АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2016 » Вересень

Вер

27

Стягнення аліментів з осіб, позбавлених батьківських прав

Автор: admin

01 rusВерховна Рада України Законом від 17 травня 2016 року №349782 1370-VIII «Про внесення змін до Сімейного кодексу України (СКУ) щодо обов’язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати дитину» внесла зміни до статті 166 СКУ, а саме, з цієї статті виключено 2-й абзац частини 2, а саму статтю доповнено новою частиною 3, згідно з якою Читати далі…

Вер

26

Взыскание алиментов с лишенных родительских прав

Автор: admin

1 ukr_movaВерховная Рада Украины Законом от 17 мая 2016 года №349782 1370-VIII «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (СКУ) относительно обязанности лиц, лишенных родительских прав, содержать ребенка» внесла изменения в статью 166 СКУ, а именно, из этой статьи исключен 2-й абзац части 2, а именно, статья дополнена новой частью 3, согласно которой Читати далі…

Вер

20

ЄСПЛ про неефективність розслідування

Автор: Advocat

648348978Європейський суд з прав01 rus людини (ЄСПЛ) нещодавно, а саме 26 травня 2016 року, виніс остаточне рішення проти України, яке може бути досить важливим для багатьох українців – справа «Тучін та Тучіна проти України» (Заява № 40458/08).

Справу було розпочато Читати далі…

Вер

19

ЕСПЧ о неєффективном расследовании дела

Автор: Advocat

648348978Европейский суд по правам1 ukr_mova человека (ЕСПЧ) недавно, а именно 26 мая 2016 года, вынес окончательное решение против Украины, которое может быть довольно значимым для многих украинцев (а в принципе – и для жителей других государств) – дело «Тучин и Тучина против Украины» (Заявление № 40458/08).

Дело было начато Читати далі…

Вер

16

Прийнято за основу зміни до КПК щодо порядку проведення обшуків

Автор: admin

01 rusПроект Закону № 3719 «Про внесення змін до Кримінального64825878 процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні» прийнято за основу.

Нагадаємо, законопроектом забороняється Читати далі…

Вер

15

Приняты за основу изменения в УПК относительно порядка проведения обысков

Автор: admin

1 ukr_movaПроект Закона № 3719 «О внесении изменений в Уголовный64825878 процессуальный кодекс Украины относительно отдельных вопросов следственных действий с целью обеспечения дополнительных гарантий законности при их проведении» принято за основу.

Этим законопроектом запрещается Читати далі…

Вер

10

Держреєстраторів зобов’язали перевіряти рішення суду на можливість підробки

Автор: admin

648258rКабінет Міністрів України01 rus ухвалив розроблену Міністерством юстиції України постанову, якою зобов’язав нотаріусів та інших суб’єктів реєстрації перевіряти судові рішення на можливість підробки перед вчиненням реєстраційних дій.

«Сьогодні була Читати далі…

Вер

9

Госрегистраторов обязали проверять решение суда на вероятность подделки

Автор: admin

648258rКабинет Министров1 ukr_mova Украины принял разработанное Министерством юстиции Украины постановление, которым обязал нотариусов и других субъектов регистрации проверять перед совершением регистрационных действий судебные решения на возможность подделки.

«Сегодня было Читати далі…