АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2013 » Червень

Чер

27

Аліменти з військовослужбовців

Автор: Advocat

15371042012-alimentyУ відвідувачів сайту часто виникають питанняна русском языке щодо правильності врахування тих чи інших доходів при стягненні аліментів. В цілому це питання, відповідно до норм Сімейного кодексу України (СК), регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб».

Читати далі…

Чер

26

Алименты с военнослужащих

Автор: Advocat

15371042012-alimentyУ посетителей сайта часто возникаютукраїнською мовою вопросы относительно правильности учета тех или иных доходов при взыскании алиментов. В целом этот вопрос, согласно нормам Семейного кодекса Украины (СК), регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 февраля 1993 г. N 146 «О перечне видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, иных лиц».

Читати далі…

Чер

19

Звільнення від доказування по КАСУ

Автор: admin

на русском языкеВідповідно до частини першої статті 72 КАСУ обставини, встановленіef8eb1022c40f5f7 судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Читати далі…

Чер

18

Освобождение от доказывания по КАСУ

Автор: admin

українською мовоюСогласно части первой статьи 72 КАСУ обстоятельства, установленныеef8eb1022c40f5f7 вступившим в силу судебным решением в административном, гражданском или хозяйственном деле, не доказываются при рассмотрении других дел, в которых принимают участие те же лица или лицо, относительно которого установлены эти обстоятельства.

Читати далі…

Чер

10

Ответственность за нарушение денежных хозяйственных отношений

Автор: Advocat

8c2db6016ff89dfНа нашем сайте неоднократноукраїнською мовою рассматривались вопросы, связанные с исполнением денежных обязательств и гражданской ответственностью за их нарушение. В основном, это касалось правовых отношений между гражданами, как физическими лицами. Но, видимо, будет не лишним также коснуться этой проблемы в аспекте отношений между хозяйствующими субъектами, к которым Читати далі…

Чер

8

Відповідальність за порушення грошових господарських зобов’язань

Автор: Advocat

8c2db6016ff89dfНа нашому сайті неодноразово розглядалисяна русском языке питання, пов’язані з виконанням грошових зобов’язань і цивільною відповідальністю за їх порушення. В основному це стосувалося правових відносин між громадянами, як фізичними особами. Та напевне також слід торкнутися цієї проблеми в аспекті відносин між господарюючими суб’єктами, до яких відносяться підприємства, установи, організації – Читати далі…

Чер

4

Провокація злочину правоохоронцями

Автор: Advocat

на русском языкеНа превеликий жаль,  у судовій практиці в кримінальних справах частоec0950a_800x600 доводиться зіштовхуватися із ситуацією, коли вчинення людиною злочину спровоковано працівниками міліції або інших правоохоронних органів. Як правило, такі ситуації виникають по справах про такі злочини, як дача або одержання хабара, по справах, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Читати далі…

Чер

3

Провокация преступления правоохранителями

Автор: Advocat

українською мовоюК большому сожалению,  в судебной практике по уголовным деламec0950a_800x600 часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда совершение человеком преступления спровоцировано работниками милиции или иных правоохранительных органов. Как правило, такие ситуации возникают по делам о таких преступлениях, как дача или получение взятки, по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Читати далі…