АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2016 » Грудень

Гру

31

С Новым годом! Успехов Вам в добрых делах!

Автор: admin

Гру

31

З Новим роком! Бажаємо Вам успіхів в добрих справах!

Автор: admin

Гру

29

Відкрито веб-портал громадського обговорення законопроектів

Автор: admin

На сайті Верховної Ради України з’явився розділ «Портал громадського обговорення законопроектів». У Верховній Раді триває тестування цього інформаційного ресурсу. Як повідомляє апарат Верховної Ради, його розроблено на виконання рекомендацій Місії Європейського Парламенту щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України парламентськими службами спільно з Програмою USAID/ РАДА. Читати далі…

Гру

28

Открыт веб-портал общественного обсуждения законопроектов

Автор: admin

На сайте Верховной Рады Украины появился раздел «Портал общественного обсуждения законопроектов».  В Верховной Раде проводится тестирование этого информационного ресурса. Как сообщает аппарат Верховной Рады, он разработан во исполнение рекомендаций Миссии Европейского Парламента по внутренней реформе и повышению институционной способности Верховной Рады Украины парламентскими службами совместно с Программой USAID/ РАДА. Читати далі…

Гру

23

ЗМІ, у яких в 2017 році будуть публікувати судові повідомлення

Автор: admin

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 14 грудня 2016 року за № 972-р затвердив перелік друкованих ЗМІ загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2017 році будуть розміщуватися оголошення про виклик до суду відповідачів, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, а також повістки про виклик підозрюваних, обвинувачених та інформацію про процесуальні документи. Читати далі…

Гру

22

СМИ, в которых в 2017 году будут публиковать судебные уведомления

Автор: admin

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 14 декабря 2016 года за № 972-р утвердил перечень печатных СМИ общегосударственной и местной сферы распространения, в которых в 2017 году будут размещаться объявления о вызове в суд ответчиков, третьих лиц, свидетелей, место фактического проживания (пребывания) которых не известно, а также повестки о вызове подозреваемых, обвиняемых и информацию о процессуальных документах. Читати далі…

Гру

17

Президентом секції ЄСПЛ стала суддя від України

Автор: admin

Президентом секції і членом бюро Європейського суду з прав людини обрана суддя від України Ганна Юдківська. Вона приступить до виконання нових обов’язків з 1 лютого наступного року.

Багато хто з тих, хто звертався до ЕСПЧ, заочно знають Ганну Юдківську, оскільки в багатьох випадках саме вона підписувала різні відповіді, як юридичний секретар або секретар Суду. Читати далі…

Гру

16

Президентом секции ЕСПЧ стала судья от Украины

Автор: admin

Президентом секции и членом бюро Европейского суда по правам человека избрана судья от Украины Анна Юдкивская. Она приступит к исполнению новых обязанностей с 1 февраля 2017 года.

Многие из тех, кто обращался в ЕСПЧ, заочно знают Анну Юдкивськую, поскольку во многих случаях именно она подписывала различные ответы, как юридический секретарь или секретарь Суда.   Читати далі…

Гру

13

Зразок скарги до ВРЮ на суддів

Автор: admin

Вища рада юстиції на засіданні 14 листопада 2016 року, розглянувши питання про забезпечення реалізації права громадян та юридичних осіб на звернення зі скаргами щодо дисциплінарного проступку судді затвердила зразок дисциплінарної скарги, розроблений відповідно до Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів». Читати далі…

Гру

10

Образец жалобы на судей в ВСЮ

Автор: admin

Высший совет юстиции Украины на заседании 14 ноября 2016 года рассмотрел вопрос об обеспечении реализации права граждан и юридических лиц на обращения с жалобами относительно дисциплинарного проступка судьи и утвердил образец дисциплинарной жалобы, разработанный согласно Закону Украины от 2 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей». Читати далі…