АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2014 » Квітень

Кві

28

Право на відпустку

Автор: Avtor

01 rusПраво працівників на відпочинок шляхом надання їм відпусткиotp закріплено у статті 45 Конституції України. Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою також регулюються Законом України “Про відпустки”, Кодексом законів про працю України (далі – Кодекс), іншими законами та нормативно-правовими актами України. Читати далі…

Кві

27

Право на отпуск

Автор: Avtor

українською мовоюПраво работников на отдых путем предоставления им отпускаotp закреплено в статье 45 Конституции Украины. Государственные гарантии и отношения, связанные с отпусками также регулируются Законом Украины “Об отпусках”, Кодексом законов о труде Украины (далее – Кодекс), другими законами и нормативно-правовыми актами Украины. Читати далі…

Кві

22

Відмінність цивільних угод на виконання робіт від трудових договорів

Автор: Advocat

rabotnikВ судовій практиці досить часто зустрічаються01 rus справи, в яких виникають спори щодо відмінностей між трудовими договорами і цивільно-правовими договорами на виконання робіт або надання послуг. При чому, такі спори виникають не лише в трудових справах, а досить часто також і в справах про адміністративні правопорушення (зокрема, пов`язаних з корупційними діяннями) і в кримінальних справах. Читати далі…

Кві

21

Отличия гражданских договоров на исполнение работ от трудовых

Автор: Advocat

rabotnikВ судебной практике довольно частоукраїнською мовою встречаются дела, в которых возникают споры, относительно различий между трудовыми договорами и гражданско-правовыми договорами на исполнение работ или предоставление услуг. При чем, такие споры возникают не только по трудовым делам, а довольно часто также и по делам об административных правонарушениях (в частности, связанных с коррупционными действиями), и даже по уголовным делам. Читати далі…

Кві

15

Особливості нотаріального посвідчення довіреності

Автор: Avtor

01 rusПредставництвом є правовідношення, в якому одна сторона684307 (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє. Читати далі…

Кві

14

Особенности нотариального заверения доверенностей

Автор: Avtor

українською мовоюПредставительство – это правоотношения, в которых одна сторона684307 (представитель) обязана или имеет право совершить сделку (правочин) от лица другой стороны, которую она представляет. Представительство возникает на основании договора, закона, акта органа юридического лица и по другим основаниям, установленным актами гражданского законодательства. Сделка (правочин), заключенная представителем, создает, изменяет, прекращает гражданские права и Читати далі…

Кві

9

Заборона виїзду за кордон через борги

Автор: Advocat

cxvfОстанніми роками все частішими стають випадки, коли українським01 rus громадянам через наявність боргових зобов`язань забороняють виїзд за кордон. Одним з основних законодавчих актів, на підставі якого вчиняється таке обмеження прав громадян, є Закон від 21 січня 1994 р. № 3857-XII “Про порядок виїзду з Читати далі…

Кві

8

Запрет должникам на выезд из Украины

Автор: Advocat

cxvfВ последние годы все более частымиукраїнською мовою становятся случаи, когда украинским гражданам из-за наличия долговых обязательств запрещают выезд за границу. Одним из основных законодательных актов, на основании которого таким образом ограничиваются права граждан, Читати далі…