АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2010 » Січень

Січ

28

Изъятие водительского удостоверения и других документов

Автор: Advocat

В практике нередко возникают конфликты, связанные с законностью или незаконностью изъятия работниками милиции у водителей документов: удостоверения водителя, талона о прохождении государственного технического осмотра и лицензионной карточки. Возникают проблемы и с возвращением этих документов водителям. Сразу следует заметить, что порядок таких действий работников милиции достаточно четко регламентирован Постановлением Кабинета Министров Украины от 17.12.2008 за № 1086, которое так и называется: “Об утверждении Порядка временного изъятия удостоверения водителя, талона о прохождении государственного технического осмотра и лицензионной карточки на транспортное средство и их возвращения”.

Читати далі…

Січ

28

Вилучення посвідчень водія та інших документів

Автор: Advocat

У практиці нерідко виникають спори, які пов’язані з законністюна русском языке або незаконністю вилучення працівниками міліції у водіїв документів: посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки. Виникають проблеми і з поверненням цих документів водіям. Відразу слід зауважити, що порядок таких дій працівників міліції досить чітко регламентований Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 за № 1086, яка так і називається: “Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення”.

Читати далі…

Січ

26

Створюється національний природний парк “Хотинський”

Автор: admin

Президент України 22 січня 2010 р. видав Указ (N 56/2010) про створення національного природного парку “Хотинський” на території Хотинського, Кельменецького та Сокирянського районів Чернівецької області. Метою створення Національного парку, згідно Указу, стало збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів у басейні річки Дністер.

Читати далі…

Січ

26

Создается национальный парк “Хотинский”

Автор: admin

Президент Украины 22 января 2010 г. издал Указ (N 56/2010) о создании национального природного парка “Хотинский” на территории Хотинского, Кельменецкого и Сокирянского районов Черновицкой области. Целью создания Национального парка, согласно Указу, стало сохранение ценных природных, историко-культурных комплексов и объектов в бассейне реки Днестр.

Читати далі…

Січ

24

Годовое декларирование доходов

Автор: юрист Денис Кучерявый

Началась очередная ежегодная кампания декларирования доходов. Подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах, полученных в 2009 г., физическим лицам следует до 1 апреля 2010 г.

Читати далі…

Січ

24

Получите помощь по уходу за ребенком

Автор: юрист Денис Кучерявый

По сообщениям органов социальной защиты, семьям с детьми с 1.01.2010 г. помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, назначается в размере, который равняется разнице между 100% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (869 грн.) и среднемесячным доходом семьи, в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 30 грн. Размер помощи определяется из фактически полученных доходов семьи за предыдущие 6 месяцев.

Читати далі…

Січ

24

Річне декларування доходів

Автор: юрист Денис Кучерявый

Розпочалась чергова щорічна кампанія декларування доходів. Подати в податкову інспекцію декларацію про доходи, що отримані у 2009 р. фізичним особам слід до 1 квітня 2010 р.

Читати далі…

Січ

24

Отримайте допомогу по догляду за дитиною

Автор: юрист Денис Кучерявый

За повідомленнями органів соціального захисту, сім’ям із дітьми з 01.01.2010 р. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (869 грн.) та середньомісячним доходом сім’ї, в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше і 30 грн.

Читати далі…

Січ

24

Допомога на поховання

Автор: юрист Денис Кучерявый

Пенсійний фонд, своєю Постановою від 07.12.2009 N 27-7 вніс деякі зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Нагадуємо, що цей Порядок було затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1. Зміни стосуються виплат допомоги на поховання. Читати далі…

Січ

24

Помощь на погребение

Автор: юрист Денис Кучерявый

Пенсионный фонд своим Постановлением от 07.12.2009 N 27-7 внес некоторые изменения в Порядок представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий, согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Напоминаем, что этот Порядок утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 N 22-1. Нынешние изменения касаются выплат помощи на погребение.

Читати далі…