АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2014 » Серпень

Сер

31

Укрдержреєстр про реєстрацію нерухомості в Криму

Автор: admin

01 rusУ Криму на цей час в деякій мірі утворився правовий вакуум, колиsluzh механізми захисту права власності, передбачені українським законодавством, безпосередньо у Криму вже не працюють, а ті, що передбачено кримсько-російським законодавством, ще не працюють належним чином. Це створює значні проблеми для мешканців Криму. В зв`язку з цим, Укрдержреєстр, як на то спромігся, роз`яснив деякі проблемні питання, що виникають у осіб, які перемістилися Читати далі…

Сер

30

Укргосреестр о недвижимости в Крыму

Автор: admin

1 ukr_movaВ Крыму в настоящее время в определенной мере образовалсяsluzh правовой вакуум, когда механизмы защиты прав собственности, предусмотренные украинским законодательством, непосредственно в Крыму уже фактически не работают, а предусмотренные российским законодательством, еще не работают надлежащим образом. Все это создает значительные проблемы для многих жителей Крыма. В связи с этим, Укргосреестр, насколько смог, Читати далі…

Сер

16

Про захист прав дітей у сучасних умовах

Автор: admin

detВерховна Рада України Законом від 25.07.201401 rus № 1614-VII внесла зміни до деяких законів України щодо посилення захисту прав дітей.

Зокрема, в абзаці першому пункту 2 статті 15 («Пенсійне забезпечення і допомога») Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” слова і цифри “яка має дитину (дітей) віком до 16 років” замінити словами і цифрами “яка має дитину (дітей) віком до 18 років”. Йдеться про те, що у разі звільнення з військової служби Читати далі…

Сер

15

О защите прав детей в нынешних условиях

Автор: admin

detВерховная Рада Украины Законом от 25.07.2014 № 1614-VII внесла изменения в1 ukr_mova некоторые законы Украины относительно усиления защиты прав детей.

В частности, в абзаце первом пункта 2 статьи 15 («Пенсионное обеспечение и помощь») Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” слова и цифры “имеющая ребенка (детей) в возрасте до 16 лет” заменить словами и цифрами “имеющая ребенка (детей) в возрасте до 18 лет”. Речь идет о том, что в случае увольнения с военной службы Читати далі…

Сер

12

Ще раз про апостиль

Автор: admin

01 rusЗгідно з Наказом Міністерства юстиції України від 21 липня 2014 рокуapost
«Про внесення змін до Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації», строк розгляду документів, поданих для проставлення апостиля чи підготовки нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації Читати далі…

Сер

11

Еще раз об апостиле

Автор: admin

1 ukr_movaВ соответствии с Приказом Министерства юстиции Украины от 21apost июля 2014 года «О внесении изменений в Порядок проставления апостиля в Министерстве юстиции Украины на официальных документах, предназначенных для использования на территории других государств, и подготовки Министерством юстиции Украины нотариально оформленных документов для дальнейшей консульской легализации», срок рассмотрения документов, представленных для проставлення апостиля или подготовки нотариально оформленных Читати далі…

Сер

8

Про проблеми потерпілих з тілесними ушкодженнями

Автор: Advocat

tiНа цей час більшою частиною кримінальних01 rus проваджень, які все ж рано чи пізно доходять до суду, є справи, пов`язані з тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості. Зокрема, це пов`язане з тим, що злочинні прояви, через які виникли ці справи, здебільшого є побутовими, очевидними і потребують менше зусиль для доказування та направлення до суду. Читати далі…

Сер

6

О проблемах потерпевших с телесными повреждениями

Автор: Advocat

tiВ настоящее время большая часть уголовных1 ukr_mova производств, которые все же рано или поздно доходят до суда, являются дела, связанные с телесными повреждениями разной степени тяжести. В частности, это связано с тем, что преступные проявления, из-за которых возникли эти дела, большей частью являются бытовыми, очевидными и требуют меньше усилий для доказывания и направления в суд. Читати далі…

Сер

2

Стягнення коштів з бюджетної сфери

Автор: Advocat

01 rusДуже значна частина судових справ в Україні пов`язана з намаганнямиjeushr позивачів стягнути кошти з державного або місцевих бюджетів, або з бюджетних установ і підприємств. Найбільш часто такі позови виникають в зв`язку з соціальними виплатами та в трудових спорах колишніх працівників таких бюджетних структур. Інколи це стосується осіб, які виконували ті чи інші роботи за цивільно-правовими угодами з бюджетними установами або підприємствами. Читати далі…

Сер

1

Взыскание денег с бюджетной сферы

Автор: Advocat

1 ukr_movaДовольно значительная часть судебных дел в Украине связана с135823 попытками истцов взыскать деньги с государственного или местных бюджетов, или же с бюджетных учреждений и предприятий. Чаще всего, такие иски возникают в связи с социальными выплатами и в трудовых спорах бывших работников таких бюджетных структур. Иногда это касается лиц, исполнявших те или иные работы по гражданско-правовым договорам с бюджетными учреждениями или предприятиями. Читати далі…