АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2014 » Травень

Тра

26

Ликвидация ООО в Украине

Автор: Advocat

6Предпринимательская деятельность сталаукраїнською мовою неотъемлемой частью жизни очень значительной части украинцев. Наверняка, самым большим по количеству, предпринимательским сегментом являются физические лица – предприниматели. Довольно много открыто и действуют в Украине разнообразных предприятий, которые зарегистрированы в качестве юридических лиц. И среди них, наверное, наиболее распространенной формой являются общества с ограниченной ответственностью. Читати далі…

Тра

25

Ліквідація товариств з обмеженою відповідальністю

Автор: Advocat

6Підприємницька діяльність стала невід`ємною01 rus частиною життя дуже великої кількості українців. Мабуть, найбільшім за кількістю підприємницьким сегментом є фізичні особи – підприємці. Досить багато відкрито і діють в Україні різноманітних підприємств, що зареєстровані в якості юридичних осіб. І серед них, мабуть найбільш розповсюдженою формою є товариства з обмеженою відповідальністю. Читати далі…

Тра

21

Про дискримінацію у трудових відносинах

Автор: admin

01 rusВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та4608ae7e903cd кримінальних справ (ВССУ) видав лист – роз`яснення з приводу належного забезпечення рівності трудових прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових відносин (лист від 07.05.2014 № 10-644/0/4-14).

Лист видано в зв`язку з спільним звернення до ВССУ від Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 3 квітня 2014 року, Читати далі…

Тра

20

О дискриминации в трудовых отношениях

Автор: admin

українською мовоюВысший специализированный суд Украины по рассмотрению4608ae7e903cd гражданских и уголовных дел (ВССУ) издал письмо – разъяснение по поводу надлежащего обеспечения равенства трудовых прав граждан при рассмотрении споров, возникающих в сфере трудовых отношений (письмо от 07.05.2014 № 10-644/0/ 4-14).

Письмо издано в связи с совместным обращением Читати далі…

Тра

17

Порядок анулювання актових записів цивільного стану

Автор: Avtor

slubПорядок анулювання актових записів01 rus цивільного стану врегульовано Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793.

Заява про анулювання актового запису цивільного стану подається Читати далі…

Тра

16

Порядок аннулирования актовых записей гражданского состояния

Автор: Avtor

slubПорядок аннулирования актовыхукраїнською мовою записей гражданского состояния урегулирован Законом Украины “О государственной регистрации актов гражданского состояния” и Правилами внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и аннулирования, утвержденными приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 за № 55/18793. Читати далі…

Тра

14

Відповідальність бухгалтерів, як посадових осіб

Автор: Avtor

01 rusМіністерство юстиції своїм листом від 30 жовтня 2013 р. № 0-2-13/11buhgalter роз’яснило у деякій мірі (у межах своєї компетенції) спірні моменти, що стосуються питання визнання бухгалтерів посадовими особами підприємств у контексті можливості притягнення їх до кримінальної або адміністративної відповідальності.

Статтею 212 Кримінального кодексу України (далі – КК) передбачена відповідальність Читати далі…

Тра

12

Ответственность бухгалтеров, как должностных лиц

Автор: Avtor

українською мовоюМинистерство юстиции своим письмом от 30 октября 2013 г. №buhgalter 630-0-2-13/11 разъяснило в некоторой степени (в пределах своей компетенции) спорные моменты, касающиеся вопроса о признании бухгалтеров должностными лицами предприятий в контексте возможности привлечения их к уголовной или административной ответственности. Читати далі…

Тра

8

С праздником Великой Победы!

Автор: admin

peremoga

 

Тра

6

Змінилася база оподаткування об’єктів житлової нерухомості

Автор: admin

6За повідомленнями податкових01 rus органів, у зв’язку зі змінами, внесеними Законом України від 27.03.2014 № 1166-VII до статті 265 Податкового кодексу України, ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб, встановлюються в таких розмірах: Читати далі…