АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Лип

25

Ще раз про право свідка на участь захисника під час допиту

Автор: Advocat

Ще 10 жовтня того року наш сайт повідомляв читачам про Рішення Конституційного Суду України, яке визначило конституційне право кожного громадянина на присутність адвоката під час допиту в якості свідка і під час опитування. Тепер і Верховна Рада України, своїм Законом вiд 01.07.2010 року № 2395-VI внесла зміни до Кримінально-процесуального кодексу України (КПК) щодо права свідка на захисниката іншу правову допомогу.

Статтю 44 КПК доповнено частиною такого змісту (дослівно): “Як захисники свідка, запрошені ним для надання правової допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих дій за участю свідка, допускаються особи, які відповідають вимогам частин другої і третьої цієї статті. Допуск захисника свідка до участі у справі здійснюється у порядку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті“.

Тобто, як захисники свідка (як раніше лише підозрюваного, обвинуваченого, підсудного і засудженого) допускаються особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. У випадках і в порядку, передбачених КПК, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, його опікуни або піклувальники. Про допуск захисника до участі в справі особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд – ухвалу.

Як буде застосовуватися тепер на практиці ситуація із залученням до кримінального процесу юристів, які не є адвокатами, поки не ясно, оскільки дотепер до захисту допускаються тільки адвокати й близькі родичі.

Відповідно до доповнень до статей 48 і 167 КПК, у разі участі захисника, запрошеного свідком для надання йому правової допомоги під час допиту чи проведення інших слідчих дій за його участю, захисник має право:

Øбути присутнім під час їх проведення;

Øнадавати в присутності слідчого консультації свідку, якщо фактичні обставини у справі можуть бути використані для кримінального переслідування особисто самого свідка або членів його сім’ї чи близьких родичів;

Øставити з дозволу слідчого запитання, що підлягають занесенню до протоколу, для уточнення і доповнення його відповідей; заперечувати проти незаконних дій слідчого щодо порядку проведення ним допиту чи інших слідчих дій з посиланням на норму закону, яка порушується, що підлягає занесенню до відповідного протоколу;

Øоскаржувати дії слідчого в порядку, встановленому цим Кодексом, у разі якщо з характеру і змісту питань випливає, що свідок має допитуватися як підозрюваний.

Згідно з доповненням до статті 61 КПК, одна і та сама особа в даній кримінальній справі не може бути захисником двох і більше свідків, а також захисником свідка та підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, цивільних позивача чи відповідача.

Статтю 69-1 КПК “Права свідка” у частині першій доповнено пунктом 4-1, згідно з яким свідок має право на обраного за власним бажанням захисника під час допиту чи проведення інших слідчий дій за своєю участю та на іншу правову допомогу в порядку, встановленому законом, а також відмовитися від запрошеного ним захисника. Захисник може запрошуватися свідком, його законним представником, а також іншими особами на його прохання чи за згодою.

Свідок має право відмовитися давати показання щодо себе, членів сім’ї та близьких родичів, а також у разі, якщо у нього немає можливості вільно, без неправомірних обмежень, отримати правову допомогу в обсязі і формах, як він того потребує, в тому числі запросити захисника.

При цьому, напевно, слід зазначити, що свідок не має права, як наприклад, підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний, вимагати надання йому захисника для участі в допиті. “Органи” нічого йому не зобов’язані надавати. Якщо потрібний захисник, то прийдеться самому шукати, домовлятися, приводити. Безкоштовні захисники за призначенням в даній ситуації не передбачені, це все питання домовленості між захисником і свідком.

В суді захисник свідка також має бути право присутнім при допиті і після дачі свідком показів допитувати його.

Ще раз звертаю Вашу увагу, що хоча у змінах до КПК нічого не зазначено про участь захисника під час опитувань (відібранні письмових пояснень), це право кожного громадянина підтверджено тим самим Рішенням Конституційного Суду і є діючим.

_________________________________________

Публікація – липень 2010 р.Коментарі закриті.