олена :

  Чи має право потерпілий по справі отримати витяг з реєстру? Слідчий каже, що такого права у потерпілого немає і витягу не дає

 2. admin :

  Олена, по завершенню розслідування, Ви маєте право на ознайомлення з усіма матеріалами справи і на зняття всіх копій. Щодо витягу – то дивлячись на якій стадії. Начальний витяг про порушення кримінального провадження Ви маєте право отримати.

 3. Від мого імені депутат ВР відправив до Держфінінспекції запит на перевірку держустанови. ДФІ виконала перевірку, знайшла порушення, РУ МВС порушило кримінальне провадження із занесенням до ЄРДР, про що мене повідомила ДФІ. Чи маю я право вимагати у РУ МВС витяг з ЄРДР?

 4. admin :

  Олексій, маєте право, якщо тільки Вас визнають потерпілим. В іншому випадку Вам можуть лише повідомити про прийняті міри

 5. Віктор :

  Виконавча служба двічі оштрафувала управління соцзахисту за невиконання рішення суду (виплата разової допомоги), закрила провадження та направила подання до УМВС. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідний запис. Чи повинні були мене повідомити про те, що я є потерпілим, чи мені потрібно звертатися з письмовою заявою про визнання мене потерпілим і подавати цивільний позов? Чи може мене представляти за нотаріальною довіреністю юрист, який не є адвокатом, але брав участь під час розгляду справи та у виконавчому проваджені? Вже пройшло два місяці, ніяких листів не отримував.

 6. admin :

  Віктор, подайте заяву ще й від свого імені. По великому рахунку, Ви можете бути потерпілим в такій справі і ні яких формальних препон для подання додаткового цивільного позову в такій кримінальній справі для Вас не має. Щоправда, я дуже сумніваюся в перспективності такого крим. провадженні. Юрист, який не є адвокатом, за діючим КПК не може бути представником потерпілого.

 7. Иван :

  Добрый день.. Ситуация такова :прокуратура возбудила дело и отправила в следственный отдел района для проведения до судебного разсследования,прошло более 40 дней ,никто ничего не пишут ,не звонят..Интересует вопрос в какие сроки они должны провести следствие?Обращаюсь в прокуратуру по номеру провадження ,говорят в милицию обращаться а туда дозвонится не возможно..Как быть?Что делать..Заранее спасибо.г.Киев(Дарница).

 8. admin :

  Иван, сроки по уг. производству идут только в том случае, если в нем кому-то официально предъявлено подозрение. Дела, по которым не просматривается быстрая и достаточно легкая перспектива расследования и направления в суд, к сожалению, сейчас в большинстве случаев просто складываются в сейф (в особенности в крупных городах). Звонить в милицию бессмысленно. Туда надо или идти на официальный прием, или же “бомбить” регулярными письменными заявлениями и жалобами на имя начальника следственного отдела района, а потом и выше: ГУМВД г. Киева (в Вашем случае), ГСУ МВД Украины.

 9. Наташа :

  Добрий день! Знайомі передали, що на мене відкрита кримінальна справа. Якось можливо дізнатись чи це так допоки мені не повідомили про те, що я підозрююсь у вчинені злочину?

 10. admin :

  Наташа, навряд чи це Вам удасться, адже, якщо справа і порушена, то напевне не на Вас, а за фактом. Та можна написати в міліцію заяву

 11. Богдан :

  Добрый день! Подскажите, обратился с заявлением в милицию о совершении разбойного нападения, но в Реестр внесено данные о причинении телесных повреждений по ст 125 УК. Как добиться внесения изменения квалификации?

 12. admin :

  Богдан, пишите ходатайство следователю и жалобу на имя руководства следственного управления области

 13. Игор :

  Розяснення щодо постанови слідчих органів щодо закриття кримінального впровадження які оскаржені з внесенням до єдиної бази розслідувань. Поясніть будь-ласка, чи попередня постанова прокуратури про закриття справи скасовується після нової скарги і внесення її до єдиної бази розслідувань?

 14. admin :

  Игор, внесення будь яких відомостей до реєстру – це лише реєстрація дій і вона не впливає на можливість або неможливість прийняттяти тих чи інших дій. Тобто, це не є перепоною для сксування будь якого рішення і прийняття нового рішення

 15. Віктор :

  День добрий! У відповіді Олені Ви зазначили, що “Начальний витяг про порушення кримінального провадження Ви маєте право отримати.” Я теж отримав відповідь від міліції, що такого права у потерпілого немає.
  Чи не могли б Ви послатися на конкретні норми права? Я ні в новому КПК, ні в наказі ГПУ про ЄРДР дійсно не знайшов такої норми, хоча в старому КПК подібна норма була (ст.98-2).

 16. admin :

  Віктор, прямої норми, яка зобов”язує слідчого або прокурора надати такій витяг не існує. Згідно з ст. 56 КПК, потерпілий, зокрема, має право знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування; одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених цим Кодексом. Виходячи з цієї норми, потерпілий може ставити питання про надання йому копії витягу з реєстру про відкриття кримінального провадження. І значна частина слідчих такі копії витягів видають потерпілим.

 17. Юлія :

  Доброго дня!
  написала заяву про вчинення злочину до прокуратури, пройшло більше місяця- жодної відповіді від них, навіть невідомо чи занесена ця заява до єдиного реєстру досудових розслідувань. сусіди кажуть їх опитували правоохоронні органи. Проте до мене особисто офіційно не звертались. Чи можна звернутись до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокуратури,якщо в заяві було порушено питання щодо інформування про внесення заяви до реєстру досудових розслідувань чи писати скарги до самої прокуратури?

 18. admin :

  Юлія, поки що, краще подайте заяву про надання інформації на імя прокурора і на імя начальника слідчого відділу міліції. Вони будуть змушені Вам відповісти. А якщо дійде до зверненя до слідчого судді, то це скоріше про бездіяьність міліції, адже прокуратура сама слідством не займається.

 19. Олександр :

  “Наташа 11 Июл 2014 17:32
  Питання:Добрий день! Знайомі передали, що на мене відкрита кримінальна справа. Якось можливо дізнатись чи це так допоки мені не повідомили про те, що я підозрююсь у вчинені злочину?
  Відповідь:Наташа, навряд чи це Вам удасться, адже, якщо справа і порушена, то напевне не на Вас, а за фактом. Та можна написати в міліцію заяву”

  Доброго дня! У мене склалась подібна ситуація. Чи відповідь на цю заяву не стане стандартною бюрократичною відповіддю, яка не несе в собі ніякої інформації? Дайте, будьте так ласкаві, орієнтовний зразок такої заяви і коли слід чекати на неї відповідь? Чи є ще якість варіанти підтвердити чи спростувати судження моїх колег про порушення проти мене справи окрім вищевказаної заяви? Порадьте, можливо є зміст найняти адвоката?
  Заздалегідь вдячний.

 20. admin :

  Олександр, я не можу відповісти Вам, чи не дадуть Вам бюрократичну відписку, адже не я даю такі відповіді, а у нас, на жаль, звідки завгодно і з будь якого приводу можна таку одержати. Ні якого зразка для такого випадку не існує і не потрібно: як напишите, так і буде. Щодо звернення до адвоката, то якщо відомо – у якому органі порушена справа і з якого приводу, то в багатьох випадках він може з”ясувати дещо про справу (де коли – офційно, а інколи – не офіційно).

 21. Вадим :

  Доброго дня!
  Відносно мене були вчинені шахрайські дії, про що я написав в заяві до органів ВС за місцем реєстрації, а також надіслав заяву за місцем вчинення правопорушеня. Однак по одній заяві порушено кримінальне провадження, а по іншій – ні. Як таке можливо? Порадьте, будь-ласка, які повинні бути дії з моєї сторони.
  Дякую!

 22. Аня :

  Добрий день. Скажіть, якщо слідчий заздалегідь говорить, що справу закриє за місяць, бо як правило на таких крадіїв нічого не має, хоча на мою думку, якщо б я працювала у розшуку цю справу розкрила би легко, тобто “криють” бандитів тіж органи(. Куди у цьому випадку писати і що писати?

 23. admin :

  Аня, оскаржувати можна процесуальному прокурору, слідчому судді, відповідно до норм КПК, а також вищестоящому керівництву, аж до ГСУ МВС
  P.S.: я не в отпуске, но далеко не каждый день имею возможность отвечать на вопросы на сайте. Надо таки еще и работать

 24. Татьяна :

  Здравствуйте. В ноябре 2014г. обратились в милицию с заявлением о совершение в отношении мужа мошенничества. В ходе рассмотрения заявления муж был квалифицирован как свидетель по делу, так как имеет место не одно заявление на лицо, совершившее правонарушение, и мошенничество было совершено работником банка в отношение банка. До сегодняшнего дня никакой информации по делу нет. Как быть? Заранее, спасибо, за ответ.

 25. admin :

  Татьяна, обратитесь к следователю, попробуйте узнать ситуацию. Если не получается напишите в прокуратуру жалобу. Как вариант – подать жалобу следственному судье о бездеятельности следователя.

 26. Екатерина :

  Добрый день.Еще в ноябре 2014г. обратились в милицию с заявлением о совершение в отношении меня мошенничества. В январе 2015 г. пришло извещение о рассмотрении моего обращения! и присоединении материалов обращения к ЕРДР. Что дальше? Как мне узнать ход дела? Я не знаю даже кто следователь? Дозвонится невозможно ВООБЩЕ) Никто ничего не знает, никого нет, или не берут трубку. Решила писать запрос. С чего начать, на кого писать, на что сослаться? Заранее благодарю.

 27. admin :

  Екатерина, отвечаю то же самое, что и всем остальным, поскольку все вопросы совершенно однотипные: обращайтесь с письменными заявлениями и жалобами в прокуратуру или с жалобой о бездеятельности следователя к следственному судье. Других вариантов нынешний КПК не предусматривает.

 28. admin :

  Шановні відвідувачі! Можливість задавати питання по цій темі закривається, оскільки всі задають одні й ті ж самі питання, не читаючі попередні відповіді. Та й до того, що написане, на жаль додати ні чого не можливо