АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2010 » Червень

Чер

29

Визначення розміру аліментів на дітей

Автор: юрист Денис Кучерявый

До Сімейного кодексу (СК) внесено деякі зміни щодо врегулювання порядку визначення розміру аліментів. Відповідний закон № 2302-VI прийнято 01.06.2010 р. Напевне слід нагадати, що аліменти призначаються або у частці від заробітку (доходу) платника аліментів, або у твердій грошовій сумі. Новий закон стосується лише тих випадків, коли аліменти призначаються або у частці від заробітку (доходу) платника. А такий розмір аліментів не може бути меншим ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (частина 2 статті 182 СК).

Читати далі…

Чер

29

Установление размера алиментов на детей

Автор: юрист Денис Кучерявый

В Семейный кодекс Украины (СК) внесены некоторые изменения относительно урегулирования порядка определения размера алиментов. Соответствующий закон № 2302-VI принято 01.06.2010 г. Наверно следует напомнить, что алименты назначаются или в части от заработка (дохода) плательщика алиментов, или в твердой денежной сумме. Новый закон касается только тех случаев, когда алименты назначаются в части от заработка (дохода) плательщика.

Читати далі…

Чер

27

Оскарження в суді постанови про порушення кримінальної справи

Автор: Advocat

Верховний Суд України вирішив внести більше ясності у питання, які досить часто виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи. Постанова № 6 Пленуму Верховного Суду з відповідною назвою видана 4 червня цього року.

Читати далі…

Чер

27

Обжалование в суде постановления о возбуждении уголовного дела

Автор: Advocat

Верховный Суд Украины решил внести больше ясности в вопросы, которые довольно часто возникают при рассмотрении судами Украины жалоб на постановления органов дознания, следователей, прокуроров о возбуждении уголовных дел. Постановление № 6 Пленума Верховного Суда с соответствующим названием издано 4 июня этого года.

Читати далі…

Чер

23

Установление границ (меж) земельных участков на местности

Автор: юрист Денис Кучерявый

Государственный комитет по земельным ресурсам (Госкомзем) Украины своим приказом от 18.05.2010 г. N 376 утвердил инструкцию по установлению (восстановлению) границ земельных участков в натуре (на местности) и их закреплению межевыми знаками. Раньше этот вопрос не был конкретно определен, хотя владельцы земельных участков расписывались за получение каких-то виртуальных межевых знаков.

Читати далі…

Чер

23

Встановлення і розмітка меж земельних ділянок на місцевості

Автор: юрист Денис Кучерявый

на русском языкеДержавний комітет із земельних ресурсів (Держкомзем) України своїм наказом від 18.05.2010 р. N 376 затвердив інструкцію про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками. Раніше це питання не було конкретно визначеним, хоча власники земельних ділянок розписувалися за отримання якихось віртуальних межових знаків.

Читати далі…

Чер

22

Новости уголовного законодательства

Автор: admin

Верховная Рада Украины усилила ответственность за совершение тяжких преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

При этом, теперь за совершение изнасилования, которое повлекло особо тяжкие последствия, а также за изнасилование малолетней или малолетнего (часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет (ранее было – от восьми до пятнадцати лет).

Читати далі…

Чер

21

Новини кримінального законодавства

Автор: admin

Верховна Рада України посилила відповідальність за вчинення тяжких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

При цьому, тепер за вчинення зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також за зґвалтування малолітньої чи малолітнього (частина 4 статті 152 Кримінального кодексу України) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років (раніше було – від восьми до п’ятнадцяти років).

Читати далі…

Чер

19

Бытие определяет сознание (часть 2-я)

Автор: Advocat

Наш сайт уже писал о серии преступных эпизодов из библейскойDuraTwelveTribes истории. Продолжим наше описание, опять же опираясь исключительно на библейский текст. Однако, для начала покажем, так сказать, криминологический фон, на котором все происходило. Обратимся к первоисточнику: от Агари родился сын Измаил (Бытие, гл. 16), от Сары сын Исаак (Бытие, 21:1-3). Брат Авраама Нахор породил от жены Милки сына Бетуила (Бытие, 22:23), а тот – дочку Ревекку (Бытие, 24:24). Сын Авраама Исаак женился на этой своей единокровной племяннице Ревекке. От данного кровосмесительного брака родились близнецы Исав и Иаков (Яков) (Бытие, 25:25,26). Иаков, продолжая семейную традицию кровосмешения, женился на дочке своего родного дяди Измаила – на своей Читати далі…

Чер

17

Экстрадиция по украински

Автор: Advocat

Уже много лет идут разговоры о разработке и принятии нового уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК). Проекты действительно разрабатываются, проходят экспертные проверки, но так и остаются проектами. А пока что приходится вносить изменения в действующий УПК. Некоторые довольно важные изменения Верховная Рада Украины внесла совсем недавно – Законом от 21.05.2010 года № 2286-VI “О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно выдачи лица (экстрадиции)”.

Читати далі…