АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

Жов

12

Чергова постанова про порядок виконання судових рішень

Автор: Advocat

01 rusЯк, мабуть вже давно відомо більшості зацікавлених громадян,5 Верховна Рада України ще 5 червня 2012 року прийняла Закон «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». Згодом – 19 вересня 2013 року Верховна Рада Законом № 583-VII доповнила розділ II «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону новим пунктом 3, згідно із яким виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, які видані або ухвалені до набрання чинності цим Законом, подаються до органу державної виконавчої служби протягом шести місяців з дня набрання чинності цим пунктом (тобто – протягом 6-ти місяців після 16 жовтня 2013 року).

Що мається на увазі у відсилці до частини 1 статті 2 Закону? Те, що держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

 • державний орган;
 • державні підприємство, установа, організація;
 • юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства.

Слід також знати, що у цьому ж новому пункті зазначено, що якщо рішення суду про стягнення коштів або виконавчі документи за цими рішеннями, не було подані в строк, встановлений цим пунктом, це не є підставою для відмови у виконанні даного судового рішення.

Одночасно змінами до закону було визначено, що бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік і визначена черговість погашення заборгованості:

 • у першу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;
 • у другу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов’язаними з трудовими правовідносинами;
 • у третю чергу погашається заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.

І от Кабінет Міністрів України з метою реалізації цього пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону видав Постанову № 440 від 3 вересня 2014 р. «Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою», який визначає механізм обліку виконавчих документів та судових рішень, передбачених пунктом 3 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, інвентаризації та погашення заборгованості за ними.

Цікаво, що одночасно залишається діючою Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» (із змінами на 15.04.2014 р.), про яку на нашому сайті у свій час вже була публікація. І в тій Постанові КМУ суб`єктами її дії – боржниками також є визначені в рішенні суду про стягнення коштів розпорядники (бюджетні установи) та одержувачі бюджетних коштів, а також підприємства, установи та організації, рахунки яких відкриті в органах Казначейства.

Але повернемось до новоприйнятої Постанови № 440…

В ній також визначено поняття боржника: «боржник – зазначений у рішенні суду або виконавчому документі суб’єкт, який повинен сплатити кошти або вчинити інші дії майнового характеру щодо особи, на користь чи в інтересах якої ухвалено це рішення».

Також визначено, що таке є виконання рішення: «виконання рішення в повному обсязі – повна фактична виплата особі, на користь якої ухвалено рішення суду, суми коштів, яка визначена рішенням, а також повне фактичне вчинення дій щодо майна за рішенням зобов’язального характеру». О тут все ж з`являється цікаве словосполучення – «за рішенням зобов’язального характеру»…

І поняття рішення суду, яких стосується ця постанова: «рішення – виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” суб’єкти, які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року». Тобто, ця Постанова КМУ не стосується судових рішень, винесених у період з 1 січня 2013 року. Це мабуть і є головної відмінністю Постанови № 440 від Постанови № 845.

Рішення судів за Постановою № 440 подаються до органів державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості.

Заявник подає до органу державної виконавчої служби:

 • заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;
 • оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків) та копію паспорта громадянина України.

Для отримання повідомлень у заяві може зазначатися адреса електронної пошти (але краще не давати, бо надсилання або ненадсилання Вам такого повідомлення перевірити не можливо).

У разі подання до органу державної виконавчої служби виконавчого документа заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності).

У разі зміни способу і порядку виконання рішення до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення.

Відповідальна особа виконавчої служби не пізніше семи робочих днів з дня надходження до неї рішення зобов’язана перевірити за даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень виконання такого рішення та у разі відсутності відомостей про виконання рішення в повному обсязі внести дані про це рішення до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою (далі – Реєстр). Якщо за результатами перевірки встановлено, що рішення виконано в повному обсязі, відповідальна особа повертає рішення заявнику із супровідним листом та відповідною довідкою з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень. У такому випадку, якщо відомості з держреєстру про виконання рішення не відповідають дійсності, буде необхідно оскаржувати постанову про закінчення виконавчого провадження, відповідно до якої внесено такі лані до Реєстру виконавчих проваджень.

Далі рішення розподіляються в порядку такої черговості погашення заборгованості:

 • перша черга – рішення щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;
 • друга черга – рішення, пов’язані з трудовими правовідносинами;
 • третя черга – інші рішення.

Рішення вносяться до кожної з черг за датою їх надходження до органу державної виконавчої служби. Відповідальна особа не пізніше семи робочих днів з дня внесення рішення до Реєстру зобов’язана надіслати заявнику та боржнику за їх місцезнаходженням або на електронну пошту повідомлення про прийняття такого рішення для обліку із зазначенням черги, до якої воно включено. З метою забезпечення заявнику та боржнику доступу до інформації Реєстру про стан погашення заборгованості за рішенням, прийнятим на користь заявника, у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазначаються адреса відповідного веб-сайта в Інтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Реєстру.

До повідомлення, яке відповідальна особа надсилає боржнику за його місцезнаходженням (у разі коли боржником є державне підприємство, установа, організація – на адресу центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить боржник), додається копія рішення, за яким він є боржником. У разі встановлення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про припинення боржника – юридичної особи таке повідомлення надсилається відповідному органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника. Боржник або орган державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника – юридичної особи, зобов’язаний протягом семи робочих днів повідомити відповідальній особі про стан виконання рішення (виконання в повному обсязі, часткове виконання, невиконання).

Якщо рішенням зобов’язано боржника здійснити нарахування (перерахунок тощо) та/або виплатити кошти, відповідальна особа разом з повідомленням надсилає боржнику або органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника – юридичної особи, копію рішення для здійснення нарахування суми коштів, що підлягає виплаті заявнику. Про здійснення нарахування боржник або орган державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника – юридичної особи, зобов’язаний повідомити відповідальній особі протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення із наданням відповідного документа про здійснення нарахування, підписаного уповноваженою особою і завіреного гербовою печаткою.

Якщо рішення виконано боржником або в інший спосіб в повному обсязі, таке рішення підлягає поверненню заявнику протягом семи робочих днів з дня одержання відповідного документального підтвердження, про що вноситься запис до Реєстру. Одночасно з рішенням заявнику надсилаються копії документів, що підтверджують виконання рішення в повному обсязі.

У разі отримання документального підтвердження про часткове виконання рішення відповідальна особа вносить дані до Реєстру.

Передача рішень до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

Передача рішень до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється окремо щодо кожної черги щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом. До органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, передаються рішення, які надійшли до 1 числа місяця, що настав за звітним періодом. Відповідальна особа додає до рішень, які передаються до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, реквізити для перерахування коштів заявнику. У разі часткового виконання рішення до нього додаються підтверджувальні документи. До рішень зобов’язального характеру додаються оригінали документів про здійснення нарахування виплат за цим рішенням, підписані уповноваженою особою і завірені гербовою печаткою.

Погашення заборгованості здійснюється Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845.

З того, що зазначено у Постанові № 440, можна зробити висновок, що згідно з нею підлягають виконанню не тільки винесені до 1 січня 2013 р. рішення судів, якими постановлено «стягнути з …. кошти в сумі…», а також і скандальні рішення на кшталт: «зобов`язати … нарахувати та виплати…».

Але подивимось, як вони будуть виконуватися, навіть з врахуванням цієї Постанови.

____________________________________________________________

Публікація – жовтень 2014 рокукоментарі 2

 1. Сергей :

  Здравствуйте Ув. Олег Петрович. прочитал вашу статью, очень заинтересовался. Дело в том что моему отцу в 07.2010 суд “задовольнив позов про зобовязання УПСЗН донарахуватити і виплатити допомогу до 5 травня(помощь ветеранам)” потом была очень длинная тягомотина по исполнению решения,в конечном итоге исполнение закрили без донарахування и без выплаты. В 2011 отец умер, по имуществу я его наследник.Подскажите пожалуйста есть ли у меня шанс как то получить эти деньги в свете Постанови 440. заранее благодарен за ответ.

 2. admin :

  Сергей, реальных шансов нет

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *