АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2016 » Травень

Тра

19

Хто може звернутися до Господарського суду?

Автор: Advocat

Спірні питання щодо розмежування01 rus підсудності між67297824 судами загальної юрисдикції і господарськими судами виникають, на жаль достатньо часто. Законом, а саме статтею 1 Господарсько-процесуального кодексу України (далі – ГПК) передбачено, що до господарського суду  мають право звертатися за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на Читати далі…

Тра

18

Кто может обратиться в Хозяйственный суд?

Автор: Advocat

1 ukr_movaСпорные вопросы относительно размежевания подсудности67297824 между судами общей юрисдикции и хозяйственными судами возникают, к сожалению, достаточно часто. Законом, а именно статьей 1 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее – ХПК) предусмотрено, что в хозяйственный суд имеют право обращаться за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов, а также для применения предусмотренных этим Кодексом мер по Читати далі…

Тра

8

Зі святом Великої Перемоги!

Автор: admin

9 мая-16

Тра

8

С праздником Великой Победы!

Автор: admin

9 мая-33

Тра

6

Підсудність житлових спорів

Автор: Advocat

777777У практиці судових розглядів спорів01 rus стосовно захисту порушених, невизнаних або оспорюваних інтересів, що виникають із житлових правовідносин, досить часто виникають проблеми з визначенням юрисдикції у тих випадках, коли стороною спору (як правило – відповідачем) є суб`єкт владних повноважень. Постає питання: Читати далі…

Тра

4

Подсудность жилищных споров

Автор: Advocat

777777В практике судебных1 ukr_mova разбирательств споров по защите нарушенных, непризнанных или оспариваемых интересов, возникающих из жилищных правоотношений, достаточно часто возникают проблемы с определением юрисдикции в тех случаях, когда стороной спора (как правило – ответчиком) является субъект властных полномочий. Возникает вопрос: Читати далі…