АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2012 » Травень

Тра

30

Недействительность правочинов по ст. 225 ЦК України

Автор: Advocat

В практике довольно часто возникают дела о признании недействительным того или иного правочина по основаниям, установленным частью первой статьи 225 ЦК Украины. Эта норма указывает, что правочин, который дееспособное лицо совершило в момент, когда оно не сознавало значения своих действий и (или) не могло руководить ими, может быть признан недействительным по иску этого лица, а в случае его смерти – по иску других лиц, чьи гражданские права и интересы нарушены.

Читати далі…

Тра

29

Недійсність правочинів по ст. 225 ЦК України

Автор: Advocat

У практиці досить часто виникають справи про визнання недійсним того, чи іншого правочину з підстав, визначених частиною першою статті 225 ЦК України. Ця норма вказує, що правочин, який дієздатна особа вчинила в момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнано недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті – за позовом інших осіб, чиї цивільні права та інтереси порушено.

Читати далі…

Тра

27

УПК – 2012: общие положения. Часть 1

Автор: Advocat

О новом Уголовном процессуальном кодексе уже много было сказано. Но, большей частью все мы (и юристы тоже) до сих пор слышали о его содержании из комментариев представителей СМИ. К сожалению, эти комментарии были очень противоречивыми, и что естественно – непрофессиональными, а кое-где – совершенно безграмотными. Не добавляли понимания и комментарии в тех же СМИ отдельных юристов – видимо потому, что СМИ, как это бывает почти всегда, вырывают из контекста то, что им кажется наиболее интересным и таким образом искажают общее содержание. Но чего хотеть от СМИ?

Читати далі…

Тра

26

КПК – 2012: загальні положення

Автор: Advocat

Про новий Кримінальний процесуальний кодекс01 rus вже багато було сказано. Але, здебільшого всі ми (і юристи теж) чули про його зміст з коментарів представників ЗМІ. На жаль, ці коментарі були дуже суперечливими, і щодо природно – непрофесійними, а подекуди – геть безграмотними. Не додавали розуміння і коментарі у тих самих ЗМІ окремих юристів – напевне через те, що представники ЗМІ, як це буває майже завжди, виривають з контексту те, що їм вважається найбільш цікавим і таким чином спотворюють загальний зміст. Та що хотіти від ЗМІ?

Читати далі…

Тра

23

Ещё раз о судебном сборе

Автор: admin

На сайт поступает немало вопросов по поводу применения нового закона “О судебном сборе”. Следует отметить, что к сожалению, приходится постоянно сталкиваться с тем, что нормы этого закона не знают даже работники канцелярий судов, принимающие от граждан иски и прочие заявления, жалобы. При этом, очень часто они требуют от оплачивать судебный сбор в завышенном размере, а иногда и платить в тех случаях, когда человек освобожден от такого сбора.

Читати далі…

Тра

23

Ще раз про судовий збір

Автор: admin

На сайт надходить чимало запитань з приводу застосування нового закону “Про судовий збір”. Слід зазначити, що на жаль доводиться постійно стикатися з тим, що норми цього закону не знають навіть працівники канцелярій судів, які приймають позови та інші заяви і скарги. При цьому, дуже часто вони вимагають від громадян сплачувати судовий збір у завищеному розмірі і подекуди і сплачувати у тих випадках, коли людина звільнена від такого збору.

Читати далі…