АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Послуги бюро

НАЦІОНАЛЬНА  АСОЦІАЦІЯ  АДВОКАТІВ  УКРАЇНИ

 

АДВОКАТСЬКЕ ІНТЕРНЕТ-БЮРО

advocat3

Кучерявий  Олег Петрович

Загальний юридичний стаж — більше, ніж 43 года (з вересня 1979 року).

Стаж адвокатської діяльності – більш, ніж 21 рік ( свідоцтво про право на адвокатську діяльність № 1935/10 від 21.06.2001 р., видане Київською обласною КДКА).

У К Р А Ї Н А

Чернівецька область, місто Новоднестровськ 

Стаття у Вікіпедії

 

 

Адвокат Кучерявый Олег Петрович

Украина, Черновицкая область, город Новоднестровск. 

Общий юридический стаж – более 43-х лет ( с сентября 1979 года).

Стаж адвокатской деятельности – более 21-го года (свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью № 1655/10 выдано Киевской ОКДКА Украины 21.06.2001 г.)

 

 

 

1 ukr_movaАдвокатом надаються послуги із захисту й представництву в Україні інтересів фізичних і юридичних осіб, в тому числі іноземних громадян, в кримінальних, цивільних, адміністративних і господарських справах, а також послуги по підготовці заяв (скарг) до Європейського суду з прав людини.

&&&

ПРИ  ЦЬОМУ:

По всіх видах справ надаються послуги в Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях і в м. Києві.

&&&

В інших областях послуги надаються, в основному, в кримінальних і господарських справах, а також з питань апеляційного й касаційного оскарження рішень судів всіх видів судочинства

&&&

В усіх регіонах України, а також закордонним юридичним та фізичним особам будь якої резидентності та громадянства також надаються юридичні послуги з використанням засобів електронної пошти та інших систем електронного зв’язку, в тому числі – з питань звернень до Європейського суду з прав людини.

(детальніше – сторінка “ПОСЛУГИ через ІНТЕРНЕТ)

Адвокатом і інтернет-бюро НЕ НАДАЮТЬСЯ наступні послуги:

 • з купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
 • з купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
 • з управління коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
 • з відкриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
 • з залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
 • з створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

 

Офертне попередження:

у зв’язку з недоліками законодавчого регулювання, значною “розмитістю” такого регулювання, нестійкою – постійно змінюваною судовою практикою, адвокат та інтернет-бюро не можуть гарантувати своїм клієнтам обов’язкового досягнення конкретно визначеного кінцевого результату. Будь-які консультативні висновки і висновки в рамках надання послуг, в силу об’єктивних причин, можуть вважатися тільки обгрунтованими міркуваннями адвоката і не можуть бути використані для будь яких претензій до нього з боку клієнтів.

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, що своєчасне звернення за юридичною допомогою допоможе уникнути помилок при виборі варіанту вирішення Вашої проблеми і може мати вирішальне значення для досягнення сприятливого для Вас результату.

 

 

01 rus

Предоставляются услуги по защите и представительству в Украине интересов клиентов (физических и юридических лиц, в т.ч. иностранцев) по уголовным, гражданским, административным и хозяйственным делам, а также услуги по подготовке заявлений (жалоб) в Европейский суд по правам человека.

&&&

ПРИ  ЭТОМ:

По всем видам дел предоставляются услуги в Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях и в городе Киеве.

&&&

В иных областях услуги предоставляются, в основном, по уголовным и хозяйственным делам, а также по вопросам апелляционного и кассационного обжалования решений судов всех видов судопроизводства.

&&&

Во всех регионах Украины, а также любым иностранным юридическим и физическим лицам также предоставляются юридические услуги с использованием средств электронной почты и иных средств электронной связи, в том числе по вопросам обращения в Европейский суд по правам человека

(детальнее – на страничке “УСЛУГИ через ИНТЕРНЕТ)

Офертное предупреждение:

в связи с недостатками законодательного регулирования, значительной “размытостью” такого регулирования, неустойчивой – постоянно изменяемой судебной практики, адвокат и интернет-бюро не могут гарантировать своим клиентам обязательного достижения конкретно определенного конечного результата. Любые консультативные выводы и заключения в рамках оказания услуг, в силу объективных причин, могут считаться только обоснованными  предположениями адвоката и не могут быть использованы для каких бы то ни было претензий к нему со стороны клиентов.

 

 

ПОМНИТЕ, что своевременное обращение за юридической помощью поможет избежать ошибок при выборе варианта решения Вашей проблемы и может иметь РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ для достижения благоприятного для Вас результата.

Також надаються послуги договірного конфеденційного (на умовах адвокатської тайни) зберіганння копій цифрової (комп’ютерної) інформації (бази даних, копії особистих документів бухгалтерія підприємств та підприємницької діяльності, іншої документації підприємства та/або підприємницької діяльності)на твердомагнітних носіях (не в хмарному сховищі), що допамагає швидко відновити нормальну роботу у випадку  пошкодження чи втрати клієнтами з будь якої причини інформації та/або її носіїв  (в тому числі у випадку вилучення цифрової технікі правоохоронними органами). З можливістю періодичного оновлення переданої на зберігання інформаціїї При цьому, послуги зберігання оригінальної паперової документації на умовах адвокатської тайни нами  не надаються. Є можливість виїзду до замовників для копіювання інформації, яка передається на зберігання

коментарів 8

 1. Exivest :

  Почитал информацию на вашем сайте, в целом понравилось. Все доступно и понятно. Развивайте ресурс дальше, удачи вам!

 2. Vlad :

  С П А С И Б О, Олег Петрович за то, что Вы есть !!!!

 3. Инга Васильевна :

  Хай Вас Бог береже, Олеже Петровичу!

 4. Владимир :

  Ваши комментарии интересны, спасибо.

 5. She-Chemist :

  Ой-ой! Сначала написала вопрос где попало, а теперь прочитала совет Админа. Надеюсь, вы простите отсутствие у меня аналитического мышления ввиду присутствия женского пола)Если по сути – вы делаете титаническую работу в условиях процветания беспорядка в том, что казалось бы, должно быть упорядоченным и незыблемым. Иногда оказываешься под таким жестким прессингом – и вроде бы образование подсказывает, что так не должно быть, и доказательной базы хватает, а все равно-кишка тонка. А если еще и видят перед собой искреннего и честного человека- так и изощряются в лохотронических упражнениях. Спасибо вам за разруливание ситуаций!

 6. Індиго :

  дуже вдячний Вам за Ваші статті і відповіді на питання. Мені дуже допомогло по 2-х справах

 7. Людмила :

  Добрый вечер !Прошу Вас ответить на мой вопро..
  У нас частный дом. Мой свекр решил заняться земельным наделом и получить два кадастровых номера на землю -для себя и моего мужа.(два хазяинаина во дном дворе) Плохого умысла мы в этом невидели. Бумаги мы получили.Но на сегодняшний день оказалось что он умышленно раздел земли сделал как он хотел (тоесть выбрал участки земли сам).Мы настаиваем на общем пользовании двором,а он требует отдельную калитку и участок земли согласно плана которорый он сделал.У нас там коммуникации,забор который мы с мужем строили. Свекру 76 лет. Собирается подавать в суд. У меня вопрос: -Можно ли оспорить план раздела земли с присвоэнными кадастовыми номерами , или изменить их. Мы несогласны с планом раздела. Спасибо.

 8. admin :

  Людмила, такие вопросы удаленными консультациями не решаются. Вам надо с документами обратиться к адвокату по месту жительства для очной консультации.