АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2015 » Червень

Чер

20

Управління будинком і управителі

Автор: Advocat

26Продовжуючи тему нового Закону України01 rus «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (стаття «Права співвласників багатоквартирних будинків» від 16 червня 2015 року) переходимо до питань, що пов`язані з управлінням багатоквартирним будинком, так званим, управителем.

Відповідно до термінології Закону, управитель багатоквартирного будинку (далі – управитель), то є фізична особа – підприємець або юридична особа Читати далі…

Чер

19

Управление домом и управляющие…

Автор: Advocat

26Продолжая тему нового Закона Украины1 ukr_mova «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (статья «Права совладельцев многоквартирного дома» от 15 июня 2015 года) переходим к вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом, так называемым, управляющим.

Согласно с терминологией Закона, управляющий многоквартирного дома (далее – управляющий), это физическое лицо – предприниматель или юридическое лицо Читати далі…

Чер

16

Права співвласників багатоквартирних будинків

Автор: Advocat

01 rusВерховна рада України з метою підготовки до добровільно-osbbпримусового переведення сфери комунального обслуговування багатоквартирних будинків на структури на кшталт організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і відповідного переведення всіх витрат по їх утриманню на співвласників квартир, прийняла Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який тепер буде регулювати правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління. Читати далі…

Чер

15

Права совладельцев многоквартирного дома

Автор: Advocat

1 ukr_movaВерховная рада Украины с целью подготовки к добровольно-osbbпринудительному переводу сферы коммунального обслуживания многоквартирных домов на структуры вроде организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и соответствующего перевода всех расходов по их содержанию на совладельцев квартир, приняла Закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», который теперь будет регулировать правовые, организационные и экономические отношения, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей совладельцев многоквартирного дома по его содержанию и управлению. Читати далі…

Чер

12

Кадастрові правовідносини врегульовані?

Автор: admin

58Верховна Рада України прийняла01 rus Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою». Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Прийняття цього документа дозволить встановити єдині правила і підходи у сфері землеустрою та усунути розбіжності, які досі існували у чинному законодавстві. Читати далі…

Чер

11

Кадастровые правоотношения урегулированы?

Автор: admin

58Верховная Рада Украины1 ukr_mova приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения состава, содержания и порядка согласования документации по землеустройству». Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Принятие этого документа позволит установить единые правила и подходы в сфере землеустройства и устранить Читати далі…

Чер

5

В Україні остаточно, але не назавжди, узаконили “самобуди”

Автор: admin

01 rusВ Україні набув чинності порядок безоплатного оформлення прав230 власності на нерухоме майно громадян, побудоване до 2011 року без дозволу на будівництво. Як повідомляється на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на заступника міністра Р. Абрамовського, цим порядком передбачається можливість введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків, Читати далі…

Чер

4

В Украине окончательно, но не навсегда, узаконили “самострои”

Автор: admin

1 ukr_movaВ Украине вступил в силу порядок безвозмездного оформления230 прав собственности на недвижимое имущество граждан, построенное до 2011 года без разрешения на строительство. Как сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на заместителя министра Р. Абрамовского, этим порядком предусматривается Читати далі…

Чер

2

Відповідальність за непроведення індексації зарплати

Автор: admin

a57_XLІз 1 січня 2015 р. ст. 265 КЗпП01 rus установлено фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю. Таким порушенням є несвоєчасна виплата працівникам заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, а також виплата їх не в повному обсязі. Відповідальність визначено у вигляді штрафу у трикратному розмірі Читати далі…

Чер

1

Ответственность за непроведение индексации зарплаты

Автор: admin

a57_XLС 1 января 2015 г. ст. 265 КЗоТ1 ukr_mova установлена финансовая ответственность за нарушение законодательства о труде. Таким нарушением является несвоевременная выплата работникам заработной платы, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, а также выплата их не в полном объеме. Ответственность определена в виде штрафа в трехкратном размере Читати далі…