АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» НСРД

Бер

6

«Приватне» спілкування при допиті і бесіді в «органах»

Автор: admin

Не раз під час проведення процесуальних дій (іноді — навіть не зовсім законного виклику) від слідчого чи оперативного працівника можна почути: «Скажи чесно, не для протоколу». І дехто, розраховуючи на щирість співрозмовника, повідомляє інформацію, що цікавить останнього. Проте мало хто задумувався над тим, що це прихована форма допиту, який проводять у рамках аудіо-, відеоконтролю особи, а здобуті в такий спосіб відомості є недопустимими доказами. Читати далі…

Бер

5

«Частное» общение при допросе и беседе в «органах»

Автор: admin

Часто, при проведении процессуальных действий (иногда — даже не совсем законного характера) от следователя или оперативного работника можно услышать: «Скажи честно, не для протокола». И кое-кто, рассчитывая на искренность собеседника, сообщает информацию, которая интересует последнего. Однако мало кто задумывался над тем, что это скрытая форма допроса, который проводится в рамках аудио-, видеоконтроля лица, а добытые таким способом сведения являются недопустимыми доказательствами. Читати далі…