АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2015 » Липень

Лип

27

Позовна давність застосовується й для прокурорських позовів

Автор: admin

01 rusВерховний Суд України на спільному засіданні Судових палат у279 цивільних та господарських справах дійшов висновку, що положення закону про початок перебігу позовної давності поширюється також і на звернення прокурора до суду із заявою про захист державних інтересів. Такий висновок міститься у постанові Суду від 1 липня 2015 року у справі № 6-178цс15 за позовом  прокуратури м. Ірпеня Київської області в інтересах Бучанської міської ради Київської області до громадянина про стягнення з громадянина вартості відновлення зелених насаджень. Читати далі…

Лип

26

Исковая давность применяется и для прокурорских исков

Автор: admin

Верховный Суд Украины на общем заседании Судебных палат по1 ukr_mova279 гражданским и хозяйственным делам пришел к выводу, что положения закона о начале отсчета исковой давности распространяются также и на обращения прокурора в суд с заявлением о защите государственных интересов. Такой вывод содержится в постановлении Суда от 1 июля 2015 года по делу № 6-178цс15 по иску  прокуратуры г. Ирпеня Киевской области в интересах Бучанского городского совета Киевской области к гражданину о взыскании стоимости восстановления зеленых насаждений. Читати далі…

Лип

11

Про пенсії українських емігрантів

Автор: Advocat

01fdПраво громадянина на одержання01 rus призначеної йому пенсії не може пов’язуватися з такою умовою, як постійне проживання в Україні. До такого висновку дійшла  Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у Постанові від 12 травня 2015 року № 21-180а15, текст якої розміщено у Держреєстрі судових рішень.

Розглянувши справу за позовом особи до управління Пенсійного фонду у Франківському районі Читати далі…

Лип

10

О пенсиях эмигрантам, выехавшим из Украины

Автор: Advocat

01fdПраво гражданина на получение1 ukr_mova положенной ему пенсии нельзя связывать с таким условием, как постоянное проживание в Украине. К такому выводу пришла  Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины в Постановлении от 12 мая 2015 года № 21-180а15 (текст размещен в Госреестре судебных решений).

Рассмотрев дело за иску к управлению Пенсионного фонда в Читати далі…

Лип

6

Прийнято Закони про Національну поліцію і ОВС

Автор: admin

61Вже незабаром на вулицях України01 rus міліцію замінять поліцейські, правила роботи яких сьогодні були схвалені парламентом. Це передбачено Законом (проект № 2822) “Про Національну поліцію”, який вже прийнято в цілому.

Відповідно до Закону поліцейський на всій території України, незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу доби Читати далі…

Лип

5

Принято Законы о Национальной полиции и ОВД

Автор: admin

61Уже в скором времени на улицах1 ukr_mova Украины милицию заменят полицейские, правила работы которых сегодня были одобрены парламентом. Это предусмотрено Законом (проект № 2822) “О Национальной полиции”, который  уже принят в целом.

Согласно Закону, полицейский на всей территории Украины, независимо от должности, которую он занимает, местонахождения и времени суток, Читати далі…

Лип

2

Нововиявлені обставини в адмінсудочинстві

Автор: admin

01 rusПоняття «нововиявлені обставини» для вітчизняногоnd судочинства не є новим. У радянський період процесуальний порядок та вирішення справ, що виникали з цих правовідносин, безпосередньо регулювалися нормами, які містилися в Цивільно-процесуальному кодексі УРСР від 18 липня 1963 року, в Арбітражно-процесуальному кодексі України від 06 листопада 1991 року, в Кримінально-процесуальному кодексі УРСР  від 01 квітня 1961 року. Читати далі…

Лип

1

Нововыявленные обстоятельства в админсудопроизводстве

Автор: admin

1 ukr_movaПонятие «нововыявленные обстоятельства» для украинскогоnd судопроизводства не является новым. В советский период процессуальный порядок и решения по делам, которые возникали из этих правоотношений, непосредственно регулировались нормами, которые содержались в Гражданско-процессуальном кодексе УССР от 18 июля 1963 года, в Арбитражно-процессуальном кодексе Украины от 6 ноября 1991 года, в Уголовно-процессуальном кодексе УССР  от 1 апреля 1961 года. Читати далі…