АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2011 » Червень

Чер

30

Виплати страхових відшкодувань по ДТП

Автор: Advocat

Законодавці змінили низку нормативних актів, пов’язаних з обов’язковим страхуванням цивільної відповідальності водіїв авто-мототранспортних засобів (ТЗ). Одною з головних новин цього закону, є право учасників ДТП, у разі відсутності шкоди здоров’ю, самостійно (без участі працівників ДАІ) оформляти ДТП з метою отримання страхового відшкодування. Зміни внесені Законом вiд 17.02.2011 р. № 3045-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування”.

Читати далі…

Чер

27

“С днем Конституции Вас!”

Автор: Advocat

Украинская государственная власть решила очень оригинально поздравить украинский народ с наступающим днем украинской Конституции. Каким образом это было сделано? Сделала власть это законом от 14 июня этого года за № 3491-VI “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2011 год”. В этот закон с относительно невинным названием подленько впихнули пунктик следующего содержания:

Читати далі…

Чер

27

Нові “фокуси” від влади і що з цим робити?

Автор: Advocat

Українська державна влада вирішила дуже оригінально поздоровити український народ з наступаючим днем української Конституції. Зробила влада це законом вiд 14 червня цього року за № 3491-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”. В цей закон з досить невинною назвою підступненько впхали пунктик наступного змісту:

Читати далі…

Чер

25

Клинические испытания медпрепаратов

Автор: Advocat

Думаю: многим в Украине известно о том, что клинические испытания новых медицинских средств у нас осуществляются – как попало. При этом, на украинцах, не считаясь с их возрастом, испытывая различные лекарства (в основном – зарубежные) проводят эксперименты, как над лабораторными мышами. Продажные медицинские работники (понятно, что я имею на внимании не всех подряд), за дополнительную копейку готовы кого угодно сделать подопытными животными. И делают…

Читати далі…

Чер

24

Клінічні випробування медпрепаратів

Автор: Advocat

Гадаю, що дуже багатьом в Україні відомо, що клінічні випробування нових медичних засобів у нас здійснюються – як попало. При цьому, на українцях, не зважаючи на вік, здійснюють експерименти, як над лабораторними мишами. Продажні медичні працівники (зрозуміло, що я маю на увазі не всіх відразу), за додаткову копійку ладні кого завгодно зробити піддослідною твариною. І роблять…

Читати далі…

Чер

22

Запрещенные средства охоты и рыбной ловли

Автор: Advocat

Законодатели взялись за борьбу с браконьерством: 12 мая Верховная Рада Украины приняла Закон № 3325-VI, которым внесла изменения в Закон “О животном мире” относительно усиления мер по борьбе с браконьерством. В частности теперь этим законом четко определено – какие орудия добычи животных запрещены в Украине. А именно, Закон дополнен статьей 52-1, согласно которой, для добычи объектов животного мира запрещаются:

Читати далі…

Чер

21

Заборонені засоби охоти та рибальства

Автор: Advocat

Законодавці взялися за боротьбу з браконьєрством: 12 травня Верховна Рада України прийняла Закон № 3325-VI яким внесла зміни до Закону “Про тваринний світ” щодо посилення заходів по боротьбі з браконьєрством. Зокрема тепер цим законом чітко визначено – які знаряддя добування тварин заборонені в Україні. А саме, Закон доповнено статтею 52-1, згідно з якою, для добування об’єктів тваринного світу забороняються:

Читати далі…

Чер

19

Отец должен забрать ребенка из роддома

Автор: юрист Денис Кучерявый

Верховной Радой Украины внесены изменения в статью 143 Семейного кодекса Украины относительно обязанности отца забрать ребенка из роддома. Эти изменения внесены Законом от 12.05.2011 № 3354-VI. При этом, отец, который не состоит в браке с матерью ребенка, отцовство которого определено в свидетельстве о рождении ребенка или признано по решению суда, обязан по уведомлении службою по делам детей, которое осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, забрать ребенка для содержания и воспитания из роддома или из иного заведения здравоохранения, если этого не сделала мать ребенка. В случае если отец не состоит в браке, он получает статус одинокого отца.

Читати далі…

Чер

18

Батько повинен забрати дитину з пологового будинку

Автор: юрист Денис Кучерявый

Верховною Радою України внесені зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо обов’язку батька забрати дитину з пологового будинку. Ці зміни внесені Законом вiд 12.05.2011 № 3354-VI. При цьому, батько, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду, зобов’язаний за повідомленням служби у справах дітей, що здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробила мати дитини. У разі якщо батько не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька.

Читати далі…

Чер

16

Разница между представительством с хоздеятельностью и ООО

Автор: Advocat

В последнее время все чаще возникают вопросы, которые касаются изменений в порядке деятельности в Украине иностранных субъектов хозяйствования. При этом, таким субъектам часто очень тяжело понять разницу между разными формами и видами хозяйствования в Украине. Поэтому возникает необходимость объяснить заинтересованным лицам эту разницу между такой формой хозяйствования, как представительство иностранного субъекта с хозяйственной деятельностью и одним из наиболее распространенных видов хозяйственных обществ – обществом с ограниченной ответственностью.

Читати далі…