А Д В О К А Т
Кучерявый Олег Петрович

полный комплекс юридических услуг, защита интересов граждан и юридических лиц

» 2015 » Октябрь

Окт

26

Віддалена реєстрація СПД в окремих областях

Автор: admin

719824616 жовтня 2015 року набрав чинності01 rus наказ Міністерства юстиції України від 01.10.2015 № 1857/5 «Про запровадження у Чернівецькій області пілотних проектів у сферах державної реєстрації», яким внесені зміни до наказу Міністерства юстиції України від 25.07.2014 № 1218/5 «Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Читать дальше…

Окт

25

Удаленная регистрация СПД в отдельных областях

Автор: admin

719824616 октября 2015 года вступил в силу1 ukr_mova приказ Министерства юстиции Украины от 01.10.2015 № 1857/5 «О внедрении в Черновицкой области пилотных проектов в сферах государственной регистрации», которым внесены изменения в приказ Министерства юстиции Украины от 25.07.2014 № 1218/5 «О пилотных проектах в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей». Читать дальше…

Окт

21

Експертиза у господарському судочинстві

Автор: Advocat

01 rusПризначення і проведення судової експертизи в господарському57319852 процесі має свої особливості. Та, насамперед, слід особливо зауважити, що сторони судових спорів, як в господарському так і в цивільному процесах, часто плутають різноманітні висновки і звіти спеціалістів та оцінювачів, а також аудиторські висновки з експертними висновками, називаючи й те, й інше «експертизою». Це зовсім не так, адже експертиза в цивільному і господарському процесах, якщо Читать дальше…

Окт

20

Экспертиза в хозяйственном судопроизводстве

Автор: Advocat

1 ukr_movaНазначение и проведение судебной экспертизы в хозяйственном57319852 процессе имеет свои особенности. Но, прежде всего, следует особо отметить, что стороны судебных споров, как в хозяйственном, так и в гражданском процессах, часто путают различные выводы (заключения) и отчеты специалистов и оценщиков, а также аудиторские выводы (акты, отчеты) с экспертными заключениями, называя и то, и другое «экспертизой». Это совсем не так, поскольку Читать дальше…

Окт

14

Проект «Відкритий суд»

Автор: admin

759438В Україні 12 жовтня 2015 року01 rus розпочався найбільший в історії сучасної України моніторинг діяльності судів всіх інстанцій в усіх регіонах України під егідою проекту “Відкритий Суд” та за партнерства з Верховним Судом України. До участі запрошуються усі громадяни, незалежно від освіти. Головна ідея моніторингу: “Тобі не обов’язково бути юристом – будь громадянином!” Читать дальше…

Окт

13

Проект «Открытый суд»

Автор: admin

759438Во всех регионах Украины 121 ukr_mova октября 2015 года начался самый большой в истории современной Украины мониторинг деятельности судов всех инстанций под эгидой проекта “Открытый Суд” при партнерстве Верховного Суда Украины. К участию приглашаются все граждане, независимо от образования. Главная идея мониторинга: “Тебе не обязательно быть юристом — будь гражданином!” Читать дальше…

Окт

9

Кому доверят исполнение судебных решений?

Автор: Avtor

37198246Екатерина Гутгарц

Реформирования системы исполнения судебных решений Украина ожидает уже достаточно давно. Но только в прошлом месяце Президентом в парламент, наконец, были внесены законопроекты 2506а, 2507а, 2508а, касающиеся сферы принудительного исполнения судебных решений в Украине. Одним из главных новшеств является институт частных исполнителей. Какие требования и условия Читать дальше…

Окт

6

Спростування архівних відомостей

Автор: admin

01 rusМіністерство юстиції України 28 серпня 2015 року видало досить751983 цікавий для деяких громадян наказ № 1612/5 «Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах». Цей Порядок розроблено для забезпечення права особи спростовувати недостовірну інформацію про себе, яка може міститися в документах, що здані на зберігання до архівних установ. Читать дальше…

Окт

5

Опровержение архивных сведений

Автор: admin

1 ukr_movaМинистерство юстиции Украины 28 августа 2015 года издало751983 довольно интересный для некоторых граждан приказ № 1612/5 «Об утверждении Порядка приобщения к архивным документам опровержения недостоверных сведений о лице, которые содержатся в этих документах». Этот Порядок разработан для обеспечения права лица опровергать недостоверную информацию о себе, которая может содержаться в документах, сданных на хранения в архивные учреждения. Читать дальше…

Окт

2

Відкриття майнових реєстрів

Автор: admin

379185Кабінет Міністрів України в ході01 rus сьогоднішнього засідання прийняв постанову, яка забезпечує відкриття всіх майнових реєстрів та можливість пошуку інформації не лише за об’єктом, а й за прізвищем, ім’ям та по-батькові власника.

 «6 жовтня ми повністю відкриваємо доступ для наших громадян до баз даних, які стосуються нерухомості. Окрім того, Читать дальше…