АДВОКАТСЬКЕ бюро
Кучерявого Олега Петровича

повний комплекс юридичних послуг, захист інтересів громадян і юридичних осіб

» 2015 » Квітень

Кві

26

Банкротство взысканию не помеха

Автор: admin

3 июня прошлого года Верховный Суд Украины вынес713207 постановление №3-24гс14, в котором фактически решил дилемму взыскания долга по кредиту за счет предмета ипотеки с имущественного поручителя, находящегося в процедуре банкротства. Дилемма возникла в связи популярностью схем, при которых ипотечный кредит оформляется на частного предпринимателя (физлицо-предпринимателя), или же на лицо, поручителем по займу которого выступает частный предприниматель, поручающийся своей недвижимостью. Далее заемщик перестает платить по кредиту и либо сам (если заемщик и был предпринимателем), либо же его поручитель инициирует процедуру банкротства, лишая банк возможности взыскать долг. Очевидно, именно такая схема и стала основанием для того, что расставить точки над і и принять постановление №3-24гс14.

Читати далі…

Кві

10

Особливості реєстрації прав на земельні ділянки сільгосппризначення

Автор: admin

25 березня 2015 року набрав чинності Закон України від 5822 березня 2015 року01 rus № 247-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення» (далі – Закон № 247-VIII). Цим Законом № 247-VIII уповноважено нотаріусів здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно у порядку та випадках, встановлених Законом України Читати далі…

Кві

9

Особенности регистрации прав на земельные участки сельхозназначения

Автор: admin

25 марта 2015 года вступил в силу Закон Украины от 5 марта1 ukr_mova822 2015 года № 247-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уточнения полномочий нотариусов и особенностей регистрации производных вещевых прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон № 247-VIII). Этим Законом Читати далі…

Кві

5

На перепланування дозвіл не потрібний

Автор: Advocat

01 rusВерховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих15 актів щодо дерегуляції. Зокрема Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» змінено статті 100 і 152 Житлового кодексу Української РСР (далі – ЖКУ). При цьому, стаття 100 ЖКУ тепер передбачатиме, що виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, не потребують отримання документів, що дають право на їх виконання. Після завершення зазначених робіт Читати далі…

Кві

4

На перепланировку разрешение не требуется

Автор: Advocat

1 ukr_movaВерховная Рада Украины внесла изменения в некоторые15 законодательные акты относительно дерегуляции. В частности Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция)» изменены статьи 100 и 152 Жилищного кодекса Украинской ССР (далее – ЖКУ). При этом, статья 100 ЖКУ теперь будет предусматривать, что производство нанимателем работ по переоборудованию и перепланированию жилого дома и жилого помещения, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования, Читати далі…

Кві

2

Сокирянське міжрайвідділення судмедекспертизи визнане найкращим в Україні

Автор: admin

002Найкращим міжрайонним01 rus відділенням судово-медичної експертизи країни за показниками роботи та умовами праці Міністерство внутрішніх справ України визнало Сокирянське міжрайонне відділення Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, яке обслуговує Сокирянський та Кельменецький райони Чернівецької області. Читати далі…

Кві

1

Сокирянское межрайотделение судмедэкспертизы признано наилучшим в Украине

Автор: admin

002Лучшим межрайонным1 ukr_mova отделением судебно-медицинской экспертизы страны по показателям работы и условиям работы Министерством внутренних дел Украины признано Сокирянское межрайонное отделение Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которое обслуживает Сокирянский и Кельменецкий районы Черновицкой области. Читати далі…