А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

» Указ

Дек

30

Суди ліквідовано, суди створено

Автор: admin

Президент України 29 грудня 2017 р. поклав «під ялинку» судовій системі (і не лише їй) декілька Указів про ліквідацію та створення апеляційних судів в Україні та про реорганізацію місцевих судів.

Як вказано на сайті Президента, заступник Глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов зазначив, що в рамках стратегії судової реформи, затвердженої відповідним Указом, Читать дальше…

Дек

29

Суды реорганизованы…

Автор: admin

Президент Украины 29 декабря 2017 г. положил судебной системе (и не только ей) «под ёлочку» несколько Указов о ликвидации и создании апелляционных судов в Украине и о реорганизации местных судов.

Как указано на сайте Президента, заместитель Главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов заметил, что в рамках стратегии судебной реформы, утверждённой соответствующим Указом, Читать дальше…

Мар

23

Порядок помилования осужденных

Автор: Advocat

На сайт поступает немало вопросов, связанных с порядком помилования лиц, осужденных за те или иные преступления. В связи с этим видимо следует разъяснить действующий порядок осуществления помилования. Такой порядок помилования осужденных установлен соответствующим «Положением…», утвержденным Указом Президента Украины от 16.09.2010 г. № 902/2010. Это уже четвертое такое Положение за годы независимости Украины, но на обсуждении ранее действовавших положений мы останавливаться не будем, поскольку для заинтересованных лиц имеет значение только то Положение, которое действует в настоящее время.

Читать дальше…

Мар

22

Порядок помилування засуджених

Автор: Advocat

На сайт надходить чимало запитань, пов’язаних з порядком помилування осіб, засуджених за ті чи інші злочини. В зв’язку з цим напевне слід роз’яснити діючий порядок здійснення помилування. Такий порядок помилування засуджених встановлений відповідними «Положенням…», яке затверджене Указом Президента України вiд 16.09.2010 № 902/2010. Це вже четверте таке Положення за роки незалежності, але на обговоренні колишніх положень ми зупинятися не будемо, адже для зацікавлених осіб має значення лише те, що діє на цей час.

Читать дальше…

Ноя

3

Почав працювати Вищий спецсуд з розгляду цивільних та кримінальних справ

Автор: admin

Як вже напевне всім відомо, новим Законом «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року і відповідним Указом Президента України від 12 серпня 2010 р. передбачено створення в Україні Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ (не зрозуміло лише – чому не окремі вищі спеціалізовані суди?). Уряд думав-гадав: де і як його розташувати, та нарешті придумав…

Читать дальше…

Ноя

2

Начал работу Высший спецсуд по уголовным и гражданским делам

Автор: admin

Как уже, наверное, всем известно, новым Законом «О судоустройстве и статусе судей» от 7 июля 2010 года и соответствующим Указом Президента Украины от 12 августа 2010 г. предусмотрено создание в Украине Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел (не понятно только — почему не отдельные высшие специализированные суды?). Правительство думало-гадало: где и как его разместить, и наконец придумало…

Читать дальше…

Сен

4

Зміни у мережі і територіальній юрисдикції господарських судів

Автор: admin

Президент України своїм Указом від 12 серпня 2010 року N 811/2010 вніс досить істотні зміни у мережу господарських судів України. Ліквідовано декілька апеляційних господарських судів, створено один новий апеляційний господарський суд, визначено нову територіальну юрисдикцію апеляційних господарських судів, затверджено мережу господарських судів України в цілому.

Читать дальше…

Мар

3

Боротьба з бідністю і прокуратура

Автор: Advocat

на русском языкеНовий Президент України на другий день після вступу на посаду — 26 лютого 2010 видав Указ «Про невідкладні заходи з подолання бідності» (№ 274/2010). Відповідно до Указу, Президент виходив з нагальної потреби в якнайшвидшому подоланні цієї однієї з найболючіших проблем суспільства, від якої страждає значна частина населення України, насамперед сім’ї з дітьми, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безробітні, інваліди, пенсіонери, бездомні громадяни, безпритульні діти. Читать дальше…

Мар

3

Борьба с бедностью и прокуратура

Автор: Advocat

Новый Президент Украины на второй день после вступления в должность — 26 февраля 2010 издал Указ «О неотложных мероприятиях по преодолению бедности» (№ 274/2010). В соответствии с Указом, Президент исходил из насущной необходимости скорейшего преодоления этой одной из найболезнейших проблем общества, от которой страдает значительная часть населения Украины, прежде всего семьи с детьми, дети-сироты, дети, лишенные родительской заботы, безработные, инвалиды, пенсионеры, бездомные граждане, беспризорные дети.

Читать дальше…